Utbildning

Vi anordnar varje år kurser i grävande för våra medlemmar. I utbildningarna kan du bredda dina kunskaper i grävmetodik och lära känna andra medlemmar i FGJ.

GENOMFÖRDA KURSER

Berättande

Bli en bättre berättare

Är amerikanerna bättre än oss på berättande reportage eller bara annorlunda?

Skrivande

Granska Företag

Är amerikanerna bättre än oss på berättande reportage eller bara annorlunda?

Kartläggning

Excelkurs i Luleå 15 maj

Är amerikanerna bättre än oss på berättande reportage eller bara annorlunda?

Kartläggning

Research på sociala medier 2.0

Är amerikanerna bättre än oss på berättande reportage eller bara annorlunda?