Guldspaden

Sveriges främsta pris inom grävande journalistik har delats ut sedan 1991. Priset delas ut av Föreningen Grävande Journalister till de journalister som genom engagerad och kunnig journalistik avslöjat eller skildrat väsentliga förhållanden som allmänheten förut inte kände till.

Etermedia lokal

Skärgårdsbåten som bröt mot både vågorna och lagen

”För att i en minutiös granskning tagit oss ut i Europa i jakten på de avgörande detaljer som avslöjar hur ett kommunalt bolags företrädare ljugit och förfalskat dokument för att kunna kringgå lagen och unna sig själva lyxiga resor.”

Läs mer
Studentspaden

Sexfeud

”För att på ett wallrafflande sätt bokstavligen ha avslöjat en mörk värld med övergrepp mot barn, dold bakom en till synes oskyldig ordlek.”

Läs mer
Bok

Gangsterparadiset

”För att med kritisk analys av lagstiftning, myndighetsarbete och kriminella metoder ökat förståelsen av vad som gjort redan utsatta områden till gangsterparadis.”

Läs mer
Etermedia riks nyhet

Fallet Sofie

”För att med tålamod och list ha avslöjat hur det system som ska skydda barnen i själva verket kan göra dem helt rättslösa.”

Läs mer
Magasin

Jakten på en adress

”För att med kreativa metoder och goda språkkunskaper ha belyst ett omfattande systemfel som bidrar till att utsatta människor hamnar i ett parallellt skuggsamhälle.”

Läs mer
Etermedia riks dokumentär

Dokument inifrån - Vaccinkrigarna

”För att med mod, lyhördhet och precision ha infiltrerat en konspiratorisk rörelses hemliga rum och slagit hål på vaccinmotståndarnas falska berättelser."

Läs mer
Mindre dagstidning

Bisysslorna i Borås stad

”För att genom envist arbete ha avslöjat hur kommunala chefer haft bisysslor som mer tjänat dem själva än invånarna.”

Läs mer