Guldspaden

Sveriges främsta pris inom grävande journalistik har delats ut sedan 1991. Priset delas ut av Föreningen Grävande Journalister till de journalister som genom engagerad och kunnig journalistik avslöjat eller skildrat väsentliga förhållanden som allmänheten förut inte kände till.

Magasin

Skandiamannen och Olof Palme

"För att under tolv år ha grävt i försummat utredningsmaterial, intervjuat bortglömda vittnen och med nya uppgifter gjort Skandiamannen till ett viktigt spår för Palmemordsutredarna."

Läs mer
Mindre dagstidning

Knäckehjulet

"För att ha avslöjat bristerna i ett projekt som skulle exporteras till Samhall över hela landet, men där chefernas nonchalans ledde till att de redan sjuka blev ännu sjukare."

Läs mer
Nytänkare

Fakta i Frågan

"För att i en tid av myter, polarisering och ökande politisk propaganda med innovativa metoder ha klargjort fakta om tillståndet i Sverige."

Läs mer
Storstadstidning

I religionens namn

"För att ha avslöjat hur religiöst förtryck av olika slag har tillåtits pågå i svenska skolor och förskolor, trots livsavgörande och ibland livshotande konsekvenser för eleverna."

Läs mer
Etermedia riks

Sjuksköterskebluffen

"För att med ett imponerande fältarbete ha avslöjat falska sjuksköterskor och kartlagt en systematisk bluff med legitimationer som lurat såväl myndigheter som Vårdsverige."

Läs mer
Bok

Chateau Vadå

"För en ingående granskning som avslöjar hur dagens viner produceras av en industri som lyckats undgå insyn och innehållsdeklarationer."

Läs mer
Etermedia lokal

Felplacerade i särskolan

"För att med en starkt berörande journalistik ha avslöjat hur Kramfors kommun medvetet placerade normalbegåvade barn i särskola, med förödande konsekvenser för de drabbade."

Läs mer