Guldspaden

Sveriges främsta pris inom grävande journalistik har delats ut sedan 1991. Priset delas ut av Föreningen Grävande Journalister till de journalister som genom engagerad och kunnig journalistik avslöjat eller skildrat väsentliga förhållanden som allmänheten förut inte kände till.

Lokal-TV

Järnvägsmiljonerna

För att ha satt ljuset på en urspårad upphandling och en kostsam uppgörelse inom en hett omdebatterad samhällssektor.

Läs mer
Riksradio

Terrorhotet mot Göteborg

För att ha avslöjat verkligheten bakom terrorhoten i Göteborg,polisens inkompetens och det hänsynslösa agerandet mot oskyldiga människor.

Läs mer
Riks-TV

"Vi gav dem vår pappa"

För att ha satt strålkastarljuset på hur privata vårdkoncerner ingår i ett industrialiserat riskkapitalsammanhang och visat på vems bekostnad vinsterna görs.

Läs mer
Lokalradio

Kitas Jönköping

För en handfast granskning av en mindre smickrande verklighet bakom en friskolas yviga reklam,krönt av en väl genomförd gestaltning.

Läs mer
Stor tidning

Invest Sweden

För en gränsöverskridande granskning av falska uppgifter i flera dimensioner i affärskontakterna mellan två olika samhällskulturer.

Läs mer
Liten tidning

Outkumpo

För en orädd granskning av en av regionens tyngsta arbetsgivare som inte bara skapar jobb utan också står för allvarliga utsläpp.

Läs mer
Bok

Den dolda alliansen

För att ihärdigt,omfattande och detaljrikt ha blottlagt offentliga lögner om Sveriges samarbete med Nato under flera generationer.

Läs mer
Webb

FAS3

För att på ett kreativt och konstruktivt sätt ha använt allmänhetens kunskaper för att komma åt viktiga fakta när sekretessen satt stopp.

SVT
Läs mer
Juryns särskilda pris

SJ:s lögner

För att med stort rättspatos på privat initiativ avslöjat en egenupplevd offentlig lögn genom att använda alla sociala mediekanaler han haft till sitt förfogande.

Läs mer
Juryns särskilda pris

Carema Care

För en serie avslöjanden av missförhållanden inom vårdkoncernen Carema som ledde till omfattande granskningar även i andra medier.

Läs mer
Tidskrift

Bergmans DNA tillhörde...

För att ha ifrågasatt och spräckt en världsnyhet och sått tvivel om DNA-teknikens ofelbarhet.

Läs mer
Juryns särskilda pris

Terjade foton

För ett kollektivt grävarbete om fotomanipulation som visat på kraften i mediekanaler utanför de traditionella redaktionerna.

Läs mer