Juryns särskilda pris 2023

Spårhundarna

Tillbaka
Juryns särskilda pris 2023 Se bidrag: Bidrag (.zip, 275 MB) Kategori Storstadstidning Deltagare Bengt Arvidson Dan Ivarsson Maria Lovén Puck Lovén (foxterrier) Joakim Palmkvist Julius Viktorsson Sally Wahlstedt Förutom ovanstående deltog följande personer Malena Henriksson - arbetsledare och nattspanare Jonas Kanje - ansvarig utgivare och spanare Ingrid, 9 år - spanare Inas Hamdan - research Johannes Sundblad - webbredigering och grafik Jenny Rydqvist och Petter Bjerregaard - printredigering Publiceringsdatum 230318, 230326, 230330, 230401, 231221 Var publicerades jobbet? Publicerades i Sydsvenskan, både print och webb. Publicerades även som en poddserie: “Sydsvenskan Dok: Spårhundarna”. Poddserien är i 7 delar på drygt 20 minuter vardera.

BESKRIV KORTFATTAT VAD GRÄVET AVSLÖJAT

Hundplågaren utför minst ett hundratal attacker mot Malmös hundar. Polisen misslyckas med att hitta en misstänkt. Då sätter Sydsvenskan in specialteamet Spårhundarna för att lösa det unika mysteriet. Hundmarodören försöker skada och döda hundar genom att lägga ut mängder av små brödbullar med vassa glasskärvor och metallbitar i. Spårhundarnas brottsutredning och spaning gör att vi kommer längre än polisen. Vi ringar in och hittar en person som vi starkt misstänker har utfört dåden. Efter att vi konfronterar den misstänkta kvinnan upphör dåden. Längs vägen har läsarna fått lära sig hur en brottsutredning kan gå till.

PÅ VILKET SÄTT ANSER DU ATT GRÄVET UPPFYLLER KRITERIERNA FÖR EN GULDSPADE?

Sydsvenskan Spårhundarna har skapat en helt ny journalistisk genre: En hybrid mellan grävande journalistik och ”Vi Fem på tjuvjakt”. En grupp hängivna journalister satsar helhjärtat på att lösa en kriminalgåta i samarbete med tiotusentals läsare, lyssnare och hundägare. En rafflande deckare i realtid. Spårhundarna bedriver en komplex brottsutredning som kombinerar avancerade grävmetoder med polisiära utredningsmetoder, exempelvis geoprofilering, gärningsmannaprofil, civil spaning på nätterna och kriminalteknisk analys av brödbullar. Förutom alla metoder i den journalistiska verktygslådan uppfinner Spårhundarna nya tekniker som ligger långt utanför boxen: Vi bakar bullar för att granska hundmarodörens metoder, vi knackar dörr och delar ut flygblad i den misstänktes kvarter. Samt skickar ut en liten flicka som låtsas sälja majblommor. Läsarna och lyssnarna är med i processen genom att lämna tips, egna analyser och frågor som Spårhundarna går till botten med. Resultatet är en vansinnigt spännande poddserie, som skapat ett enormt engagemang och blivit årets stora snackis. Spårhundarnas tilltal och entusiastiska satsning för att lösa mysteriet har smittat av sig på läsare och lyssnare.

HUR UPPSTOD URSPRUNGSIDÉN TILL PROJEKTET?

Malmös hundplågare gjorde flera stora dåd vintern 2022-2023, där flera hundar skadades. Rapporteringen om dåden väckte stor uppmärksamhet, även internationellt. Vid en lunch började flera journalister på Sydsvenskan halvt på skämt spåna fram en gärningsmannaprofil på hundmarodören. Vi pratade om att göra en karta över dåden och vilka motiv som driver gärningsmannen. När vi märkte hur engagerade vi själva blev bestämde vi oss för att starta spaningsgruppen Spårhundarna – på ett annorlunda sätt. Som Scooby Doo-gänget eller Fem-böckernas privatspanare. Vi ville angripa gåtan med alla tänkbara metoder – och utveckla nya. Vi ville gå in med ett engagemang som sprider sig till läsare och lyssnare. Självklart tog vi med en hund i gruppen.

VILKA ARBETSMETODER TILLÄMPADES?

Vi hämtade in, systematiserade och granskade: Över 150 tips Spårhundarna fick in – framför allt via en särskild tipskanal som vi startade. Flera hundra polisanmälningar. Vi fann fler hundplågarattacker än polisen fått anmälningar om och kunde koppla fler anmälda brott till plågaren än vad polisen gjorde. Vi kunde även rätta fel i flera anmälningar. Flera hundra anmälningar om störande hundbajs i Malmö stad under flera års tid. Alla länsstyrelsens beslut om hundförbud och omhändertagna hundar. Kartor från stadsbyggnadskontoret över fastigheter knutna till misstänkta. Material ur folkbokföringsregistret över alla de hundratals människor som bor i ett visst område i Malmö. Hundregistret, för att kontakta alla som äger eller har ägt en hund i de kvarter vi intresserade oss för. De databaser vi skapade använde vi som underlag för kartor, tidslinje och även analys av modus operandi. Och kunde ta hjälp av världsledande experter för: En geografisk profilering (med Kim Rossmo, som uppfann metoden som polisiärt verktyg). En gärningsmannaprofil (med Mark Safarik, konsult och tidigare FBI-expert). –Spaning på sociala medier och webben. –Samarbete med flera privatspanare, som delade med sig av insamlat material. –Källdrivning i stor skala –utifrån både tips och egen inhämtning, där vi mötte flera hemliga uppgiftslämnare. –Juridisk granskning, med experter inom polisen och åklageriet om utredningsmetoder, rättsfall och förarbeten för att beskriva regleringen av polisens arbete. –Djupgående personresearch på ett tjugotal huvudmisstänkta. Via ordinarie metoder men också rättsdatabasen Acta Publica. –Vi satte oss i gärningsmannens ställe genom att själva tillverka ”hundbullar”. Vi hittade rätt typ av plåtburk, klippte ”stjärnor” och bakade in i deg på olika sätt –som i ett ondskefullt provkök. –Vi anlitade mästerbagare Jan Hedh för att granska bullar från olika fyndplatser och utvärdera deg och metod. –Vi tog experthjälp från Lunds universitet för vetenskaplig granskning av upphittade bullar. –När kretsen av misstänkta snävats in begick vi egen spaning både dagar och nätter. Vi satt i anonyma hyrbilar och spanade mot den huvudmisstänktas hus för att ta henne på bar gärning. –Spårhunden Puck nosade runt på flera av de stråk där hundplågaren varit som mest verksam –för att återskapa hur det är för hund och hundägare att utsättas för bullarna. –Vi lanserade greppet ”Bolstrad Konfrontation” för att närma oss den huvudmisstänkta: En underårig agent, nioåriga Ingrid, gick runt i flera trappuppgångar och sålde majblommor för att ge en ursäkt att kontakta den misstänkta. Massiv utdelning av flygblad om vår jakt på hundplågaren i flera kvarter – med dörrknackning. En av de många vi besökte var den misstänkta, så att vi fick en ursäkt att prata med henne utan direkt konfrontation. Några veckor senare konfronterade vi den huvudmisstänkte och ställde frågor om hennes inblandning i dåden. –Vi har löpande använt dold kamera och dold ljudinspelning för att dokumentera.

VILKA KÄLLOR ANVÄNDES?

Läsare, lyssnare, hundägare, andra Malmöbor. Sociala medier, framförallt olika Facebook-grupper för hundägare i Malmöregionen. Offentliga handlingar: Folkbokföringsregistret, Hundregistret, Acta Publica, domar, etc. Experter, exempelvis inom geoprofilering, gärningsmannaprofilering, juridik, kemisk analys och bageribranschen. Egen spaning på fältet, både dag- och nattetid. Hemliga källor. Se även metodbeskrivning ovan.

VILKA PROBLEM UPPSTOD?

Mängden information! Hundratals hundägare från hela Skåne ringde och mejlade oss för att lämna tips och resonera kring gärningsmannaprofil och hundmarodörens drivkrafter. Hundägare kan vara väldigt engagerade och pratglada. Vi samlade in ett mycket omfattande researchmaterial. Eftersom vi var många inblandade ställde det höga krav på systematik. Vi sparade allt material krypterat i en delad mappstruktur. En ovanlig sak med Spårhundarna är att vi försökte lösa en kriminalgåta – trots att vi inte hade en aning om vart spåren skulle leda oss. När vi hittade en huvudmisstänkt blev frågan hur mycket vi kunde berätta om henne, utan att peka ut henne – vi är inte åklagare eller domare. Det blev också en fråga om hur tätt inpå henne vi kunde gå i spaning och konfrontation. Pressetiska överväganden om detta ledde till begränsningar i vårt agerande och flera omformuleringar i samråd med utgivare. På grund av källskyddet kan vi inte beskriva komplexiteten med att hantera de hemliga källor vi har arbetat med. Men tro oss: Det har inte varit lätt.

VAD ANSER DU VIKTIGAST?

Vi har publicerat över 30 artiklar i serien. Här är ett urval: https://www.sydsvenskan.se/2023-03-18/vi-tar-upp-jakten-pa-hundplagaren https://www.sydsvenskan.se/2023-03-26/kan-en-geografisk-analys-peka-ut-var-hundplagaren-bor https://www.sydsvenskan.se/2023-03-30/hundplagaren-har-gott-om-tid--och-en-sadistisk-laggning https://www.sydsvenskan.se/2023-04-01/fbi-experten-hundplagarens-mal--terror https://www.sydsvenskan.se/2023-12-21/sa-stoppade-vi-hundplagaren Poddserien ”Sydsvenskan Dok: Spårhundarna”: https://open.spotify.com/episode/6S5sNh9GXWLqRwi9bqkCFT

HUR MYCKET TID SPENDERADE NI?

Spårhundarna har jobbat med fallet under hela 2023. Uppskattningsvis har var och en av de sex journalisterna i teamet lagt ner en till två månaders arbetstid. Foxterriern Puck har varit i tjänst ett halvdussin gånger.

VILKA REAKTIONER HAR ARBETET FÅTT?

Spårhundarna letade upp och konfronterade en huvudmisstänkt för attackerna mot Malmös hundar. Efter att vi konfronterade henne upphörde dåden med de farliga brödbullarna. Sydsvenskans granskning av hundplågarmysteriet har gjort att både polisen, hundägare och andra Malmöbor har skärpt sina insatser för att fånga hundmarodören. Uppmärksamheten bidrog till att en misstänkt kvinna kunde gripas på bar gärning för ett misstänkt dåd mot hundar under mellandagarna 2023. Kvinnan som greps är inte samma person som vi misstänker har bakat och lagt ut farliga brödbullar under flera års tid. Spårhundarna har gett Sydsvenskan hundratusentals läsare, lyssnare och många nya prenumeranter – även bland grupper som inte brukar läsa Sydsvenskan.

HAR AVSLÖJANDET FÅTT MEDIALT GENOMSLAG, I SÅ FALL VILKET?

Sydsvenskans jakt på hundplågaren har uppmärksammats nationellt, inklusive i Ekot, P1 Morgon, Studio Ett, TV4 och danska Politiken, samt ett stort reportage i det sista tryckta numret av Scoop. Produktionsbolaget Creative Society filmade en trailer till en planerad tv-serie om Spårhundarnas arbete. Sydsvenskans bevakning ledde till rapportering om hundplågaren i alla större svenska medier som DN, SvD, Expressen, Aftonbladet och P4 Story. När en kvinna greps under mellandagarna 2023, misstänkt för att ha lagt ut farlig mat till hundar, var det toppnyhet hos alla stora medier i Sverige.

HAR PROJEKTET ANMÄLTS TILL MEDIEOMBUDSMANNEN, GRANSKNINGSNÄMNDEN ELLER ANNAN INSTANS?

Nej.