Guldspaden

Sveriges främsta pris inom grävande journalistik har delats ut sedan 1991. Priset delas ut av Föreningen Grävande Journalister till de journalister som genom engagerad och kunnig journalistik avslöjat eller skildrat väsentliga förhållanden som allmänheten förut inte kände till.

Liten tidning

Örebros besparingar

För att med konsekvensjournalistik av bästa märke,med såväl kalla siffror som levande människor,visat hur barn och gamla får betala när kommunen drar i nödbromsen.

Läs mer
Stor tidning

MKB:s svarta lista

För att 8stavligen ha dragit fram svartlistning av människor i ljuset och avslöjat hur det kränkande agerandet har genomsyrat ett kommunalt bostadsbolag.

Läs mer
Lokalradio

Skolskjutsar

För att med närgången granskning ha blottlagt ett antal dalakommuners bristande kontroll och säkerhet kring något som många familjer är beroende av - skolskjuts för barnen.

Läs mer
Juryns särskilda pris

Skambankerna

För att under en rad år outtröttligt och helt på eget initiativ satt strålkastarljuset på bankernas vidlyftiga hantering av kundernas pengar i jakten på courtage och förvaltningsavgifter.

Läs mer
Bok

Tre bröder

För att på ett engagerat men ändå självdistanserat sätt ha lagt det förundersökningspussel som polis och åklagare försummade i ett uppmärksammat mordfall.

Läs mer
Riks-TV

Könskriget II

För en lika utmanande som lidelsefri granskning av en rörelse där strävan att skydda utsatta människor har kommit att omgärdas av långtgående politiska ambitioner och dogmatism.

Läs mer
Riksradio

Inbrottsbluffen

För att med en infernalisk skicklighet ha stuckit hål på polisens fördomar om baltisk brottslighet i Sverige och synliggjort mediernas slentrianmässiga attityd.

Läs mer