Guldspaden Vinnare 2010

”Korruptionen i Göteborg”

För att genom en metodisk och väl genomförd granskning ha stuckit hål på en svensk självbild och avslöjat en oöverskådlig härva av mutor och bestickning med höga tjänstemän i centrum."