Guldspaden Nominerad 2022

Städfirman utan städare

Tillbaka
Nominerad till Guldspaden 2022 i kategorin Storstadstidning Se bidrag: Bidrag (.pdf, 0.43 MB) Bidrag (.pdf, 0.25 MB) Bidrag (.pdf, 0.27 MB) Bidrag (.pdf, 0.93 MB) Bidrag (.pdf, 0.12 MB) Bidrag (.pdf, 0.13 MB) Bidrag (.pdf, 0.25 MB) Bidrag (.pdf, 0.2 MB) Bidrag (.pdf, 0.19 MB) Bidrag (.pdf, 0.51 MB) Bidrag (.pdf, 0.24 MB) Bidrag (.pdf, 0.27 MB) Bidrag (.pdf, 0.38 MB) Bidrag (.pdf, 0.21 MB) Hämta alla filer Kategori Storstadstidning Nominerade Per Sydvik Förutom ovanstående deltog följande personer Thomas Johansson, foto Anders Ylander, foto + video Hanna Tornbratt, redigering + grafik Hans Peterson Hammer, redaktör/ grävchef Publiceringsdatum 29 och 30 maj samt 5 juni Var publicerades jobbet? Göteborgs-Posten; papper och online.

BESKRIV KORTFATTAT VAD GRÄVET AVSLÖJAT

Ett av Sveriges största företag inom hemstädning, Alberts städservice, har i sin reklam påstått att deras anställda städare har "schyssta villkor". Vi kunde visa att företagets affärsidé är att inte ha en enda anställd städare, och att de som jobbar i företagets namn saknar rimliga villkor. Ett stort antal av städarna har jobbat här i många år utan arbetstillstånd, till låga löner och med kronisk rädsla för att åka fast. Företaget har F-skatt och ser på ytan schysst ut. Men genom ett upplägg med flera led av "underleverantörer" i Sverige, Polen och Ukraina betalas ingen skatt för städarbetet i Sverige. Samtidigt ges omfattande Rutbidrag. Förutom att avslöja affärskedjan kunde vi visa exempel på var städarnas närmast slavmässiga boenden och löner: 14 stycken i ett radhus, okänt antal i en industrifastighet där boende inte är tillåtet, 70 kronor i timmen med jobb sex dagar i veckan utan övertids- eller restidsersättning.

PÅ VILKET SÄTT ANSER DU ATT GRÄVET UPPFYLLER KRITERIERNA FÖR EN GULDSPADE?

Vi kunde avslöja systematiken i utnyttjandet av arbetskraften i ett av städbranschens större företag. Usla arbetsförhållanden har skildrats tidigare, men här kunde vi visa hur rekryteringen och bemanningen i praktiken går till. Vi lyckades få kontakter med "papperslösa" städare hos Alberts, och med tidigare anställda på företagets kontor, med tidigare och nuvarande "underleverantörer" samt med en representant för ett av de använda bemanningsföretagen i Polen. Vi fick tillgång till interna dokument, som inkluderade ett antal av städarnas veckoscheman. Av dessa framgick hur mycket städarna arbetade, och hos vilka kunder. Bland kunderna fanns Svenska kyrkan och framförallt privatpersoner. Vid kontakter med dem, var förvåningen stor över framförallt det grundläggande förhållandet att personerna som städat hos dem inte var anställda av företaget vars namn de bar på sina t-shirts, utan hos företag flera led bort.

HUR UPPSTOD URSPRUNGSIDÉN TILL PROJEKTET?

Med första publicering i januari inledde vi en serie publiceringar under vinjetten "De utsatta arbetarna", där också artiklarna om Alberts kom att ingå. En av artiklarna i januari handlade om städfirman ST24, som hade avtal med Axel Johnson-ägda gymkedjan STC. I samband med artiklarna om ST24 kom det tips från andra företagare i städbranschen och från Fastighetsanställdas förbund att Alberts städservice borde granskas. Ett tips i samma riktning kom också från en man som blivit bekant med en ukrainsk kvinna som i många år städat för Alberts, helt utanför det svenska systemet.

VILKA ARBETSMETODER TILLÄMPADES?

Det mest tidskrävande arbetet bestod i att få kontakt med och vinna uppgiftslämnarnas/intervjupersonernas förtroende. Dessa fanns främst i tre kategorier: städare, tidigare anställda på kontoret hos Alberts städservice och nuvarande och tidigare "underleverantörer" till Alberts. Andra företagare i städbranschen, och facket, hade kontakter med städare som arbetade hos Alberts, men trots många försök gav dessa kontakter inte mer än berättelser i andra hand från de berörda, städarna. Dessa kontakter gav dock en mängd andra kontakter, och inte minst ett antal adresser där städare uppgavs bo. Avgörande för arbetets framdrift var mejlet från den svenske man som kände en ukrainsk kvinna som sedan flera år arbetade i Göteborg för Alberts. Mannen hade kontaktat GP om hennes situation, men hade lovat henne att inte röja hennes identitet för oss. Under flera veckor höll vi mejlkontakt med mannen, som förmedlade våra frågor till ukrainskan. Hon svarade, men var ovillig att träffa GP. Vi skrev ett tämligen utförligt brev, på engelska, till henne, lämnade det till mannen som vidarebefordrade det. Slutligen kunde vi träffas på ett kafé i Göteborgstrakten. Vid den tidpunkten hade vi fått kontakt med tidigare anställda på Alberts kontor. Dessa kontakter gav i sin tur kontakter med nuvarande och tidigare "underleverantörer". Via dessa kontakter kunde ett pussel läggas där uppgifter på ukrainska och polska rekryterings- och bemanningsföretags sajter, facebook och instagram, kunde kopplas samman med Alberts. På dessa sajter fanns bilder inifrån hus och lokaler där de ukrainska städarna erbjöds att bo när de kommit hit. Genom åtskilliga besök på utpekade adresser i Göteborgsområdet, kunde vi knyta ett antal av bilderna på de ukrainska och polska sajterna till specifika fastigheter som Alberts eller företagets "underleverantörer" kontrollerade. I arbetet ingick läsning av ett stort antal årsredovisningar, och genomgång av domar mot personer i Alberts och hos företagets underleverantörer.

VILKA KÄLLOR ANVÄNDES?

Intervjuer och förtroendeskapande möten med ett stort antal källor: städare, tidigare anställda på Alberts kontor, tidigare och nuvarande "underleverantörer", andra företagare i städbranschen, gränspoliser, tjänstemän hos Arbetsmiljöverket samt intervjuer med ägaren till Alberts och den störste "underleverantören" Björks. Genomgång och sökning på ukrainska och polska sajter, facebook och instagram. Årsredovisningar, domar och uppgifter från utstationeringsregistret.

VILKA PROBLEM UPPSTOD?

Städare som arbetar här utan arbetstillstånd och utan att alls vara registrerade i Sverige, är rädda för att tala med journalister. För att få träffa en viktig uppgiftslämnare i den kategorin, hade jag inledningsvis en lång mejl-kontakt med en bekant till henne. När detta inte ledde till att hon ville träffa mig, skrev jag ett ganska utförligt (pappers)brev till henne. Därefter gick hon med på att träffas. Andra uppgiftslämnare som varit misstänksamma har jag träffat och "bara" fikat med. Dessa personer har sedan varit behjälpliga i kontakterna med andra personer. Efter den inledande telefonintervjun med ägaren Victor Albertsson, svarade han inte i telefon och ville inte träffa mig. I stället kommunicerade han via sin advokat. Jag hade fått information från tidigare anställda på kontoret när han brukade finnas där, och åkte med fotograf till kontoret för att träffa honom en tidig morgon. Efter flera timmars väntan utanför kontoret, där hans bil stod parkerad, kunde vi filma honom "i steget". Just denna morgon, några dagar efter telefonintervjun, stod ett 30-tal nyss uppsagda städare utanför kontoret och fick en genomgång av läget av en ukrainsk man som representerade det polska bemanningsbolag där många av städarna hade sin formella anställning.

VAD ANSER DU VIKTIGAST?

Publiceringarna I print och e-tidning 29 och 30 maj + 2 juni. Online gick första publiceringen ut 28 maj: https://www.gp.se/nyheter/gp-granskar/ukrainskor-st%C3%A4dar-f%C3%B6r-sv%C3%A4ltl%C3%B6n-bor-i-industrilokaler-1.72977867 Anvnamn: redaktion@stampen.com lösen: plus2017

HUR MYCKET TID SPENDERADE NI?

Cirka två månader.

VILKA REAKTIONER HAR ARBETET FÅTT?

Alberts hävde avtalet med störste underleverantören Björks. Bolagen har stämt varandra på 18,1 resp 10,2 Mkr. Alberts säger sig ha förlorat 113 privat- och 39 företagskunder. Ägaren av Björks har åtalats för människoexploatering alt ocker samt brott mot utlänningslagen. Skatteverket har underkänt Alberts upplägg, kräver 32,6 Mkr i obetalda skatter och arbetsgivaravgifter. Förvaltningsrätten har beviljat anstånd med betalningen, sänkt beloppet något, men kräver betalningssäkring och gör en preliminär bedömning att Alberts är arbetsgivare för samtliga städare som arbetat i företagets namn. EBM har en pågående förundersökning. Konferens höll i slutet av juni om arbetslivskriminalitet i städbranschen, med Fastighetsanställdas förbund, Almega, gränspolisen och ekobrottsmyndigheten.

HAR AVSLÖJANDET FÅTT MEDIALT GENOMSLAG, I SÅ FALL VILKET?

Störst genomslag har den fått i sociala medier.

HAR PROJEKTET ANMÄLTS TILL MEDIEOMBUDSMANNEN, GRANSKNINGSNÄMNDEN ELLER ANNAN INSTANS?

Nej.