Publicerades i Sydsvenskan, både print och webb. Publicerades även som en poddserie: “Sydsvenskan Dok: Spårhundarna”. Poddserien är i 7 delar på drygt 20 minuter vardera.

Sveriges främsta pris inom grävande journalistik har delats ut sedan 1991. Priset delas ut av Föreningen Grävande Journalister till de journalister som genom engagerad och kunnig journalistik avslöjat eller skildrat väsentliga förhållanden som allmänheten förut inte kände till.