Guldspaden

Sveriges främsta pris inom grävande journalistik har delats ut sedan 1991. Priset delas ut av Föreningen Grävande Journalister till de journalister som genom engagerad och kunnig journalistik avslöjat eller skildrat väsentliga förhållanden som allmänheten förut inte kände till.

Lokalradio

Fusk i bemanningsbranschen

För granskningen av hur ett väletablerat bemanningsföretag raffinerat hindrat anställda att få den lön de haft rätt till.

Läs mer
Riksradio

Saudiaffären

För att ha blottlagt fiffel och dubbelmoral i maktens korridorer och därmed avslöjat planer på att bygga en vapenfabrik i diktaturens Saudiarabien.

Läs mer
Lokal-TV

Assistans - klipp värt miljarder

För att ha avslöjat ett systemfel i regelverket som skulle skydda utsatta men som istället utnyttjades av hänsynslösa företag.

Läs mer
Tidskrift

Den dolda ojämställdheten

För en omfattande granskning som kullkastar den officiella bilden av kvinnors deltidsarbete.

Läs mer
Stor tidning

Slöseriet med skattepengar

För att trots myndigheters försök att mörka ha avslöjat det omdömeslösa festandet med skattebetalarnas pengar.

Läs mer
Juryns särskilda pris

Kommungranskarna

För att med stor kunskap och en dos humor ha avslöjat uppseendeväckande missförhållanden i en rad kommuner - ett journalistiskt renhållningsarbete i en ny form.

Läs mer
Liten tidning

Männen som gick upp i rök

För att ha kartlagt en svårspårad kriminell verksamhet långt utanför sitt spridningsområde.

Läs mer
Webb

SD-skandalen

För att dag efter dag ha avslöjat riksdagsledamöters sexistiska,rasistiska och hotfulla agerande och beslagit Sverigedemokraternas ledning med lögn.

Läs mer
Bok

Fallet Thomas Quick. Att skapa en seriemördare

För att imponerande metodiskt och övertygande ha fördjupat bilden av en av Sveriges största rätts- och vårdskandaler.

Läs mer
Riks-TV

TeliaSonera

För granskningen av hur ett av staten delägt företag genom omfattande affärer med diktaturstater inte bara misstänks för korruption utan även bidragit till att mänskliga rättigheter kränkts.

Läs mer
Juryns särskilda pris

Räntekartan - en interaktiv granskning av svenskarnas boräntor

För att med en innovativ interaktiv metod ha trängt sig förbi sekretessen,avslöjat bankerna och förnyat konsumentjournalistiken.

Läs mer