Guldspaden Vinnare 2020

Dokument inifrån - Vaccinkrigarna

”För att med mod, lyhördhet och precision ha infiltrerat en konspiratorisk rörelses hemliga rum och slagit hål på vaccinmotståndarnas falska berättelser."

Tillbaka
Vinnare av Guldspaden 2020 i kategorin Etermedia riks dokumentär Se bidrag: Bidrag (.pdf, 0.04 MB) Bidrag (.zip, 1499 MB) Hämta alla filer Kategori Etermedia riks dokumentär Vinnare Malin Olofsson Emil Engerdahl Jakob Larsson Anna Nordbeck Johanna Torshall Svensson Sven Lindahl Emelie Simmons Förutom ovanstående deltog följande personer Klippare: Sandra Isacsson, Thomas Töve, Marinella Angusti Foto: Lars Granstrand, Alexander Westergårdh, Iván Blanco, Sven-Åke Visén, Emil Larsson, Rudy Bartley, Nuuausala Devoe, Tony Johansson Kompletterande reporter: Carolina Jemsby Kompletterande research: Ida Persson, Tipi Autagavaia Grafik: Martin Burström Ljudmix: Niklas Antonell Grading: Sebastian Guest Projektledare: Johan Brånstad Publiceringsdatum 2020-12-02 Var publicerades jobbet? SVT Dokument inifrån

JURYNS MOTIVERING

”För att med mod, lyhördhet och precision ha infiltrerat en konspiratorisk rörelses hemliga rum och slagit hål på vaccinmotståndarnas falska berättelser."

BESKRIV KORTFATTAT VAD GRÄVET AVSLÖJAT

EN FEMTEDEL AV SVENSKA FÖRÄLDRAR INTE HELT SÄKRA KRING VACCIN Serien blottlägger en möjlig brist i det svenska vaccinationssystemet: den grupp föräldrar som Folkhälsomyndigheten nyligen identifierat, som har frågor, funderingar eller tvivel kring vaccin. Enligt FoHM utgör den ungefär en femtedel av de svenska föräldrarna. Serien visar också att skulle den gruppen övertygas av antivaccinrörelsens argument och sluta vaccinera, skulle det få katastrofala följder. ANTIVACCIN-AKTIVISTER PÅVERKAR OROLIGA FÖRÄLDRAR BORTOM MYNDIGHETERNAS INSYN ”Vaccinkrigarna” visar hur oroliga föräldrar och vaccinmotståndare samlas i grupper på sociala medier, där argument från antivaccinrörelsen frodas – fakta rycks ur sitt sammanhang och blandas med halvsanningar och myter. Argumenten kommer från vaccinmotståndare världen över, men föräldrar som lockas till sidorna har få möjligheter att bedöma från vem källan ursprungligen kommer. Serien visar hur svårt det kan vara för en vanlig förälder att bedöma om något av det som finns i grupperna stämmer, men hur det ändå sår ett frö av oro och kan påverka vaccinationsviljan. ”KYLSKÅPSMAMMOR” EN VIKTIG ORSAK ATT VACCINMOTSTÅNDET VUXIT Genom att gå till botten med myten kring autism och MPR-vaccinet, och den tillbakadragna studie som ligger till grund för påståendet, ger ”Vaccinkrigarna” en ny, mer fullständig bild av vad som hände när en skandaliserad läkare blev hjälte i både autism- och antivaccinkretsar. Serien visar en, för många, okänd bild av autismens mörka historia – däribland att mammor till barn med autism länge ansågs bära skulden för sitt barns autism. De kallades ”kylskåpsmammor” – så kalla att barnet drog sig in i sig själv för att skydda sig mot den onda mamman; man sa att kylskåpsmammorna hade bara tinat en gång i livet och det var när barnet blev till. ”VETENSKAPLIG STUDIE” EN HOMEOPATISK HEMSIDA Vaccinkrigarna avslöjar den falska ”vetenskapen” bakom de källor Linda Karlström hänvisar till, exempelvis när hon hävdar att icke-vaccinerade människor är friskare än vaccinerade. Det är i själva verket en homeopatisk hemsida dit föräldrar kan rapportera egenupplevda biverkningar av vaccin. Serien blottlägger även Karlströms misstro gentemot läkare och att hon har stor respekt för outbildade som kritiserar vaccin, då de inte är ”indoktrinerade”. FÖRSLAGNA STRATEGIER FÖR ATT MANIPULERA FÖRÄLDRAR Granskningen avslöjar hur rörelsen arbetar för att påverka föräldrar till att börja ifrågasätta vaccin. Den visar hur rörelsen okritiskt förmedlar starka, personliga berättelser, och vrider och vänder på information för att det ska passa deras narrativ – även om det resulterar i att de sprider falsk information. Den visar även hur ledarna för rörelsen använder sociala medier, klickbeten och förslagna metoder för att övertyga föräldrar att inte vaccinera. Bland dessa metoder beskrivs bland annat att hitta "doggy doors" till föräldrar, en slags bakdörr in till deras hjärnor. Idén går ut på att prata med föräldrarna tillräckligt länge för att hitta ett ämne som kan vara känsligt nog att orsaka sorg och/eller väcka tvivel om orsaken till ett barns sjukdom eller diagnos, och sedan försiktigt plantera tanken att denna diagnos eller sjukdom kan ha orsakats av vaccinerna. När man försiktigt lett föräldern att börja tvivla på vaccin, kan man börja prata om risker och personliga berättelser. En annan av framgångsmetoderna, och en plattform för att sprida berättelserna, är de vaccinkritiska filmer som ger möjlighet för rörelsen att samla människor (och spela in nya berättelser) på premiärer och kampanjturnéer. Filmerna är ofta övertygande, manipulativa och uppbyggda som om de vore granskande eller dokumentär journalistik. EN NY BILD AV DET MODERNA VACCINMOTSTÅNDETS GRUNDARE För första gången går en granskning till botten med hur Andrew Wakefields studie än i dag orsakar misstro mot vaccin i allmänhet och MPR-vaccinet i synnerhet – i kombination med att tittaren får höra hans egna tankar kring vad som hände. Serien avslöjar också motiven bakom hans fortsatta engagemang i antivaccin-rörelsen, och blottlägger den genomgripande förändring han genomgått från att han var en läkare på 1990-talet, fram till idag. Trots att hans teori om att MPR-vaccinet orsakar autism har blivit motbevisad många gånger, kan ”Vaccinkrigarna” visa att han fortfarande sprider det felaktiga påståendet vid föreläsningar, events och kampanjer för sina antivaccin-filmer. Liksom han sprider det dystopiska påståenden att 1 av 2 personer, bara om några år, kommer att ha autism. Genom att följa Wakefield i USA, avslöjar teamet också hans världsbild i dag; trots att vacciner är en av medicinens största genombrott, sprider den före detta läkaren numera anmärkningsvärda påståenden om att vacciner var ett stort misstag, att naturen i stället borde få ha sin gång – och att vacciner är en av de saker som kommer att driva oss in i en sjätte utrotning. Serien avslöjar också hans konspiratoriska sida – bland annat sprider han konspirationsteorin att WHO och The Gates Foundation försöker sätta in mikrochip i ”alla”, och använder ett vokabulär som flirtar med konspirationsteoerier som Qanon, i sina tal. TILLBAKA TILL NATUREN ETT GENOMGÅENDE TEMA I ANTIVACCINRÖRELSEN I likhet med Andrew Wakefields tankar om att naturen borde ha haft sin gång, och att vacciner var ett stort misstag, finns liknande survival of the fittest-inspirerade tankar hos flera av rörelsens företrädare. En av dem, Del Bigtree (en av producenterna av "Vaxxed", likaså tidigare Emmy-belönad producent och journalist som nu driver en antivaccinshow kallad "The Highwire"), är en stor anhängare av Wakefield och inne på samma spår. Dvs att vaccin är ett exempel på mänsklig arrogans, och ett stort misstag. DOLDA MOTIV: ANTISEMITISM OCH KONSPIRATIONSTEORIER Med dold kamera avslöjas Karlströms antisemitiska och konspiratoriska åsikter; att hon tror på New World Order (en konspirationsteori som hävdar att en liten grupp människor vill ta kontroll över världen), att den lilla gruppen består av judiska personer, och att vacciner är ett verktyg för att få kontroll över världen. Hon ifrågasätter till och med Förintelsen, vilket avslöjar hur hon hanterar fakta; en av de mest dokumenterade händelserna i historien, tvivlar hon på efter att ha sett en film online. Hon berättar även att det viktigaste inte är att få folk att ifrågasätta just vaccin, utan att öppna upp fler dörrar i åsiktskorridoren – dörrar som Förintelsen, 9/11, banksystemet, med mera. Hennes vaccinföreläsningar är en möjlighet att få föräldrar att tvivla inte bara på vaccin, utan långsamt hela samhället. "Vaccinkrigarna" avslöjar konspiratoriska åsikter även hos flera av de andra företrädarna i rörelsen. I intervjuer med flera av frontfigurerna i både Sverige och USA, är det fler som – i intervjuer om vaccin – pratar om New World Order, om regeringar och/eller en liten grupp av väldiga rika personer som försöker kontrollera och/eller reducera världens befolkning. PANDEMIN GER VACCINMOTSTÅNDARNA MEDVIND Vaccinkrigarna blottlägger också rörelsens syn på covid-pandemin. Bortsett från falska påståenden om viruset, avslöjar ”Vaccinkrigarna” att företrädarna för rörelsen känner medvind. I och med pandemin hamnade deras fråga på agendan. Enligt motståndarna har nedstängningen av samhället gett människor tid att göra efterforskningar på nätet, och personer som aldrig har ifrågasatt vaccin gör det nu. Antivaccin-aktivister har gjort gemensam sak med demonstranter mot lockdowns både i Europa och USA och enligt antivaccin-rörelsen ”vaknar människor”.

PÅ VILKET SÄTT ANSER DU ATT GRÄVET UPPFYLLER KRITERIERNA FÖR EN GULDSPADE?

2019 klassades vaccintveksamhet som ett av de största hoten mot global hälsa och flera länder har de senaste åren tampats med allvarliga utbrott av sjukdomar som går att förebygga, som mässlingen. Samtidigt bryter antivaccin-rörelsen ny mark med felaktig information och sprider tvivel kring vaccinationer. I över ett och ett halvt år har journalisterna Anna Nordbeck och Malin Olofsson infiltrerat just den här rörelsen. Genom en unik access till den innersta kärnan av vaccinmotståndet i Sverige och internationellt tas tittaren med på en exceptionell resa genom en av vår tids mest aktuella fenomen; en antivetenskaplig rörelse som med känslosamma, personliga argument undergräver årtionden av vetenskaplig forskning för att stödja sin egen agenda, och för att rekrytera nya för att kämpa på deras sida i det de kallar ett krig. Teamet har lyckats få exklusiva intervjuer med företrädare för en rörelse som ofta väljer att inte prata med vanlig media – och med en publicering mitt i pågående pandemi, ger den tredelade granskningen en djuplodande, avslöjande och ny bild av en av vår tids mest aktuella rörelser. .. ”Vaccinkrigarna” ger inte bara ett nära möte med dagens nordiska och internationella antivaccinrörelse, utan går också till botten med varför rörelsen har vuxit sig så stark, genom att undersöka utvecklingen från 1990 och fram till i dag. Teamet har även fått tillgång till den som startade en betydande del av dagens vaccinmotstånd, Andrew Wakefield. Han får ge sin bild av vad som hänt, samtidigt som hans historia – från lovande läkare till antivaccin-ikon som sprider falsk, konspiratorisk information om vaccin – vecklas ut parallellt med den moderna antivaccinrörelsens tillblivelse. Genom gedigen research och en exklusiv access, ges för första gången en sammansatt bild av personen som bär ansvar för en stor del av dagens vaccinmotstånd, där hans motiv, mål och radikala förändring uppdagas. Genom att, utöver detta, också djupdyka i ytterligare ett ämne – autismens historia – ger teamet en ny och komplex bild av en rörelse vars anhängare ofta har avfärdats som ofarliga galningar. ”Vaccinkrigarna” avslöjar vaccinmotståndarnas kalkylerande strategier, i verkliga livet och online, för att övertyga föräldrar att börja tvivla på vaccin, samt blottlägger möjliga brister i det svenska vaccinationssystemet. Genom nära intervjuer med en nybliven mamma (Diza) som tvekar kring vaccin, får tittaren även en förstahandsinblick i hur effektiva och farliga antivaccinrörelsens strategier kan vara. Efter att ha följt och filmat Dizas process i många månader, visar teamet hur hon sugs allt djupare in i de falska argumenten från anti-vaccinrörelsen. Serien visar även vilka allvarliga konsekvenser fake-vetenskap och falska ”nyheter” kan få om de når tillräckligt många människor. I det här fallet att föräldrar väljer att inte vaccinera sina barn, vilket leder till allvarlig sjukdom eller död. Bland de intervjuade finns också en av de absolut viktigaste talespersonerna för rörelsen i Norden i dag, Linda Karlström. Genom ett unikt intervjumaterial ger ”Vaccinkrigarna” en tidigare helt okänd bild av Karlström. Serien avslöjar hur flera av frontfigurerna i rörelsen har dolda agendor och motiv, däribland konspirationsteorier, förintelseförnekelse och antisemitism. Men granskningen ger också en annan ny bild av farorna med rörelsen – genom intervjuer och dokumentärt material, visar serien att behov av tröst och gemenskap, samt svar på något som drabbat en själv eller ens barn, kanske är de allra farligaste krafterna bakom antivaccinrörelsens framgångar. .. ”Vaccinkrigarna” är en granskning av antivaccin-rörelsen, men med en djuplodande och bred research även av ämnen som autism, attitydförändringar och sjukdomar som mässling, ger serien en mer komplett bild av dagens vaccinmotstånd och dess rötter. Serien hemfaller inte åt schablonartade beskrivningar utan undersöker drivkrafterna bakom engagemanget i rörelsen, och ger en mer komplex bild av de människor som engageras i vaccinmotståndet. Genom förståelsen för människors sorg och behov av svar och gemenskap, förklarar granskningen hur och varför nästintill vem som helst kan sugas in i rörelsen. Genom denna sammansatta bild av antivaccinrörelsen, bjuder ”Vaccinkrigarna” också en förståelse för hur liknande rörelser kan frodas, trots att grunden är falsk information och konspirationsteorier.

HUR UPPSTOD URSPRUNGSIDÉN TILL PROJEKTET?

Det var en idé som föddes i samtal på redaktionen. Både Europa och USA har de senaste åren haft stora utbrott av mässling, och i början av arbetet med ”Vaccinkrigarna”, klassade WHO vaccintveksamhet som ett av tio globala hot mot världshälsan. Under 2019 följde sedan fler allvarliga utbrott i både Europa och USA, och länder som Storbritannien och Grekland, som tidigare i stort sett eliminerat mässlingen, förlorade sin status som mässlingsfria. Det var även ett ämne som en av producenterna privat varit väldigt nära, då hon flyttade till Berlin med sin förstfödda (då nyfödd) kort efter att det hade varit ett stort utbrott av mässling i staden, där vaccinationsluckor i befolkningen var en viktig orsak till utbrottet. Ett litet barn dog under utbrottet.

VILKA ARBETSMETODER TILLÄMPADES?

Vi har kombinerat flera journalistiska metoder; klassisk undersökande journalistisk teknik (där vi gått igenom forskning, myndighetsrapporter, journaler och statistik, samt talat med många experter och varit på plats för att få förstahandsmöten med berörda – se gärna mer specifikt nedan, där källorna redovisas), research online och i sociala medier, samt ett långt wallraffande. Genom att metodiskt (främst genom källor online, men även via domslut och liknande material) kartlägga vaccinmotståndet i Sverige och internationellt, förstod vi tidigt att vaccinmotståndet inte är uppbyggt på ett traditionellt organisatoriskt vis med en tydlig hierarki eller logisk struktur. Som många andra, ofta onlinebaserade, påverkansgrupper består det istället av ett löst nätverk där huvudsyftet ofta är att skapa en gemenskap som sedan på olika sätt sprider budskapet vidare. För att kunna förstå antivaccinrörelsen och avslöja dolda drivkrafter blev därför vår wallraff-metod mycket central för hela granskningen. Det var genom vår tillgång till några av de ledande personerna inom rörelsen som vi långsamt kunde bygga vår kunskap. Eftersom det inte finns mycket teoretisk litteratur som ger en analys av antivaccinrörelsen så var det genom vår egen tillgång till motståndarna som vi fick en stor del av vår kunskap kring rörelsens byggstenar. Man kan därför säga att hela arbetsprocessen har varit en researchprocess. Ett av rörelsens främsta verktyg för att sprida antivaccinpropaganda är internet och framför allt sociala medier; mycket tack vare vår närvaro där kunde vi identifiera de viktigaste ledarna i vaccinmotståndet i Norden och internationellt. Genom att i nästan två år befinna oss i grupper i sociala medier där vaccinmotståndare och oroliga föräldrar möts, har vi kunnat se vilken information som sprids till oroliga föräldrar. Vi har också förstått hur rörelsen rekryterar, samt – vecka för vecka – kunnat följa hur tvekande föräldrar stegvis påverkas av antivaccin-rörelsens argument, börjar övertygas om att inte vaccinera sina barn, och därefter själva sprider rörelsens argument vidare. En lika viktig del av researchmetoden har varit våra inspelningstillfällen, som gav oss nycklar till att förstå rörelsen och därefter kunde rikta fortsatt research/inspelningar. Många av de tillfällen då vi filmade dokumentärt (eller spenderade tid med intervjupersonerna mellan tagningar) gav oss också, tillsammans med de långa intervjuerna med rörelsens företrädare, de allra viktigaste kunskaperna om antivaccinrörelsen och deras förmåga att rekrytera nya personer in i rörelsen. Det var när vi filmade som vi fångade rörelsens allra mest cyniska strategier för att locka nya föräldrar att gå med i rörelsen, liksom de hemliga motiv och åsikter som de undanhåller oroliga föräldrar. Att också på plats ha möjlighet att prata med de personer som är övertygade om att de själva eller deras barn har skadats av vaccin, och faktiskt möta den illusion av övergrepp som så många upplever att myndigheter och läkare (som förespråkar vaccin) begår, är en unik inblick som ger en förståelse för de här människorna, som är svår att läsa sig till. Ett axplock av dessa filmningstillfällen: Linda Karlströms föreläsningar i flera nordiska länder samt hennes möten med företrädare för en organisation som kopplats till högerextremism, Vaxxed-teamets filmvisningar i USA och London, Polly Tommeys intervjuer med föräldrar liksom verksamheten på hennes gård i Texas, antivaccin-demonstrationen i Washington där gräddan av det amerikanska vaccinmotståndet samlades, bussturnén med Vaxxed II, Andrew Wakefields olika framträdanden och föreläsningar. .. Infiltrationen började i Tyskland (där en av oss bodde i början av arbetet), parallellt med att vi startade den i Sverige. Med tyska referenser och kunskap kring hur rörelsen (som är mer etablerad där) närmar sig föräldrar och får ut sitt budskap, gav det oss en bas att stå på i fortsatta kontakter med den nordiska rörelsen. På föräldramöten under falsk rubrik, träffades föräldrar och skröt om sina ovaccinerade barn. Under tidens gång förstod vi allt mer att motståndarnas egna barn och historierna kring dessa hade en central roll för att sprida propagandan – det blev särskilt tydligt i USA och i London, där vi under våra inspelningar såg hur raffinerade det amerikanska teamet blivit på att samla in och sprida så kallade ”vaccine injury stories”. Under ett av de tidiga föräldramötena i Tyskland upptäckte vi också att det verkade finnas en spretig blandning av människor i rörelsen. Många av föräldrarna verkade drivas av att allt ska vara naturligt för deras barn. Men en av de mest högröstade var en man som vi senare förstod var engagerad i rasistisk populistisk politik, och hade ett rykte om sig att vara en tredjeriket-anhängare och dömd för förintelseförnekelse. Antagligen hade föräldrarna som lockats till mötet, ingen aning om mannens bakgrund. Det här var första gången vi såg ett verkligt exempel på det vi läst i en forskningsstudie (ny när vi började projektet), som berörde populistisk politik och vaccinmotstånd. Det gav oss intresse för att undersöka hur mycket föräldrar som söker sig till de svenska vaccinmotståndarnas grupper/föreläsningar egentligen vet om de människor vars råd de tar till sig. Mötet i Tyskland blev en viktig nyckel för att senare vara öppna för liknande kopplingar hos andra vaccinmotståndare vi träffade; och vi fick fler ledtrådar redan vid första föreläsningen med Linda Karlström (vars föreläsning anordnades av en organisation, kopplad till konspiratoriska och högerextrema åsikter). Det är ett tydligt exempel på kraften i att kombinera traditionell research (i det här fallet något så okomplicerat som att ta del av en forskningsrapport) och wallraff. Den kombinationen ledde till ett av seriens viktigaste avslöjanden, nämligen det om Karlströms dolda antisemitiska idéer. Kombinationen av wallraff med klassisk research (samt en del vanliga inspelningar, i egenskap av SVT) gjorde också att vi kunde visa hur vaccinmotståndare utnyttjar situationer där det har uppstått ett problem med ett vaccin, och hur den typen av situationer kan få förödande konsekvenser (mässlingsutbrottet på Samoa). Det gav oss också möjlighet att ge en unik, sammansatt bild av den moderna antivaccinrörelsen, av dess uppkomst och av en av dess grundare (Wakefield och autismrörelsen – genom att gå på djupet i autismresearchen, bottnade vi bättre i researchen kring vaccinmotstånd). Viktigt att poängtera i sammanhanget kring wallraffet är att Diza och Axel, liksom intervjuade läkare, forskare, BVC-företrädare och Eva Nordin-Olson (mamma till autistiska Stina), visste att serien skulle sändas på SVT. Där, och i synnerhet när det gällde Diza, var det en vanlig journalistisk, lyhörd kontakt som gjorde att hon ville ställa upp och berätta om sina tvivel kring vacciner. Genom djuplodande samtal med representanter myndigheter och vården, i kombination med den research vi gjorde i grupperna i sociala medier, förstod vi att både regionerna och BVC har en stor utmaning i att nå föräldrar som undrar eller oroar sig kring vaccin. Dels för att frågorna som föräldrarna har, är för komplicerade för många BVC-sköterskor, dels för att det finns en allvarlig misstro mot BVC och vården (ofta även samhället i stort) i dessa grupper online. Det oroliga föräldrar som söker sig dit får höra, är att BVC bara ger en sida av myntet och att de därför inte är att lita på. Det här var något som vi inte fick plats med i serien, men gav en viktig förståelse till de utmaningar vården och myndigheter har i dag, när det gäller att kommunicera kring vaccin. .. Då vi hade väldigt stora mängder material (inte bara filmat material, utan även källor som nämns i nästa punkt), använde vi en server som en stor databas, där researchen kategoriserades efter ämne. För de ämnen där kronologin var viktig, exempelvis Wakefields publicerade studier (före och efter den tillbakadragna 1998-studien), hade vi en kronologisk katalogisering. Vi gjorde en timeline på tidpunkter i Wakefields historia som var viktiga för att förstå hans motiv, samt strukturerade upp omfattande skriftliga källor (exempelvis från General Medical Council, se mer om källan nedan) – i dokument med sammanfattningar och tillhörande analyser, för att lättare kunna hitta i materialet. I den tidiga researchen analyserade vi också Linda Karlströms föreläsning (en av youtube-inspelningarna) och kategoriserade varje uttalande i ett excel. Vi valde några av de viktigaste uttalandena och undersökte dem för att veta vilka källor hon använde och hur. På det sättet förstod vi hur hon använde och förvrängde fakta, och att många av hennes uttalanden var falska. Varje uttalande som undersöktes kategoriserades med sin egen mapp med källor, fakta och sammanfattning, så att de skulle vara lätt att hitta. Vi gjorde även ett excel-ark med relevant, generell, information kring granskningen (och tillhörande källor) för att lättare kunna hitta viktig information. För att kartlägga delar av rörelsen och länkar mellan personer och organisationer, använde vi ett mindmap-program, vilket gav oss en viktig förståelse för hur rörelsen var strukturerad och opererade. Som komplement hade vi ett excel-ark med alla de personer som var eller kunde vara viktiga för rörelsen (mot eller för vaccin), där vi noterade relevant information från bland annat sociala medier, filmer, nyhetsmedia, juridiska dokument, och antivaccinsajter. Tidigt i processen gick vi också igenom många IVO-anmälningar för uppslag, samt kategoriserade en hel del juridiska dokument och årsrapporter om företag som en del av Sveriges folk var inblandade i eller hade kopplingar till, liksom kliniker som var kända för sin tvekan mot vacciner. Analysen gjordes i sammanfattningar i word-dokument. Det var dock bitar som inte kom med i den slutliga berättelsen.

VILKA KÄLLOR ANVÄNDES?

De sidor online som varit allra viktigast för att förstå vaccinmotståndet har varit sociala medier som Facebook, Youtube och Instagram. Som redan nämnt, har vi där kunnat göra mycket research kring antivaccinrörelsen, eftersom mycket av det som företrädarna förmedlar läggs upp på sociala medier. Genom youtube hittade vi bland annat Linda Karlströms föreläsningar och äldre intervjuer med Karlström. Men även gammalt material på både Polly Tommey och Andrew Wakefield när de båda var mer engagerade i autismkretsar. Att noga gå igenom den här typen av material, liksom att gå igenom bland annat Vaxxeds och Wakefields facebooksida ända tillbaka till första inlägget, har visserligen varit tidskrävande, men gett viktiga nycklar till att bättre förstå personernas, och rörelsens, förändring. Som nämnt ovan har vi också sett hur lätt antivaccinrörelsens argument sprids och delas, och hur mycket argumenten (tex i grupperna på facebook) påverkar. Övrigt online har vi haft stor hjälp av både antivaccin-sajter (svenska och internationella), antivaccin-filmer (som Vaxxed och Vaxxed II) och myndigheters hemsidor, liksom sajter som allabolag.se, ratsit och https://www.ncbi.nlm.nih.gov/, varifrån vi fått tag i mycket av de vetenskapliga artiklarna samt kommentarer från The Lancet under 90-talet. Även Acta publica var viktig, framför allt initialt, för att snabbt kunna få tag i domar och anmälningar. Vi har också haft god hjälp av google alert, och initialt skrollade vi igenom alla notiser dagligen om vaccin, för att få en överblick. En stor del av den initiala researchen handlade också om att gå igenom nyhetsartiklar om Linda Karlström, Andrew Wakefield och vaccinmotstånd generellt i Sverige (dessa, liksom många av de vetenskapliga artiklarna, fick vi via SVT:s arkivresearchers). Även videobanker som Getty och BBC:s eget arkiv har varit väldigt användbara – inte bara för att få tag i arkivmaterial, utan också för att få en bild av historiken och 1990-talet som vi ju gör ett dyk i, i del 2. Detsamma gäller SVT:s eget arkiv. .. Förutom nätbaserade källor och sociala medier har vi begärt mycket information från myndigheter både i Sverige och utomlands. I Sverige bland annat från Läkemedelsverket och Folkhälsomyndigheten. Från LMV begärde vi ut vaccinfrågor från privatpersoner (för att få en bild av de frågor/orosmoln som ofta förekommer), rapporter kring Pandemrix/narkolepsi, samt statistik rörande biverkningar och inrapporterade misstänkta dödsfall, liksom rapporterna kring dessa dödsfall. Dessa gjorde att vi, efter analys, kunde säga att inte ett enda dödsfall kunnat bekräftas till MPR-vaccinet i Sverige. Från FoHM begärde vi ut vaccinationsstatistik på regionnivå samt de studier som fanns gällande vaccintveksamhet (både förändringar i attityd och orsaker till låg täckning i särskilda områden). I olika typer av arkiv på hemsidan hittade vi även många användbara minnesanteckningar/PM:s – både äldre och nya – som var hjälpsamma för att förstå vad FoHM visste kring attityder gentemot vaccin, hur de ville/hade agerat för att möta nya attityder, samt hur deras samarbete med regioner och andra myndigheter såg ut. Vi talade även med flera representanter och experter från båda myndigheterna. De var till hjälp både för att förstå rapporterna nämnda ovan, och för att på en djupare detaljnivå förstå den research vi gjorde när vi faktagranskade påståendena i Linda Karlströms föreläsningar (ex när det handlade om vaccinresearch på cell-nivå). Från det svenska dödsorsaksregistret begärde vi statistik på dödsfall, för att undersöka om SSPE (en följdsjukdom av mässling som alltid leder till död) var vanligare än man trott (vilket nya studier indikerar). Vi kunde se att SSPE ofta inte registrerades som dödsfall av mässling. Från Regeringskansliet fick vi regeringsuppdraget till Folkhälsomyndigheten, där barnvaccinationsprogrammet och kommunikation kring det är en av punkterna, samt dokument kring ersättning till insjuknade i narkolepsi efter Pandemrix. Från regionerna fick vi statistik om vaccinationstäckning. Vi kartlade BVC upptagningsförmåga i landet för att se om det kunde finnas kluster av föräldrar på någon plats som inte tar del av BVC:s information om vacciner som jämvikt med den antivaccinpropaganda som sprids på nätet. Vi har även använt oss av Riksarkivet och Kungliga biblioteket (då vi i tidigt skede av arbetet letade efter samt intervjuade personer som förlorat sina nära efter ett insjuknande i mässling, och även gjorde research på BVC:s och vaccinernas historia i Sverige). Från amerikanska FDA fick vi information gällande ingredienser i ett särskilt vaccin (som inte produceras längre) inklusive bipacksedel. Från EU-kommissionen fick vi dokument rörande deras attitydundersökningar gentemot vaccin. Från myndigheter i Storbritannien fick vi information gällande Andrew Wakefields tillbakadragna läkarlicens och viktig information från rättegången som ledde upp till att hans leg drogs tillbaka, liksom viktig information kring barnen i hans 1998-studie. Där fanns också relevant information kring hans affärsplaner. Vi begärde även ut information rörande Wakefields patentplaner, men eftersom det var gallrat där vände vi oss till Kanadas motsvarighet, där Wakefield/hans partners också hade lämnat in en ansökan. Där fick vi dokumenten vi sökte. Dessa var en viktig del för att förstå hans motiv, eftersom de rörde information kring patentansökan, hans företag samt affärsplaner som han utvecklat i närtid till studien (patent för en behandling för de symptom han såg sig ha hittat hos barnen i 1998-studien: regressiv autism och tarmsjukdom). .. Vi hade också god nytta av böcker riktade till läkare som går igenom vacciners historia och biverkningar (förmodade, bekräftade, avfärdade), liksom vaccinmotståndets historia. En stor, och viktig, del av källorna består också av mängder av vetenskapliga artiklar och kommentarer. Bland annat gällande attitydförändringar i Sverige och utomlands (i nutid och dåtid), populism kopplat till vaccinmotstånd, följdsjukdomar av mässling (bland annat SSPE, som nämnt ovan), mässlingens påverkan på immunförsvaret, biverkningar till följd av vaccin som varit oacceptabla (tex vaccin som innehöll en påssjukesträng, Urabesträngen, som gav biverkningar som gjorde att vaccinet drogs tillbaka 1992), studier kring ingredienser som thiomersal och kvicksilver, samt många studier rörande vaccin och autism, liksom om autism och andra utvecklingsneurologiska diagnoser. För flera av ovan ämnen hade vi kontakt med forskare, läkare och epidemiologer, som komplement. Andra betydande artiklar var de som Wakefield skrev/medverkade i både före och efter 1998. Även den här researchen inkluderade samtal med experter för att försäkra oss om att vi förstått studierna och det medicinska vokabulären korrekt. Studierna var viktiga för att förstå hans historia och möjliga motiv. Det var viktiga pusselbitar att ha med i intervjuerna med Wakefield och hjälpte oss rikta både intervjuer och research. Detsamma var hans bok, "Callous disregard", i vilken han detaljerat beskriver sin bild av vad som hände. En annan källa är samtal de BVC-medarbetare, barnhälsovårdsöverläkare och barnläkare som möter osäkra föräldrar i vardagen, men också med erfarenhet av mässlingsutbrott och vård i samband med utbrott eller specifika sjukdomar. Vi har även gått igenom historiska dokument för att förstå vaccinets effekt och undersökt statistik i förhållande till antal vaccinerade, smittade, allvarligt sjuka och döda. Även våra inspelningstillfällen var, som beskrivet ovan, en väldigt viktig källa. .. Mycket av den research (inkl inspelningar) vi gjorde var avgörande för vår förståelse för antivaccinrörelsen och hur den påverkar, men inkluderades inte i serien (eller blev kanske en mening i speakertext).

VILKA PROBLEM UPPSTOD?

Eftersom vi har använt oss av Wallraffs metod, var flera av utmaningarna relaterade till metoden. Bland annat att planeringen och genomförandet av metoden var oerhört tidskrävande. Det är en rörelse där många är skeptiska till nya personer som går med i rörelsen, och inte minst om dessa personer dokumenterar, filmar och ställer frågor för en dokumentär. Vi la därför mycket tid och kraft på att de profiler vi skapade skulle vara trovärdiga. Valet av metod innebar också att vi först efter ett år kunde be myndighetsföreträdare, forskare och läkare om intervjuer, då vi inte ville riskera att det blev känt att SVT gjorde ett program om vaccinmotstånd. Vi var rädda att någon i vaccinmotståndet skulle få nys om det och koppla SVT till den ”vaccinkritiska film” vi sa att vi gjorde. Därför väntade vi med det tills det att vi säkrat upp en betydande mängd material både i Sverige och USA. Av samma orsak delade vi också på oss – den ena producenten träffade vaccinmotståndarna i Sverige (oftast tillsammans med en av reportrarna) och den andra producenten träffade övriga svenska medverkande (alltså de som blev tillfrågade om att intervjuas för SVT), samt den amerikanska rörelsen (också oftast tillsammans med en av reportrarna). Men en oväntad svårighet som följde den här defensiva inspelningsplanen, var pandemin. När den bröt ut var vi mitt inne i en inspelningsperiod. Vi filmade och intervjuade inte bara myndigheter, forskare, BVC-företrädare, Diza och Eva (mamman till autistiska Stina, som berättas om i del 2), utan hade vid det laget också en unik access till kärnan av rörelsen både i Sverige och i USA – och flera inplanerade inspelningar framför oss. Vi hann precis åka till London för att intervjua delar av Vaxxed-teamet som var där för att marknadsföra Vaxxed II, men flera inspelningar (som en föreläsning av Linda Karlström, en demonstration i München, där vi skulle få möjlighet att möta Del Bigtree och Robert F Kennedy Jr igen, och en Vaxxed II-turné över Europa som vi skulle ha varit med på om den blivit av) ställdes in. När vi började klippa hade vi alltså mycket mindre material än vi räknat med. Vi gjorde ändå flera intervjuer över Skype, men dessa kunde vi enbart använda i begränsad mängd pga formen (för jobbigt att länge lyssna skypeintervjuer i en tv-serie). Slutintervjuerna var ett annat problem pga pandemin; vi ville göra slutintervjun med Linda Karlström och Andrew Wakefield samtidigt. Just då gick det att resa till Finland, Karlströms hemland, men Wakefield befann sig i Miami. Lösningen för att ändå få till detta var att genom en noggrann planering koordinera ett team (med en av producenterna, fotograf och reporter) i Finland, ett team (med den andra producenten och fotograf) i Stockholm och ett team (fotograf och foto-ass) i Miami så att intervjuerna skulle ske samma tid. Miami-teamet filmade Wakefield på plats, men intervjun gjordes från Stockholm, över Skype (inte ett ultimat upplägg för en konfrontationsintervju). .. En stor generell utmaning med metoden var att vi hade svårare att ställa kritiska frågor under tiden vi intervjuade och filmade. Det var ständigt en balans för att å ena sidan agera som en undrande mamma som väntar sitt andra barn (ena producenten) eller som en vaccinkritisk aktivist (andra producenten), och å andra sidan ställa journalistiskt relevanta frågor. Det blev snart tydligt att vissa frågor var känsliga, och också ansågs märkliga från en ”vaccinkritiker”, varför de var tvungna att lindas in för att i mesta möjliga mån ändå kunna ställa dessa frågor. Många av de hårdaste frågorna var vi emellertid tvungna att vänta med tills de sista samtalen, då vi också avslöjade vår verkliga identitet. Vi visste att vid minsta misstanke kunde vår verkliga identitet vara röjd, och det fanns tillfällen när det var nära att hända. Rörelsen i Sverige ifrågasatte inte oss när vi sa att vi gjorde en vaccinkritisk film och följde en ”mamma” (ena producenten) som funderade kring vacciner för sitt andra barn. Men i USA, där diskussionen kring vacciner är både synligare och mer polariserad – och rörelsen på många sätt mer vässad, var det inte alla som köpte historien. Att vi följde en mamma som funderade kring vaccin, men att vi själva inte hade upplevt någon vaccinskada, gjorde dem misstänksamma. Troligen bidrog också de frågor som balanserade på gränsen mot att vara för konfrontativa med en av företrädarna (apropå svårigheten att balansera på aktivist-frågor och journalistiskt relevanta frågor). Det hade kunnat stjälpa hela den amerikanska inspelningsplaneringen; eftersom vi var i USA en begränsad period behövde allt – inklusive att bygga relationer till personerna för att bli insläppa där – ske snabbt. I möten och samtal off cam, lyckades vi slut övertyga om att få fortsätta filma, och i slutändan öppnade resan för möjligheten att träffa och intervjua personerna igen. Under resan i USA fanns också utmaningar med deras lagar gällande samtycke för filmning; i flera delstater var det otänkbart att använda dold kamera, och det gjorde också att vi inte kunde filma alla samtal som vi hade med rörelsen där. Eftersom vi filmade så mycket bara möjligt så gjorde vi det vi kunde för att det skulle vara okej att filma. Värt att nämna om utmaningar med Wallraff-metoden är också att den påverkade teamet även på ett privat plan; att under en så lång tid träffa och umgås med personer som tror att man är någon annan, är väldigt speciellt även om det sker i jobbet. .. Vi hade också utmaningar med en del av materialet från andra länder. Tex saknades dokument vid Storbritanniens patentverk, pga att ärendet var för gammalt. Efter research hittade vi emellertid en kopia av ansökan hos Kanadas patentverk. En större utmaning var att gå till botten med vad som exakt hände i studien som ledde upp till artikeln 1998, då flera av de prover (som vid granskning ska ha varit felaktigt beskrivna i Wakefields artikel) var förstörda. Troligen hade vi inte använt informationen i vår granskningen ändå, men det gjorde att vi inte fick en helhetlig bild av just den delen av researchen, då det lämnade oss till artiklar skrivna av journalister före oss (som inte heller då hade fått tag i proverna). Vi hade också problem med att få ut dokument från samoanska myndigheter, vi sökte dem på flera olika sätt men fick aldrig svar på vår begäran (som både rörde vaccinationsstatistik och information kring domen som rörde de sjuksköterskor som dömdes för dråp efter att ha blandat MPR-vaccinet fel). Genom tips från lokala journalister fick vi dock tillgång till en hemsida där domen fanns, och vi kunde validera att källan var ok. Vaccinationsstatistiken fick vi från WHO. I Tyskland hade vi problem med att få ut obduktionsprotokoll och även att få sjukvårdspersonal att prata om mässlingsutbrottet 2015, och om det barn som dog i utbrottet. Genom en lokal journalist fick vi emellertid fatt i en fallstudie om barnet, vilket gav oss den information vi behövde för att kunna gå vidare i researchen, som delvis var ett sätt att faktagranska det som Karlström spridit om barnet i SVT Debatt några år tidigare (och som var fel).

VAD ANSER DU VIKTIGAST?

Alla tre delar är viktiga för att få helheten av granskningen.

HUR MYCKET TID SPENDERADE NI?

Teamet arbetade i nästan två år, men inte hela teamet. En av klipparna jobbade nästan i ett år, de andra klipparna och manusredaktör jobbade ungefär 6-8 månader vardera. Reportrar och fotografer gjorde jobb i varierande grad men gjorde inhopp vid inspelningar. En av researcherna arbetade drygt ett år, två för några månader vardera, och de andra gjorde jobb på ett par dagar. Grafik, ljudmix och ljussättning arbetade ett par dagar i postproduktionsstadie. Projektledare arbetade hela tiden men inte fulltid. En av producenterna jobbade fulltid under hela perioden, den andra producenten arbetade deltid och var på föräldraledighet några månader.

VILKA REAKTIONER HAR ARBETET FÅTT?

De flesta kollegor (som har kontaktat oss) har sagt att granskningen har varit viktig, inte minst i en tid där vaccin och fake news är väldigt aktuellt, och att den ger en viktig access till en farlig rörelse. Återkommande har varit att serien ger en bättre förståelse för de många vanliga människor som är en del av rörelsen, men också för förståelsen varför extremhögern sprider antivaccinrörelsens budskap. Ett fåtal har varit ambivalenta eller kritiska till metoden, som de har menat varit för kraftfull. Den typen av reaktioner kom emellertid främst när enbart första delen hade sänts. Flertalet kolumnister och journalister har skrivit om serien både i tidningar och på Twitter, där även läkare och epidemiologer har spridit serien och uppmanat fler att se den. Från privatpersoner har vi fått många reaktioner att det är den bästa och viktigaste journalistik som gjorts på länge, att den här typen av program gör att man vill fortsätta betala för public service, etc. Vi har fått liknande reaktioner från vårdpersonal/fd vårdpersonal (däribland barnläkare, läkare som arbetar med autism, en barnmorska som jobbat med tvekande föräldrar etc). Även media som inte alltid intresserar sig för Dokument inifråns program har lyft upp programmet (som P3 Morgonpasset och P4 Extra). Den har även nämnts av ett par influerare. Kommundirektören i Karlströms hemkommunen har slagit fast att han och kommunen tar starkt avstånd från hennes kontroversiella konspiratoriska och antisemitiska åsikter. Bildningsnämnden i Kronoby utsåg henne till ”Årets tränare” 2020 (innan vi sände), då hon tränar gymnaster i IK Kronan. Nämnden ska inte ha varit medveten om hennes åsikter som avslöjades i ”Vaccinkrigarna” och kommunen har uppmanat IK Kronan att överväga om Karlström kan fortsätta som tränare. På en presskonferens angående restriktioner pga Covid-pandemin, nämnde socialminister Lena Hallengren serien i kontexten av vikt att möta vaccintveksamhet. Föreningen Vetenskap och Folkbildning har utsett Karlström ”Årets förvillare” efter sändningen.

HAR PROJEKTET ANMÄLTS TILL MEDIEOMBUDSMANNEN, GRANSKNINGSNÄMNDEN ELLER ANNAN INSTANS?

Programmet är anmält till Granskningsnämnden men GRN har inte tagit något beslut om att granska serien än.