Juryns särskilda pris 2010

Valpejl

För omfattande kartläggningar som använt databasers möjligheter och som ger redaktioner och allmänhet verktyg att arbeta vidare med.