Guldspaden

Sveriges främsta pris inom grävande journalistik har delats ut sedan 1991. Priset delas ut av Föreningen Grävande Journalister till de journalister som genom engagerad och kunnig journalistik avslöjat eller skildrat väsentliga förhållanden som allmänheten förut inte kände till.

Mindre dagstidning

Trollfabriken

"För ett modigt och uthålligt gräv som avslöjat de mest hatiska nätaktivisternas arbetsmetoder och främlingsfientliga agenda inifrån en svensk trollfabrik”.

Läs mer
Nytänkare

Cykelbuden Sveriges första live-raff

”För ett wallrafferi på cykel i realtid som engagerade tittarna och förbättrade matbudens arbetsvillkor”.

Läs mer
Etermedia riks

Fallet Kevin

”För att ha gått till botten i ett gammalt, uppmärksammat mordfall, där två små pojkar på ett rättsvidrigt sätt pekades ut som skyldiga”.

SVT
Läs mer
Magasin

Mörkade risker kärnavfall

"För att med ett gediget grävarbete ha avslöjat hur säkerhetsrisker i planeringen av det framtida slutförvaret av kärnavfall har mörkats".

Läs mer
Storstadstidning

It-skandalen på Transportstyrelsen

"För att ha avslöjat hur sekretessbelagda uppgifter, med betydelse för rikets säkerhet, genom nonchalant myndighetsutövning hamnade hos obehöriga”

Läs mer
Bok

Nätverket

”För ett tålamodskrävande och modigt gräv utfört i en farlig kriminell miljö om en lokal maffias uppgång och fall”.

Läs mer
Etermedia lokal

Skönhetsgranskningen

"För att med snillrika metoder, grundligt fotarbete och under hot ha kartlagt hur skönhetsklinikerna bedrar sina kunder”.

Läs mer