Guldspaden Vinnare 2018

Sjuksköterskebluffen

"För att med ett imponerande fältarbete ha avslöjat falska sjuksköterskor och kartlagt en systematisk bluff med legitimationer som lurat såväl myndigheter som Vårdsverige."

Tillbaka
Vinnare av Guldspaden 2018 i kategorin Etermedia riks Se bidrag: Bidrag (.zip, 1174 MB) Kategori Etermedia riks Vinnare Karin Mattisson Åsa Erlandsson Anna Engholm Jazz Munteanu Förutom ovanstående deltog följande personer Marianne Westman Redaktör Magnus Persson, redigering Lars Hogéus, fotograf Daniel Zdolsek, fotograf Åke Wehrling, fotograf Publiceringsdatum 2018-11-14 Var publicerades jobbet? SVT Uppdrag Granskning

JURYNS MOTIVERING

"För att med ett imponerande fältarbete ha avslöjat falska sjuksköterskor och kartlagt en systematisk bluff med legitimationer som lurat såväl myndigheter som Vårdsverige."

BESKRIV KORTFATTAT VAD GRÄVET AVSLÖJAT

Granskningen innehöll två former av bedrägerier. * Fusk genom skolorna: Vi har avslöjat att outbildade personer på ett raffinerat sätt bluffat sig till legitimationer som sjuksköterskor och jobbar på flera sjukhus i Sverige. Legitimationen har de fått av Socialstyrelsen - trots att de inte har gått utbildningen. Bedrägeriet är avancerat eftersom skolorna (fem i Rumänien och en i Polen) har utfärdat äkta examensbevis till eleverna trots att de inte har studerat där. Examensbeviset ger dem rätt till legitimationen - som sedan blir biljetten till jobb som sjuksköterska i hela Europa. Vi lyckades avslöja att dessa personer inte kan ha genomfört sjuksköterskeutbildning eftersom de under samma tidsperioder yrkesarbetat, som lastbilschaufför, hönsuppfödare, butiksbiträde, plattsättare i flera fall på heltid - i Sverige och Rumänien. En omöjlighet, eftersom utbildningen enligt skolorna själva, ges på heltid på skolan. Och enligt gällande EU-direktiv måste en sjuksköterskeutbildning ske på heltid och innehålla minst 4 600 timmars undervisning för att patientsäkerheten ska garanteras, oavsett vilket land man jobbar i. De är alltså falska sjuksköterskor men med äkta intyg. *Dokument-förfalskarna: Vi har kartlagt förfalskare som lurat sig in i den svenska sjukvården på falska papper. 27 läkare och sjuksköterskor har klippt och klistrat egna examensbevis eller legitimationer. Varken arbetsgivare eller i vissa fall även Socialstyrelsen har i dessa fall kontrollerat dokumentens äkthet, och därför har de fått jobb inom vården på falska papper. I denna omfattande kartläggning lyckades vi även identifiera 335 personer som fått jobb inom vården utan att ha en legitimation från Socialstyrelsen, vilket är olagligt. I dessa fall är det arbetsgivaren som slarvat med sina kontroller. Och även om personerna i fråga kan ha rätt utbildning och av olika anledningar inte begärt ut sin legitimation så är konsekvensen att de andra, fuskarna, kan slinka igenom och få jobb som sjuksköterskor och läkare eftersom legitimationskontrollen brister. Granskningen gick fem år tillbaka i tiden och visade på ett utbrett slarv över hela landet.

PÅ VILKET SÄTT ANSER DU ATT GRÄVET UPPFYLLER KRITERIERNA FÖR EN GULDSPADE?

Detta är ett unikt avslöjande - både till innehåll och metod. Det har aldrig tidigare bevisats, att “sjuksköterskors” utbildning bara varit en bluff och att skolorna är en del av bedrägeriet - i maskopi med “eleverna”. Skolorna har mot betalning skrivit in elever, intygat att de varit på skolan 100 procent, gett dem betyg och examensbevis utan att de varit på plats och studerat. Grävet har fått konsekvenser både i Sverige och internationellt. I Rumänien har utbildningsministern nu beslutat att samtliga vårdskolor, över hundra skolor, ska utredas efter vårt avslöjande. Ett vattentätt bedrägeri: Det har funnits rykten om detta i Rumänien. Men för första gången kan vi avslöja hur detta går till och med avancerad bevisföring blottlägga en systematik av ett korrumperat upplägg. Vi avslöjar att skolorna examinerar falska sjuksköterskor som först får rumänsk och sedan svensk legitimation och där flera idag jobbar inom svensk sjukvård. Vi lyckades identifiera fuskarna och kartlägga vad de gjort när de påstod att de studerade, vi lyckades också hitta deras nuvarande arbetsplatser - flera inom sjukvården - konfrontera dem, där flera till och med erkände. Vi nådde hela vägen i mål. Bara de här skolorna examinerar flera hundra färdiga sjuksköterskor varje år - men hur många som verkligen gått där vet ingen idag. Detta är ett livsfarligt fusk och ett hot mot patientsäkerheten. Bedrägeriet är dessutom i princip vattentätt och omöjligt för svenska myndigheter att avslöja. Socialstyrelsen får nämligen inte kartlägga människor på det sätt vi har kunnat göra (Offentlighets- och sekretesslagen respektive dataskyddsförordningen (GDPR) hindrar samkörning av offentliga register.) Bedrägeri på export: Det här är inte bara ett problem för patientsäkerheten i svensk sjukvård. Den fria rörligheten gör att bluffande sjuksköterskor med sina examensbevis och legitimationer kan jobba och få leg i vilket EU-land som helst. Rumänien är ett av de länder i Europa som flest sjuksköterskor lämnar för jobb i andra länder. I Sverige ligger de i topp bland utländska sjuksköterskor som fått legitimation här. Avslöjande som skakar Rumäniens regering: Under arbetets gång talade vi med myndighetspersoner och journalister i Rumänien som berättade att det florerar rykten om dessa fejk-upplägg men att det aldrig tidigare bevisats i denna utsträckning och med identifierade fuskare. I dag pågår flera utredningar initierade av Rumäniens regering till följd av vårt avslöjande. Även i Sverige har avslöjandet fått konsekvenser. Socialstyrelsen utreder nu hur de rättsligt ska gå vidare med de falska sjuksköterskornas ärenden, men också hur myndigheten ska hantera andra personer med svensk legitimation som är utbildade inom EU samt hur man ska hantera nya utländska ansökningar om legitimation. In del av grävet handlade om "Saja" som dömdes för att ha jobbat som falsk sjuksköterska. Trots domen fick hon legitimation av Socialstyrelsen på betyg från ett universitet i Egypten. När vi gick till botten med historien, fick vi intyg från Universitetet att hon aldrig har varit inskriven där eller gått utbildningen. Vår omfattande kartläggningen av arbetsgivares hantering av legitimationer avslöjade också ett slarv som har fått allvarliga konsekvenser när outbildade personer anställts som läkare och sjuksköterskor. Här hittade vi flera skrämmande fall: exempelvis en sjuksköterska som kunde jobba ett år i hemtjänsten utan att ha studerat en enda dag på det universitet han fejkat betyget ifrån (Uppsala Universitet). Han kunde som falsk sjuksköterska försörja sitt missbruk genom att stjäla fentanylplåster av patienter som vårdades i livets slutskede - men åkte till slut fast, efter anklagelser om stöld av pengar hos en äldre dam. I denna del kunde vi också se att polisanmälningar av falsk sjukvårdspersonal inte ens ledde vidare till förundersökningar - trots att personer ertappats med falska dokument.

HUR UPPSTOD URSPRUNGSIDÉN TILL PROJEKTET?

2016 sände vi ett reportage om falska läkare och sjuksköterskor som upptäckts av vårdgivare eller myndigheter, där vi gick till botten med hur detta kunde hända och vad det fått för konsekvenser. Det här reportaget skulle bli en uppföljning men det fick vi överge ganska snabbt - detta blev istället en ny, unik granskning som ledde till en internationell sjukvårdsskandal. Under researchfasen fick vi höra talas om att det i Rumänien skulle finnas "Diplomfabriker" där man kan köpa betyg för att få en legitimation. Vi begärde ut rumänska legitimationsunderlag från Socialstyrelsen och fick idén att kolla om uppgifterna "sjuksköterskorna" lämnat stämde. Vi jämförde tex deras uppgivna studietid med Skatteverkets inkomstuppgifter. Alltså, om de varit skrivna här och haft årsinkomst samtidigt som de studerat i Rumänien. Resultatet var häpnadsväckande! (Och metoden blev både omfattande och komplicerad/ se avsnittet om arbetsmetoder) Någon Diplomfabrik i den bemärkelsen hittade vi ju inte utan något mycket allvarligare: Skolor godkända av rumänska staten är själva med och möjliggör bluff-upplägget.

VILKA ARBETSMETODER TILLÄMPADES?

*Fusk genom skolorna: Vi begärde ut alla legitimationer (studieland Rumänien) som utfärdats av Socialstyrelsen de senaste fem åren och letade efter tecken på att personen varit skriven i Sverige samtidigt som de läst på vårdskolor i Rumänien. (senare även samma process utifrån Polskt fall) Eftersom det inte är offentligt VAR en person jobbar var utmaningen att kartlägga dessa personers förehavanden; som jobb, arbetsgivare, studier, familjesituation, sjukskrivningar mm under en specifik tid. Vi ställde uppgifterna personen lämnat i sin legitimationsansökan mot uppgifter från myndigheter där vi via Skatteverket, CSN, landstingsarkiv, kommuner och landsting, SFI, domstolar, Migrationsverket m m kunde visa på bedrägeriet. Vi hade också användning av källor på andra myndigheter som kompletterade bevisföringen. Vi gjorde också en omfattande kartläggning via sociala medier, samt metadata i bilder som visade att personen befann sig på olika platser i Sverige - samtidigt som "studierna" utomlands mm. På detta sätt kunde vi bevisa att de INTE varit på skolorna och studerat under den tid de angivit för myndigheter i Rumänien och Sverige. Skolorna intygade också både muntligen - och via sina hemsidor att det inte var tillåtet med distansstudier. I skolornas egna betygsböcker har de dock skrivit in eleverna med 100-procentig närvaro. Detta kunde vi dessutom få bekräftat på plats i Rumänien där vi med egna ögon fick se att eleverna var inskrivna och fått betyg. Vi kontaktade deras arbetsgivare under den aktuella tidpunkten som (i vissa fall) gav oss information om att de varit på plats på jobbet i Sverige. Vi konfronterade alla “sjuksköterskor” och några förnekade medan andra berättade öppet hur detta går till. En av dem lovade att be Socialstyrelsen dra tillbaka hans legitimationen. Intervjuer med de berörda i flera steg: Först ringde vi som journalister, intresserade av deras utbildning - för att höra hur de själva talade om sin “studietid”. Samt konfrontationsintervjuer direkt med alla berörda. *För att hitta fall (de som redovisas i programmet i vår karta) där läkare och sjuksköterskor i Sverige förfalskat intyg, eller betyg och leg för att få jobb har vi använt även där offentliga och dolda källor. IVO, Socialstyrelsen, domstolar, polisen, landsting och regioners diarier samt revisioner som gjordes i olika delar av landet efter vårt avslöjande 2016. Det finns inga enhetliga sökord så detta pusslande var tidskrävande och i flera fall stötte vi på hinder pga sekretess. Men i flera fall lyckades vi ta oss förbi sekretessen. Vi gjorde också klassiska rundringningar, tex till samtliga kommuner och privata vårdgivare i Skåne för att ta reda på om en viss person arbetat där.

VILKA KÄLLOR ANVÄNDES?

Öppna och dolda. Ivo, Socialstyrelsen, Polismyndigheten, domstolar, Försäkringskassan, Skatteverket, CSN samt kommuner, landsting och landstingens revisorer/ arkiv, Universitets och högskolerådet (UHR), sociala medier, metadata, media i Rumänien, EU-parlamentets sverigekontor. Vi använde även källor inom myndigheter samt fick kontakt med personer som kunde ge oss info i Rumänien och Polen. Vi lyckades under hand få kontakt med viktiga källor inom sjukvården i Sverige.

VILKA PROBLEM UPPSTOD?

Det är allvarligt och kontroversiellt att anklaga någon, vars dokument är äkta, för att ha fejkat sig till yrket som sjuksköterska. För att göra avslöjandet trovärdigt krävdes därför mängder av bevis och kartläggningen av var varje person vistats för flera år sedan blev ett oerhört tidskrävande och komplicerat arbete. Under arbetet stötte vi på flera hinder på vägen i granskningen av skolorna. Både Rumänien och Polen hänvisade till sekretess och nya personuppgiftslagen när vi ville få bekräftat av skolorna att de har gått där. Detta gjorde att vi åkte direkt till ett par av skolorna och mer eller mindre överrumplade dem och fick då se deras betygsböcker, samt inskrivningsuppgifter. Men vi fick också ringa och utge oss för att vara arbetsgivare för att få fram uppgifter. Vi köpte ett rumänskt kontantkort för att inte väcka misstankar hos dem vi granskade. När vi väl berättade att vi var journalister krävde en skola intyg från arbetsgivare och kopplade in sina advokater. Det var minst sagt knepigt att hitta lägen för att konfrontera “sjuksköterskorna”. Vi ringde deras arbetsplatser och utgav oss för att vara fd kollegor för att få veta när deras pass började och slutade. Många timmar spenderades utanför de stora sjukhusen med flera in- och utgångar. Inte heller helt enkelt att utifrån dåligt tagna facebookbilder känna igen och stoppa rätt person...

HUR MYCKET TID SPENDERADE NI?

Fem, sex månader, men alla i teamet jobbade inte heltid med detta hela tiden.

VILKA REAKTIONER HAR ARBETET FÅTT?

Direkt efter publiceringen av reportaget briserade avslöjandet i Rumänsk media. Ett tiotal tidningar, flera tv-kanaler, public service mfl toppade med nyheten i flera dagar där och Rumäniens hälsominister gick kort därefter ut och kallade avslöjandet för en internationell sjukvårdsskandal. Ministern krävde en utredning av skolan Dimitrie Cantimir (som vi besökte på plats) och skickade dit en delegation av utredare (liknande skolinspektionen). Ett stort pressuppbåd var på plats när också rektorn dementerade att man får läsa på distans. Utredningen av den specifika vårdskolan pågår fortfarande. https://www.svt.se/nyheter/granskning/ug/efter-uppdrag-gransknings-avslojande-rumanska-regeringen-kraver-utredning-av-skola I januari tog den rumänska regeringen ytterligare beslut: att granska alla eftergymnasiala vårdskolor i hela landet (drygt 100 st) på grund av detta avslöjande. EFN, organisationen som driver sjuksköterskefrågor i Europa, reagerade kraftfullt på vårt avslöjande - som syns i reportaget - och har informerat EU-kommissionen om uppgifterna. Sahlgrenska har stängt av och IVO-anmält “Alex”, som jobbade som lastbilschaufför och läste SFI samtidigt som han ska ha läst till sjuksköterska. Socialstyrelsen gick ut med ett pressmeddelande samma dag vi sände med budskapet att man ser allvarligt på detta och “kommer lyfta frågan till de olika samarbetsforum inom EU/EES som myndigheten deltar i”. Socialstyrelsen utreder tidigare beviljade legitimationer, samt hur man ska hantera kommande ansökningar. Detta kan få långtgående konsekvenser, och slutresultatet har vi inte sett än men flera personer på myndigheten utreder nu hur framtida ansökningar ska kvalitetssäkras. Media: Stort genomslag i tv, tidningar, nyhetsartiklar, debattartiklar, krönikor med mera. Totalt nådde reportaget över 1.2 miljoner tittare, läsare i broadcast, online och på sajten. Även annan utländsk media publicerade nyheter om avslöjandet. Ytterligare reaktioner efter inlämning av bidraget: I Rumänien utreds samtliga vårdskolor – över 100 styck – på uppdrag av den Rumänska regeringens utbildningsminister. I Norge har hälsoministern gett uppdrag med deras Socialstyrelsen – Helsedirektoratet – att se över om det ska införas spåktest (som vi har i Sverige) samt att även sjuksköterskor ska genomgå ett kunskapstest (som läkare från 3e land gör idag) – allt för att förhindra att outbildad personal får legitimation och anställs som sjuksköterskor. I Sverige utreder fortfarande Socialstyrelsen de personer vi hittade, utrikesdepartementet har fått information om de samtal som förs mellan de olika europeiska samarbetsorgan som kopplades in direkt i samband med avslöjandet. Socialstyrelsen har även polisanmält falska sjuksköterskor. https://www.svt.se/nyheter/granskning/ug/efter-uppdrag-gransknings-avslojande-socialstyrelsen-polisanmaler-falska-sjukskoterskor

HAR PROJEKTET ANMÄLTS TILL MEDIEOMBUDSMANNEN, GRANSKNINGSNÄMNDEN ELLER ANNAN INSTANS?

Nej