SVT

Sveriges främsta pris inom grävande journalistik har delats ut sedan 1991. Priset delas ut av Föreningen Grävande Journalister till de journalister som genom engagerad och kunnig journalistik avslöjat eller skildrat väsentliga förhållanden som allmänheten förut inte kände till.

Etermedia riks dokumentär

Dokument inifrån - Vaccinkrigarna

Vinnare Guldspaden 2020

Nominerad Guldspaden 2020

”För att med mod, lyhördhet och precision ha infiltrerat en konspiratorisk rörelses hemliga rum och slagit hål på vaccinmotståndarnas falska berättelser."

Läs mer
Etermedia riks

Fallet Kevin

Vinnare Guldspaden 2017

”För att ha gått till botten i ett gammalt, uppmärksammat mordfall, där två små pojkar på ett rättsvidrigt sätt pekades ut som skyldiga”.

SVT
Läs mer
Riks-TV

Stulen barndom

Nominerad Guldspaden 2005

Läs mer
Riks-TV

Könskriget II

Vinnare Guldspaden 2005

För en lika utmanande som lidelsefri granskning av en rörelse där strävan att skydda utsatta människor har kommit att omgärdas av långtgående politiska ambitioner och dogmatism.

Läs mer
Webb

FAS3

Vinnare Guldspaden 2011

För att på ett kreativt och konstruktivt sätt ha använt allmänhetens kunskaper för att komma åt viktiga fakta när sekretessen satt stopp.

SVT
Läs mer
Ej nominerad

Kommungranskarna

Juryns särskilda pris 2012

För att med stor kunskap och en dos humor ha avslöjat uppseendeväckande missförhållanden i en rad kommuner - ett journalistiskt renhållningsarbete i en ny form.

Läs mer
Riks-TV

TeliaSonera

Vinnare Guldspaden 2012

För granskningen av hur ett av staten delägt företag genom omfattande affärer med diktaturstater inte bara misstänks för korruption utan även bidragit till att mänskliga rättigheter kränkts.

Läs mer