Guldspaden

Sveriges främsta pris inom grävande journalistik har delats ut sedan 1991. Priset delas ut av Föreningen Grävande Journalister till de journalister som genom engagerad och kunnig journalistik avslöjat eller skildrat väsentliga förhållanden som allmänheten förut inte kände till.

Stor tidning

Brillo-boxarna

För att med imponerande uthållighet ha avslöjat en skandal som fått konsekvenser över hela världen och som reviderat den nutida konsthistorien

Läs mer
Lokalradio

Forskningslögnen i Uppsala

För att efter gediget systematiskt granskningsarbete avslöjat olagliga metoder i forskarvärlden i Uppsala

Läs mer
Riksradio

Ericssons agenter

För att med klassiska arbetsmetoder i detalj ha dokumenterat hur ett stort svenskt exportföretag betalade mutor till en ansvarig minister

Läs mer
Lokal-TV

Baggershusskandalen

För att i samarbete med P1:s Kaliberredaktion ha avslöjat grava missförhållanden och rasistiska övergrepp på ett behandlingshem för asylsökande ensamstående ungdomar

Läs mer
Liten tidning

Invandrare diskrimineras av bostadsrättsföreningar

För att ha påvisat systematisk diskriminering inom ett outforskat område där ett utländskt klingande namn ensamt kan stoppa medlemskap och bostadsköp.

Läs mer
Riks-TV

”It´s not my business” – om svartjobb på hamburgerrestauranger

För att ha blottlagt en nattsvart vardagsmisär och ett hänsynslöst utnyttjande av invandrad och rättslös arbetskraft

Läs mer
Juryns särskilda pris

Afrikas Guantanamo

För att med egensinnig och enträgen berättarröst,med människors öden som utgångspunkt,ha blottlagt sanningar och sammanhang som öppnat världens ögon

Läs mer
Bok

Tyst hav

För att genom ett metodiskt och envetet sökande efter sanningen ha placerat en av samtidens viktigaste frågor i offentlighetens ljus.

Läs mer
Tidskrift

Svenska kyrkans dolda sponsring

För att genom klassisk research ha visat hur Svenska Kyrkan med sin ekonomiska makt i det fördolda styrt innehållet i en TV-produktion

Läs mer