Kristoffer Örstadius

Sveriges främsta pris inom grävande journalistik har delats ut sedan 1991. Priset delas ut av Föreningen Grävande Journalister till de journalister som genom engagerad och kunnig journalistik avslöjat eller skildrat väsentliga förhållanden som allmänheten förut inte kände till.

Nytänkare

Fakta i Frågan

Vinnare Guldspaden 2018

"För att i en tid av myter, polarisering och ökande politisk propaganda med innovativa metoder ha klargjort fakta om tillståndet i Sverige."

Läs mer
Storstadstidning

It-skandalen på Transportstyrelsen

Vinnare Guldspaden 2017

"För att ha avslöjat hur sekretessbelagda uppgifter, med betydelse för rikets säkerhet, genom nonchalant myndighetsutövning hamnade hos obehöriga”

Läs mer
Stor tidning

Skolgranskning

Vinnare Guldspaden 2013

För att med avancerad datajournalistik ha gjort graverande avslöjanden som satte dagordningen för skoldebatten.

Läs mer