Jenny Zettergren

Sveriges främsta pris inom grävande journalistik har delats ut sedan 1991. Priset delas ut av Föreningen Grävande Journalister till de journalister som genom engagerad och kunnig journalistik avslöjat eller skildrat väsentliga förhållanden som allmänheten förut inte kände till.

Ej nominerad

Valpejl

Juryns särskilda pris 2010

För omfattande kartläggningar som använt databasers möjligheter och som ger redaktioner och allmänhet verktyg att arbeta vidare med.

Läs mer