Guldspaden Vinnare 2021

Sjuka Samhall

Tillbaka
Vinnare av Guldspaden 2021 i kategorin Magasin Se bidrag: Bidrag (.pdf, 9 MB) Bidrag (.pdf, 0.44 MB) Bidrag (.pdf, 11 MB) Bidrag (.pdf, 5 MB) Bidrag (.pdf, 0.38 MB) Bidrag (.pdf, 0.77 MB) Bidrag (.zip, 0.71 MB) Hämta alla filer Kategori Magasin Deltagare Elinor Torp Förutom ovanstående deltog följande personer Lotta Holmström (digital chef) David Lundmark (fotograf) - djupt involverad i början Joel Danell (fotopraktikant) Robin Bäckman (fotopraktikant) Gunilla Ericson (redaktionschef) Helle Klein (chefredaktör) Publiceringsdatum 2021-03-01 Var publicerades jobbet? Dagens Arbete Dagens Arbetsmiljö da.se

BESKRIV KORTFATTAT VAD GRÄVET AVSLÖJAT

Samhall får miljarder varje år för att utveckla människor med funktionshinder. Men i själva verket har det statliga bolaget ett strikt affärstänk med kunden i fokus där medarbetarnas hälsa glöms bort. Under pandemin ställdes allt på sin spets. Människor i riskgrupp tvingades städa mitt i smittan. De skickades ut till äldreboenden, gym och stora butiker. Den som inte vågade sanera efter en covidsjuk hotades med löneavdrag. Dagens Arbete har under 2021 granskat Samhall som ska finnas för de svagaste på arbetsmarknaden.

PÅ VILKET SÄTT ANSER DU ATT GRÄVET UPPFYLLER KRITERIERNA FÖR EN GULDSPADE?

Statens stora bolag Samhall med 6,6 miljarder kronor i bidrag varje år för sitt uppdrag att utveckla människor med funktionsnedsättning bryter genomgående mot arbetsmiljölagstiftningen och gör både chefer och medarbetare sjuka. Dessutom styr Samhall vilka som Arbetsförmedlingen anvisar hit genom rekryteringsträffar, och genom att ta in underleverantörer med fullt frisk personal, vilket innebär att unga med funktionsnedsättning hamnar utanför arbetslivet. Långt ifrån alla klarar av de tuffa städuppdragen ute hos kund. Under pandemin ställdes allt på sin spets. Samhall ignorerade smittan och lät människor med underliggande sjukdomar städa inne på folkrika på platser som stora varuhus, gym, livsmedelsbutiker och äldreboenden – utan skydd. Samhalls städare riskerade med andra ord att också smitta ner de äldre. Under hösten 2021 (ännu ej publicerat) visar jag hur det gick till när bolaget förvandlades till ett bemanningsbolag inom den hårt konkurrensutsatta städbranschen. Metodiskt har vi gått igenom detta jätteföretag med 26 000 anställda och Samhalls medarbetarprocess som visar hur statens bolag i punkt efter punkt bryter mot arbetsmiljölagen och dess föreskrifter. Under pandemin blev det extremt tydligt då de bröt mot alla paragrafer i smittföreskriften när människor i riskgrupp tvingades sanera bland annat polisceller där människor med konstaterad covidsmitta suttit inlåsta. Det är bara en i mängden av exempel där Samhall struntat i allt vad riskbedömningar och anpassningar för individen heter. Under 2020 och 2021 har jag intervjuat hundratals första linjens chefer och medarbetare som vittnar om den riskabla arbetsmiljön på detta statliga bolag. En del har varit nära döden, andra anhöriga till Samhallanställda som dött. Flera har hamnat utanför arbetslivet med bestående men. Genom interna källor på företaget och externa experter har jag fått ut mängder av dokument som visar på tokigheterna. Vi har även träffat underleverantörer – städbolag - som tvingats skriva sekretessavtal med statliga Samhall. Yppar de något om att Samhall tar in dem för att städa med fullt frisk personal får underleverantörerna betala flera 100 000 kronor i skadestånd. Dessa avtal har jag fått samt excelark som visar hur lågt Samhall lägger sig i upphandlingarna, vilket gör att seriösa städbolag inte har en chans. Men det jag ägnat allra mest tid åt är att åka runt med fotograf till Samhalls anläggningar ute i landet och till kunder som stora livsmedelsbutiker, möbelvaruhus, köpcentrum, studentbostäder, gym, myndigheter och äldreboenden där de städar på splittrade scheman som innebär att de dessutom mitt i pandemin tvingades åka kollektivt mellan kunderna. Av källorna har jag fått fram kundlistor och ser då att Samhall på vissa orter vunnit i stort sett alla stora städobjekt trots att en stor andel av personalen inte klarar av de tuffa städuppdragen.

HUR UPPSTOD URSPRUNGSIDÉN TILL PROJEKTET?

För några år sedan begärde jag ut samtliga 6:6a (begäran om ingripande) från skyddsombud i landet och såg att just Samhall stack ut bland ärendena hos Arbetsmiljöverket. Min kollega gjorde under min föräldraledighet en granskning om granater. Men problemet är så mycket mer omfattande än så, och genomsyrar hela bolaget och den utveckling som Samhall tagit under en tioårsperiod. Jag gick igenom årsredovisningarna från 2011 fram till idag och såg att det var under denna period som sjukskrivningarna ökade till uppemot 20 procent och olyckorna sköt i höjden. Tidigt under pandemin dog tre på Samhall i covid-19 och jag fick fatt i en omfattande 6:6a som ett regionalt skyddsombud skickat in till Arbetsmiljöverket. När jag läst denna begäran förstod jag varför så många medarbetare ringde och skrev till oss om hur arbetsmiljön på Samhall gör dem sjuka. Jag pratade med min chefredaktör Helle Klein och hon ansåg att vi hade täckning för vinjetten Sjuka Samhall. Redan i ett tidigt skede av pandemin såg jag vilka som först smittades. Det var trångbodda i förorterna, människor som lever i det skuggsamhälle jag länge granskat, men det var också andra svaga grupper på arbetsmarknaden, som funktionsnedsatta på Samhall som inte vågar opponera sig och som tvingades att jobba på folkrika platser helt utan skydd, trots att många av dem har underliggande sjukdomar. På morgonen kunde de städa på gym och livsmedelsbutiker för att sedan åka buss till ett äldreboende och städa där. Utan skydd. De riskerade med andra ord att inte bara bli sjuka själva utan också smitta ner de gamla. Vi bestämde oss för att lägga hela Samhall-pusslet. Hur kunde det bli så här? Hur kan statens eget bolag som får 6,6 miljarder kronor av svenska skattemedel varje år för sitt särskilda uppdrag bry sig så lite om sina egna medarbetare?

VILKA ARBETSMETODER TILLÄMPADES?

Fältarbete. Fotografen och jag åkte runt i landet och djupintervjuade människor på olika nivåer i företaget, medarbetare och chefer, fackliga och distriktsledning, andra sociala företag som till skillnad från Samhall låter människor jobba efter sin egen förmåga. Vi besökte kunderna där de anvisade städar - Arlanda, Ikea, Coop, Ica och andra platser - träffade sjukskrivna som slagits ut från bolaget på grund av splittringen och stressen och Samhallstädare som nätt och jämt överlevt covid-19. Såsom jag oftast jobbar är att jag gräver i människan. Det är enda sättet att på riktigt förstå en organisation och mekanismerna som råder i arbetslivet i dag. Att verkligen verkligen ta sig tid att djupintervjua människorna över tid. Bygga det förtroendet. För det tar tid för människor att öppna sig. Man kan inte som journalist hasta in och ut, utan måste vårda sina källor och låta dem avgöra när det är rätt läge att gå ut med namn och bild för att berätta sanningen utan att de råkar illa ut. En avvägning. Follow the people. Samma metod som jag använde när jag granskade skuggsamhället. Att komma in i Samhalls lokaler runt om i landet visade sig svårt. Dörren har stängts för media. Där fick vi ta till metoder jag inte gillar, att spela vän eller släkting till skyddsombud och andra förtroendevalda intervjupersoner för att med egna ögon bevittna hur den verkliga arbetsmiljön såg ut och hur dåligt de skyddade sig mot smittan. Vi bevittnade också hur cheferna har satt upp en vägg med en låst dörr mellan sig och de anvisade, vilket innebar att de levde som i två helt olika världar, sitt uppdrag till trots. Jag har även bett medarbetare och första linjens chefer att föra dagbok så att de galna scheman och brotten mot arbetsmiljölagstiftningen blir begripliga för mig när jag granskar. De har tecknat ner dag för dag hur de far runt mellan kunderna på scheman som inte ens människor utan diagnos skulle klara av. Under ett år har jag haft regelbunden kontakt med en källa som försett mig med avgörande dokumentation som behövs för förståelse av detta företag då det trots det höga statliga bidraget saknas transparens. Därtill har jag begärt ut många handlingar från Arbetsmiljöverket och departement som rör Samhall, vilket är ett omfattande material.

VILKA KÄLLOR ANVÄNDES?

Sekretessbelagda handlingar, offentliga handlingar, styrdokument, interna mejl och dokument som källor valt att läcka, ljudupptagningar från olika möten med högsta ledningen, mobilbilder från medarbetare, ekonomiska sammanställningar, öppna källor, anonyma rädda källor, chefer, skyddsombud, medarbetare som jobbar eller blivit sjuka och slutat, konkurrenter, arbetsförmedlare och andra sociala företag. Prislistor och avtal som underleverantörer delat med sig av. Juridiskt ej hållbara handlingar förenade med höga skadestånd. Men viktigaste källorna ändå - människorna. En nyckelperson med stor insyn i bolaget har jag haft daglig kontakt under granskningens gång.

VILKA PROBLEM UPPSTOD?

Tystnadskulturen som råder inom bolaget där många är livrädda för att öppet berätta om missförhållanden. Den som pratar med media eller ifrågasätter arbetsmiljön ute hos kund har drabbats av repressalier och hot om uppsägning. Intervjupersoner, i synnerhet första linjens chefer som först velat vara med har tystats under granskningens gång. Som exempel lämnade två chefer tillbaka sina delegationer om arbetsmiljöansvar för att de inte längre kunde garantera medarbetarnas säkerhet och hälsa ut hos kund. De varnades och hann tystas innan vi publicerade. Samhall fick i början av året en ny vd som bara hann jobba några få veckor innan hon blev sjukskriven. Jag hade inbokade intervjuer med henne i början av granskningen. Men inte förrän nu i höst kommer hon att ställa upp. Jag fick därmed intervjua marknadsdirektören vid bolaget och gå direkt på ägarna – de bägge ansvariga ministrarna. De omfattande bristerna = mängden handlingar och människor som drabbats måste nog också räknas som ett problem.

VAD ANSER DU VIKTIGAST?

Tre publiceringar i urval: https://da.se/2021/03/samhall-struntar-i-smittan/ https://da.se/2021/04/unga-slas-ut-platsar-inte-pa-samhall/ https://da.se/2021/06/jag-ar-sa-arg-pa-att-facket-inte-agerar/ Ansvariga ministrar svarar: https://da.se/2021/04/ministrarna-vara-bolag-ska-vara-foredomen/ Den här gången gjorde vi på ett för Dagens Arbete annorlunda sätt. Vi rullade ut granskningen på vår magasinssajt (da.se) i form av undersökande reportage, filmer, pedagogiska tidslinjer, raka korta artiklar och människomöten samlat som Samhalls vittnen. Sedan körde vi i papperstidningarna (Dagens Arbete och Dagens Arbetsmiljö). Aldrig har vi fått in så många reaktioner och så många debattinlägg från politiker och andra aktörer. I takt med publiceringen har ny fakta inkommit som blivit till nya beståndsdelar i granskningen. Granskningen har pågått under 2021 i Dagens Arbete, Dagens Arbetsmiljö (vår nya tidning) och på vår sajt da.se. En viktig publicering återstår som knyter ihop granskningen och förklarar varför det blev som det blev. (Kan komplettera.)

HUR MYCKET TID SPENDERADE NI?

1 år, snart

VILKA REAKTIONER HAR ARBETET FÅTT?

Arbetsmiljöverket agerar nu. Ställer tuffa krav på Samhall. Flera riksdagsdebatter under våren där arbetsmarknadsministern tvingats svara gång på gång vad regeringen ämnar göra. De flesta politiska färger har skrivit debattinlägg. LO har nu vaknat och börjat träffas varje månad i sin Samhallgrupp för även facket har svikit sina medlemmar. Internt inom fackförbunden så har Samhallfrågan lyfts för många är felorganiserade och facket lyckas inte på ett bra sätt hjälpa sina medlemmar. Chefer på Samhall har ”städats bort” och håller på att städas bort. Ledningsgruppen i toppen organiseras i detta nu om. Ett av huvudskyddsombuden som jag inledde granskningen med, vars röst inte blivit hörd, fick idag reda på att hon får ingå i Samhalls centrala arbetsmiljökommitté och blir nu för första gången lyssnad på. Ministrarna röt efter intervjun jag gjorde i våras till mot ledningen vad gäller arbetsmiljön.

HAR PROJEKTET ANMÄLTS TILL MEDIEOMBUDSMANNEN, GRANSKNINGSNÄMNDEN ELLER ANNAN INSTANS?

Nej.