Guldspaden Vinnare 2010

"Förmyndarna"

För ett avslöjande av missförhållanden inom en sällan granskad myndighet vars bristande kontroll lett till att samhällets svagaste kunnat utnyttjas av långt ifrån goda män."