Juryns särskilda pris 2012

Räntekartan - en interaktiv granskning av svenskarnas boräntor

För att med en innovativ interaktiv metod ha trängt sig förbi sekretessen,avslöjat bankerna och förnyat konsumentjournalistiken.