Guldspaden

Sveriges främsta pris inom grävande journalistik har delats ut sedan 1991. Priset delas ut av Föreningen Grävande Journalister till de journalister som genom engagerad och kunnig journalistik avslöjat eller skildrat väsentliga förhållanden som allmänheten förut inte kände till.

Riksradio

”Fallet Johan”

För en imponerande uthållig grävinsats som på punkt efter punkt visat på grundläggande brister i utredningen av ännu ett dödsfall i samband med polisingripande.

Läs mer
Liten tidning

"Förmyndarna"

För ett avslöjande av missförhållanden inom en sällan granskad myndighet vars bristande kontroll lett till att samhällets svagaste kunnat utnyttjas av långt ifrån goda män."

Läs mer
Tidskrift

”Västkustfamiljen”

För ett avslöjande av de skrämmande och dolda villkoren bakom en lovprisad missbruksvård,genomfört med mod,ihärdig systematik och trots en 1s knappa resurser.

Läs mer
Bok

”Affärer i blod och olja”

För att med mod,envishet och öppet redovisat engagemang ha granskat ett svenskt företags tvivelaktiga oljeaffärer i Afrika med kopplingar till Sveriges utrikesminister.

Läs mer
Lokalradio

”När polisen är den misstänkta”

För en gedigen grävinsats som avslöjat stora brister i polisens internutredningar och belyst ungdomars utsatta roll när rättssamhället fallerar.

Läs mer
Riks-TV

”Korruptionen i Göteborg”

För att genom en metodisk och väl genomförd granskning ha stuckit hål på en svensk självbild och avslöjat en oöverskådlig härva av mutor och bestickning med höga tjänstemän i centrum."

Läs mer
Stor tidning

”Revisorerna”

För en granskning som öppnat dörren till en för de flesta okänd värld där landets ledande revisorer sitter på dubbla stolar,har skaffat sig högre inkomster än många börsdirektörer och blivit ett skattefrälse."

Läs mer
Juryns särskilda pris

Statens miljardprojekt

För en gedigen kartläggning av systematiskt fusk och utnyttjande av utländsk arbetskraft inom ett ofta anlitat storföretag i Sverige.

Läs mer
Juryns särskilda pris

Valpejl

För omfattande kartläggningar som använt databasers möjligheter och som ger redaktioner och allmänhet verktyg att arbeta vidare med.

Läs mer
Juryns särskilda pris

Not specified

För böcker där han med oss konsumenter för ögonen granskat hela kedjan i den industrialiserade och globaliserade livsmedelsproduktionen.

Läs mer
Lokal-TV

”Familjehemsbluffen”

För ett synnerligen väldokumenterat avslöjande av hur ett familjehem på ett häpnadsväckande sätt utnyttjar myndigheters osannolika brist på kontroll.

Läs mer