Guldspaden

Skicka in bidrag

Granskningar som är publicerade från 1 januari 2023 kan lämnas in från och med nu. Deadline blir i början på september. Bidrag som publiceras efter 31 juli fram till 31 december 2023 lämnas in i början på januari 2024.

Tävlingsregler

För att delta i tävlingen måste du betala en anmälningsavgift på 490 kronor. Sätt in pengarna på BG 546-3880. Betalningsmottagare är Föreningen grävande journalister. Du måste uppge bidragets titel på betalningen. Skriv samma titeln i fältet för meddelanden som du har döpt ditt bidrag till.

Se tävlingsregler