Guldspaden

Tävlingsregler

Guldspaden delas ut av Föreningen Grävande Journalister till de journalister – verksamma i svenska medier – som genom engagerad och kunnig journalistik avslöjat eller skildrat väsentliga förhållanden som allmänheten förut inte kände till. Undersökningen skall vara ett originalarbete, självständigt genomförd.


Guldspaden delas ut årligen i åtta klasser. Klasserna är etermedia riks nyheter, etermedia riks dokumentär, etermedia lokal, magasin, storstadstidning, mindre dagstidning, bok och studentspade. Därutöver har Guldspadejuryn möjlighet att dela ut Juryns särskilda pris till en eller flera journalister för en satsning eller något annat som utöver det vanliga främjat grävande journalistik och därför förtjänar särskild uppmärksamhet. 


SÅ ANMÄLER DU BIDRAG TILL GULDSPADEN


Digital inlämning

Bidrag skickas in digitalt via sajten.  En arbetsbeskrivning fylls i och material laddas upp via filer. Skicka in ditt bidrag här!
Allt material som ska bedömas måste laddas upp i form av filer i bidraget på sajten. Om du vill att juryn tar del av materialet online så går det bra att skriva det i arbetsbeskrivningen och att klistra in länkar direkt i arbetsbeskrivningen eller i ett separat dokument som laddas upp. Allt material som ska bedömas måste dock laddas upp i en egen fil- även om juryn tar del av materialet via länkar.

Arbetsbeskrivning

Arbetsbeskrivningen är viktig i juryns bedömningen av varje bidrag. Frågorna rör bland annat metod, källor och genomförande. Det går att börja fylla i arbetsbeskrivningen och sedan spara det som skrivits för att fortsätta senare eller för att flera upphovspersoner ska kunna besvara frågorna med hjälp av samma inloggning, fram till deadline för inlämningen. Observera att arbetsbeskrivningarna för nominerade bidrag som går vidare i tävlingen offentliggörs på www.fgj.se.

Filformat 

Maximal filstorlek för ditt bidrag är 2 Gigabyte. För text och tidningssidor ska PDF-formatet användas. Om det är flera PDF: er ska samtliga laddas upp som en enda PDF. Ladda inte upp fler än en PDF i flera separata filer! Se instruktioner på adobe.com vid behov.
Ljud och videofiler måste vara kompatibla med gratisprogrammet VLC. Programmet klarar nästan alla kända filformat inklusive MP3 och MPEG4 som är de vanligaste formaten för ljud och video. Det kan laddas ner utan kostnad här: https://www.videolan.org/

Undantag: Bokklassen 

Vänligen kontakta kansli@fgj.se för instruktioner om hur bokbidrag lämnas in. En arbetsbeskrivning ska fyllas i av upphovspersonen och boken får gärna laddas upp som fil tillsammans med arbetsbeskrivningen men måste också skickas ut som fysiska ex till juryn och kansliet. Kontakta kansliet för adresser.

Avgift

För varje inlämnat bidrag tas en avgift på 490 kronor ut. Denna betalas in senast samma dag som bidragen ska vara inlämnade till BG 546-3880.  Var noga med att skriva det arbetsnamn som bidraget har döpts till vid inlämningen i fältet för meddelanden på betalningen. Om betalning inte kommer in till FGJ i tid diskvalificeras bidraget.

Nominerade

Juryn granskar alla insända bidrag och beslutar vilka bidrag som ska gå vidare och nomineras till Guldspaden. De nominerade offentliggörs några veckor innan Guldspadegalan som hålls på det årliga Grävseminariet. I samband med offentliggörandet publiceras samtliga nominerade bidrag på sajten.


Klassindelning


STORSTADSTIDNING

Tidningar och nyhetsbyråer med regional- och/eller riksambition som har sin bas i det skrivna ordet oavsett publiceringsform och med huvudredaktion i någon av Sveriges tre största städer. Tidningarna har en upplagemässig tyngdpunkt på utgivningsorten och en bred spridning utanför huvudorten.

Det finns inget krav på att en storstadstidning utkommer i tryckt form. Oavsett om storstadstidningarna publicerar sig i tryckt form eller i digital form genom text/stillbild, radio/podd eller film bedöms bidraget i denna klass.

Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Aftonbladet, Expressen, Dagens industri, Göteborgs-Posten, Metro och Sydsvenskan räknas till denna kategori.


MINDRE DAGSTIDNING

Övriga utgivna dagstidningar som har sin bas i det skrivna ordet och som utkommer på papper och eller webb. Oavsett om de mindre dagstidningarna publicerar sig i tryckt form eller i digital form genom text/stillbild, radio/podd eller film bedöms bidraget i denna klass. Samarbeten mellan mindre dagstidningar ska bedömas inom klassen. Samarbeten med storstadstidningar eller etermedia bedöms i den klass där den huvudsakliga arbetsinsatsen gjorts.


ETERMEDIA RIKS NYHETER

Rikstäckande redaktioner som arbetar med radio eller tv med sin bas i traditionell etermedia. Med rikstäckande redaktion avses redaktioner som antingen har som inriktning att bevaka hela landet eller samarbete mellan lokala redaktioner som har som utgångspunkt att skapa en rikstäckande publicering.

Redaktioner inom etermedia som i huvudsak arbetar med nyheter. Oavsett om redaktionerna publicerar sig via traditionell etermedia eller via webb genom skriven text, radio, tv eller annan form bedöms bidraget i denna klass.


ETERMEDIA RIKS DOKUMENTÄR

Rikstäckande redaktioner som arbetar med radio eller tv med sin bas i traditionell etermedia. Med rikstäckande redaktion avses redaktioner som antingen har som inriktning att bevaka hela landet eller samarbete mellan lokala redaktioner som har som utgångspunkt att skapa en rikstäckande publicering.

Redaktioner inom etermedia som i huvudsak arbetar i det dokumentära formatet. Oavsett om redaktionerna publicerar sig via traditionell etermedia eller via webb genom skriven text, radio, tv eller annan form bedöms bidraget i denna klass.


ETERMEDIA LOKAL

Redaktioner med lokal- eller regional spridning och som arbetar med radio eller tv och med sin bas i traditionell etermedia. Oavsett om redaktionerna publicerar sig via traditionell etermedia eller via webb genom skriven text, radio, tv eller annan form bedöms bidraget i denna klass.

Lokalt initierade samarbeten mellan olika redaktioner som inte har en rikstäckande ambition bedöms i lokalklassen.


MAGASIN

Till magasin räknas tidskrifter och digitala publikationer som magasin, podcasts och motsvarande med en glesare utgivning än dagstidningar och etermedia. Oavsett om magasinen publicerar sig i tryckt form eller i digital form genom text/stillbild, radio/podd eller video bedöms bidraget i denna klass.


BOK

Talbok och digitalt publicerad bok bedöms på samma sätt som tryckta böcker. Bokpriset instiftades 1996 i samarbete med tidningen Svensk Bokhandel. Tidningen sponsrar Guldspadestatyetten och juryns omkostnader i arbetet med denna prisklass.


STUDENTSPADEN

Delas ut till student/studenter vid svenska journalistutbildningar som genom engagerad och kunnig journalistik avslöjat eller skildrat väsentliga förhållanden som allmänheten förut inte kände till. Undersökningen skall vara ett originalarbete, självständigt genomförd. Arbetet behöver inte vara publicerat, dock examinerat inom de tidsramar inlämningsperioderna anger.


JURYNS SÄRSKILDA PRIS

Juryn har frihet att själva välja om man vid sidan om de åtta Guldspadarna vill belöna något speciellt, en eller flera personer, en grävsatsning eller något annat som främjat den undersökande journalistiken. Det kan vara en mycket unik metod, ett unikt sätt att få genomslag eller andra saker värda att uppmärksamma särskilt. Det går inte att anmäla bidrag till Juryns särskilda pris men bidrag som lämnas in till tävlingen i de övriga tävlingsklasserna kan utses i den här klassen.