Randi Mossige-Norheim

Sveriges främsta pris inom grävande journalistik har delats ut sedan 1991. Priset delas ut av Föreningen Grävande Journalister till de journalister som genom engagerad och kunnig journalistik avslöjat eller skildrat väsentliga förhållanden som allmänheten förut inte kände till.

Riksradio

Afrikas Guantanamo

Juryns särskilda pris 2007

För att med egensinnig och enträgen berättarröst,med människors öden som utgångspunkt,ha blottlagt sanningar och sammanhang som öppnat världens ögon

Läs mer