Guldspaden Vinnare 2018

I religionens namn

"För att ha avslöjat hur religiöst förtryck av olika slag har tillåtits pågå i svenska skolor och förskolor, trots livsavgörande och ibland livshotande konsekvenser för eleverna."

Tillbaka
Vinnare av Guldspaden 2018 i kategorin Storstadstidning Se bidrag: Bidrag (.zip, 4 MB) Kategori Storstadstidning Vinnare Michael Verdicchio Förutom ovanstående deltog följande personer Snezana Bozinovska redaktör Anders Ylander, fotograf Hampus Dorian, reporter Publiceringsdatum 2018-06-04 Var publicerades jobbet? Göteborgs-Posten

JURYNS MOTIVERING

"För att ha avslöjat hur religiöst förtryck av olika slag har tillåtits pågå i svenska skolor och förskolor, trots livsavgörande och ibland livshotande konsekvenser för eleverna."

BESKRIV KORTFATTAT VAD GRÄVET AVSLÖJAT

GP har för första gången kunnat avslöja och skildra ett svårt dilemma som ofta uppstår bland svensk skolpersonal när föräldrar kommer med religiösa krav i skolan som kan bryta mot skollagen. Vi har avslöjat flera konkreta fall där skolor och förskolor runt om i Sverige redan i dag bryter mot skollagen och läroplanen genom att anpassa sig till religiösa påtryckningar. Vi har också avslöjat att en majoritet (27 av 40) uppringda kommunala förskolor i Göteborg, Stockholm och Malmö kunde tänka sig att själva agera moral-/slöjpolis mot barn ifall deras föräldrar önskade det, trots att det kan bryta mot lagen. Dessutom gav vi en röst till familjer och privatpersoner i Göteborg som vittnade om hur moralpoliser och religiös press drabbat dem i såväl skol- och hemmiljö, och hur problematiken ökat.

PÅ VILKET SÄTT ANSER DU ATT GRÄVET UPPFYLLER KRITERIERNA FÖR EN GULDSPADE?

GP har genom en tydlig och granskande metod kunnat skildra en principiellt viktig och aktuell fråga om hur skolvärlden förhåller sig till religion och barns individuella rättigheter när de ställs inför svåra dilemman. Det är ett kontroversiellt ämne som många skolanställda upplevt som känslig att diskutera under många år. Granskningen har fått enormt genomslag och har lett till reaktioner i såväl Sverige som i utlandet. Dessutom har granskningen lett till konkreta åtgärder såväl nationellt som på lokal nivå i både Göteborg, Malmö och Stockholm. Som en direkt konsekvens har förskolechefer i Göteborg haft utbildningsinsatser för samtliga medarbetare, i Malmö har förskolenämnden beslutat att förstärka värdegrundsarbetet kring hedersförtryck med all förskolepersonal i staden, och i Stockholm har oppositionsrådet krävt att Skolinspektionen granskar stadens efterlevnad av skollagen och läroplanen. Granskningen har också fått regeringen att agera.

HUR UPPSTOD URSPRUNGSIDÉN TILL PROJEKTET?

GP hade det senaste året fått flera tips från skolanställda som upplevde en osäkerhet kring etiska dilemman som uppstod i skolan när föräldrar kom med religiösa specialkrav. Vi fick också höra att Nationella kompetensteamet mot hedersvåld haft många sådana ärenden och samtal med skolor. Parallellt fick vi också tips från föräldrar med invandrarbakgrund som uppgav att de och deras barn utsattes för moralpoliser och religiös mobbning under skoltid och i sitt privatliv.

VILKA ARBETSMETODER TILLÄMPADES?

Vi har använt klassiska metoder, där vi intervjuat relevanta case, yrkespersoner, rektorer, politiker och så vidare. Vi gjorde dessutom en egen undersökning, där vi ringde till 40 slumpmässigt utvalda kommunala förskolor i utsatta områden i Göteborg, Stockholm och Malmö, och utgav oss för att vara en pappa med en 5-årig dotter. Just utsatta områden valdes utifrån polisens kriterier kring att religiös extremism är vanligare förekommande här samt att vi fått signaler om att problematiken förekom främst i dessa områden. Under samtalen ställdes bland annat frågor kring om förskolepersonalen kunde tänka sig att tvinga på flickan en slöja, trots att hon inte ville ha på sig den. Samtalen spelades in. Hela 27 av 40 förskoleanställda svarade ja på vårt önskemål om att agera ”slöjpolis” under skoltid mot dotterns vilja, trots att Skolverket menar att det inte är förenligt med läroplanen.

VILKA KÄLLOR ANVÄNDES?

Intervjuer med privatpersoner och familjer drabbade av moralpoliser/religiös kontroll i skolan. Intervjuer med åtta rektorer, samt ännu fler skolanställda. Nationella kompetensteamet mot hedersvåld på Länsstyrelsen Östergötland, imamer/Interreligiösa rådet, Lärarnas yrketsetiska råd, Skolverket, Skolinspektionen, Socialdepartementet, Föreningen Glöm aldrig Pela och Fadime (GAPF) och Varken Hora eller Kuvad (VHEK). Rundringning till 40 kommunala förskolor i utsatta områden i Göteborg, Malmö och Stockholm. Utbildningsminister Gustav Fridolin samt ansvariga politiker/tjänstemän för skolan i Stockholm, Göteborg och Malmö.

VILKA PROBLEM UPPSTOD?

Till en början gjorde vi två försök att fånga moralpoliser och religiös mobbning på film, genom att låta en drabbad man filma med dold kamera när han gick runt i Angereds centrum och på de platser där det brukade ske. Blickarna och kommentarerna visade sig dock vara svåra att fånga film samtidigt som metoden var resurskrävande och byggde delvis på slumpen. Detta fick oss att lägga ner denna metod. Istället fokuserade vi extra mycket på ett besöka och prata med många personer som drabbats av problematiken. - Vid enstaka telefonsamtal i rundringningen till de 40 förskolorna lyckades vi inte ställa alla frågor. I de fallen valde vi bort förskolan och ringde istället en annan.

VAD ANSER DU VIKTIGAST?

- Föräldrarnas förskolekrav: Live-sänd när vår dotter bär slöja (om svenska skolor som anpassat sig till religiösa påtryckningar i skolan) - De trakasseras – för att de inte är troende muslimer - 27 av 40 förskolor säger ja till slöjtvång

HUR MYCKET TID SPENDERADE NI?

Cirka åtta veckor från idé till publicering. Under tiden jobbade vi även med andra projekt och dagligt nyhetsarbete.

VILKA REAKTIONER HAR ARBETET FÅTT?

GP:s granskning fick utbildningsminister Gustav Fridolin att reagera mycket kraftigt och kalla Skolinspektionen och företrädare för samtliga tre städer till ett särskilt möte för att diskutera det som framkommit i GP:s granskning. Han menade att mycket av det som GP avslöjat var ”solklara brott mot skolans värdegrund”. Bara några dagar senare meddelade han dessutom att man för första gången avsåg att införa nya skrivelser om bland annat "barns rätt till kroppslig och personlig integritet" i förskolans nya läroplan för att förebygga det som framkommit i GP:s granskning. Politiker från samtliga block reagerade mycket kraftigt och krävde utredningar och åtgärder i såväl Stockholm, Malmö och Göteborg. Granskningen omskrevs i bland annat SVT, Sveriges Radio, Aftonbladet, DN, SVD, Expressen, Omni och Dagen och debatterades flitigt bland ledarskribenter och krönikörer över hela landet. Utöver Fridolin (MP) lyfte bland annat Jan Björklund (L) och Liberalerna granskningen i flera debattartiklar. Jimmie Åkesson (SD) talade om granskningen i tal och intervjuer under både Järvaveckan och Almedalen. Bara dagar efter att GP intervjuat kommunstyrelsens ordförande i Göteborg, Ann Sofie Hermansson (S), om vad partiet gjort för att bekämpa moralpoliser och det religiösa förtrycket i Göteborg de senaste 13 åren, meddelade Socialdemokraterna i Göteborg att man gick till val på att stoppa just detta, samtidigt som Nalin Pekgul (S) gjorde comeback och kampanjade kring frågan i Göteborg. Granskningen omskrevs även i utlandet, bland annat av norska tidningar. Den har också lyfts av Lärarnas yrkesetiska råd som tar fram riktlinjer för lärare i hela Sverige.

HAR PROJEKTET ANMÄLTS TILL MEDIEOMBUDSMANNEN, GRANSKNINGSNÄMNDEN ELLER ANNAN INSTANS?

Nej