Guldspaden Nominerad 2023

LVU-skandalen i Älvsbyn

Tillbaka
Nominerad till Guldspaden 2023 i kategorin Storstadstidning Se bidrag: Bidrag (.pdf, 18 MB) Kategori Storstadstidning Nominerade Josefin Sköld Kristoffer Örstadius Publiceringsdatum 2023-10-03 – 2023-12-06 Var publicerades jobbet? Dagens Nyheter

BESKRIV KORTFATTAT VAD GRÄVET AVSLÖJAT

I augusti 2023 meddelade Älvsbyns kommun att tre små barn hade omhändertagits med stöd av LVU på felaktiga grunder. Socialsekreterare hade, påstod kommunen, ljugit och fattat lagvidriga beslut. Fem handläggare på socialtjänsten stängdes av från sina arbeten – och barnen lämnades omedelbart tillbaka till sina föräldrar. Det blev en riksnyhet. Men DN:s granskning visade att Älvsbyns kommun hade fel. Beslutsfattarna hade missat avgörande information: Barnens pappa utreddes för grovt barnpornografibrott. I hans dator hade polisen hittat över 180 000 bilder och filmer, flera egenproducerade. Dessutom visade granskningen att barnen under lång tid vittnat om övergrepp och våld i hemmet. Det fanns alltså en annan skandal, bakom den påstådda skandalen. Publiceringen fick stora konsekvenser. Insatsstyrkan slog till mot familjens villa och föräldrarna greps, misstänkta för allvarliga sexual- och våldsbrott. Barnen omhändertogs, och placerades i familjehem.

PÅ VILKET SÄTT ANSER DU ATT GRÄVET UPPFYLLER KRITERIERNA FÖR EN GULDSPADE?

Hösten 2023, under knappt två månaders tid, fanns en sanning om de uppmärksammade fallet i Älvsbyn: Tre LVU-placerade barn och deras föräldrar hade utsatts för en rättsskandal. Genom ett självständigt genomfört arbete kunde vi avslöja nya, avgörande, förhållanden om fallet som tidigare var okända för allmänheten. Det som i stort sett alla medier i Sverige, inklusive DN, rapporterat om stämde inte. Granskningen fick stort genomslag. Det visade sig senare att barnen misstänks ha utsatts för övergrepp under tiden de levt återförenade med sina föräldrar. Granskningen ledde till att barnen räddades från sina förövare. Ansvarig politiker avgick och flera brottsutredningar pågår.

HUR UPPSTOD URSPRUNGSIDÉN TILL PROJEKTET?

Älvsbyns pressmeddelande från sommaren 2023 fick stor uppmärksamhet. I TV4:s Kalla Fakta beskrev föräldrarna det övergrepp som samhället hade utsatt familjen för. Vi reagerade på att kommunen utrett barnens situation – men endast talat med föräldrarna. Vi ville undersöka om kommunen fattat livsavgörande beslut på felaktiga grunder. Det fanns en viss kritik mot kommunen när vi inledde granskningen. Lokalmedier, särskilt Piteå-Tidningen, hade rapporterat om arbetsmiljöproblem på socialtjänsten och inhyrda konsulter med ett problematiskt förflutet. Vår granskning förändrade situationen i grunden. Den avslöjade nya förhållanden om allvarlig brottslighet som allmänheten inte kände till, och som krävde akuta åtgärder från rättsväsendet.

VILKA ARBETSMETODER TILLÄMPADES?

På alla tänkbara sätt ville vi förstå vad som hade hänt i Älvsbyn. Vi begärde ut samtliga handlingar hos de myndigheter som varit inblandade i fallet: Kommunen, förvaltningsrätten, kammarrätten, Polisen, Åklagarmyndigheten, tingsrätten. Totalt handlade det om tusentals sidor. Dessa systematiserades i en tidslinje och vi kunde bilda oss en uppfattning om vad som hade hänt – och var det uppstod luckor. Vi kontaktade också ett stort antal personer som haft kontakt med barnen och varit involverade i deras fall. Kombinationen av muntliga källor och allmänna handlingar gjorde oss till sist säkra på att kommunens version inte stämde. Kommunen hävdade att barnen omhändertagits på felaktiga grunder, att handläggarna hade baserat sin utredning på lögner. Men vår systematisering visade att barnen för skolpersonal, psykologer, familjehemsföräldrar, skolkamrater, socialsekreterare och polis, upprepade gånger vittnat om våld och övergrepp i hemmet. En utmaning var att hitta polisärenden som inte nått domstol. På grund av sekretess är det inte möjligt att söka efter personnummer i Polisens diarium. Vår granskning tog en vändning när en källa vid Polismyndigheten hjälpte oss att söka efter anmälningar på familjens adress. En flera år gammal barnpornografiutredning väckte vår nyfikenhet. När vi begärde ut en kopia på förundersökningen trodde vi först att det rörde sig om ett missförstånd: "Avslag med hänvisning till att förundersökning pågår", meddelade myndigheten. Det visade sig att polis och åklagare i flera års tid hade bedrivit en mycket omfattande förundersökning mot pappan. En barnporrhärva som växte och växte. I vårt yrke brukar ju avslagsbeslut i regel betyda något dåligt – det innebär att insynen för oss begränsas. Men i det här fallet kunde vi använda avslaget som en bekräftelse på att förundersökningen pågick. Några dagar efter publiceringen slog insatsstyrkan till mot familjens villa. Polisen kände inte till att kommunen hade lämnat tillbaka barnen till föräldrarna – och hade en stor oro för deras säkerhet. Pappan häktades misstänkt för allvarliga brott mot barnen. Vi kunde dessutom avslöja att polisinsatsen i Älvsbyn hemlighölls för kommunens socialtjänst. Polis och åklagare bedömde att de inte kunde lita på Älvsbyns kommun.

VILKA KÄLLOR ANVÄNDES?

* Allmänna handlingar från kommuner och myndigheter * Bakgrundsintervjuer med ett 30-tal källor * Dataanalys av sociala medier

VILKA PROBLEM UPPSTOD?

Ett stort problem med granskningen har varit den sekretess som finns inom både socialtjänsten och polisen. Vi utnyttjade ett knep vi lärt oss från tidigare granskningar. Det visar sig att kammarrätterna är betydligt mer generösa med sekretessprövningen än förvaltningsrätterna. Samma handling som hos förvaltningsrätten är maskad i sin helhet, lämnas i normalfallet ut i sin helhet hos kammarrätten. Det visar sig att kammarrätten, via ett särskild manöver i diariesystemet VERA, kan ta fram förvaltningsrättens gamla dagboksblad och akt. När de sekretessprövar en annan myndighets handling gör de av någon anledning en "snällare" bedömning. Hos socialtjänsten är i stort sett allt sekretessbelagt. Men även nästan helt maskade A4-sidor visade sig vara av betydelse för oss. Trots att socialtjänsten exempelvis enbart lämnade ut diarienummer och beslutsdatum kunde vi slå ihop 1+1 och dra slutsatser vi inte kunde göra annars. Detta tack vare att vi hade systematiserat så många handlingar från andra myndigheter. Sekretessen gjorde det även utmanande att få folk att ställa upp.

VAD ANSER DU VIKTIGAST?

https://www.dn.se/sverige/lvu-placerade-barn-blev-riksnyhet-pappan-utreds-for-grovt-barnporrbrott/ (3 oktober) https://www.dn.se/sverige/insatsen-i-alvsbyn-hemligholls-for-socialtjansten/ (6 oktober) https://www.dn.se/sverige/polisen-misstanker-barnen-i-alvsbyn-utsatta-for-misshandel/ (25 oktober)

HUR MYCKET TID SPENDERADE NI?

2 månader

VILKA REAKTIONER HAR ARBETET FÅTT?

Flera konsekvenser: * Tre dagar efter DN:s publicering slog polisens insatsstyrka till och grep föräldrarna och räddade barnen. Föräldrarna häktades av tingsrätten. Avslöjandet hade en direkt konsekvens för barnen som enligt polisen utsattes för övergrepp i hemmet. De är nu tillbaka i familjehem. * Samma dag som publiceringen inledde IVO ett tillsynsärende mot Älvsbyns kommun. * Två dagar efter publiceringen inledde Polisen en förundersökning om tjänstefel mot befattningshavare efter att barnen lämnades tillbaka. Utredningen pågår fortfarande. * Tre dagar efter publiceringen avgick socialutskottets ordförande Peter Lundberg i Älvsbyn. * TV4:s Kalla Fakta avpublicerade ett videoklipp de sänt där föräldrarna berättade om att barnen tagits från dem på felaktiga grunder.

HAR AVSLÖJANDET FÅTT MEDIALT GENOMSLAG, I SÅ FALL VILKET?

* Flera av våra publiceringar fick stort genomslag och toppade i stort sett samtliga nationella medier (Aftonbladet, SVT, Expressen, SvD, m.fl.) i flera timmar. * Många medier, till exempel SVT, SR och TV4, gjorde flera egna publiceringar om fallet efter vår rapportering. * Lokala medier har förtjänstfullt fortsatt rapporteringen om fallen i ett stort antal artiklar. I Älvsbyn har kommunfullmäktige varit belamrat med åskådare som velat ställa kommunledningen till svars.

HAR PROJEKTET ANMÄLTS TILL MEDIEOMBUDSMANNEN, GRANSKNINGSNÄMNDEN ELLER ANNAN INSTANS?

Nej.