Guldspaden Nominerad 2023

Dokument inifrån: SKAMLÖS

Tillbaka
Nominerad till Guldspaden 2023 i kategorin Etermedia riks dokumentär Se bidrag: Bidrag (.zip, 1065 MB) Bidrag (.docx, 0.01 MB) Hämta alla filer Kategori Etermedia riks dokumentär Nominerade Anna Nordbeck Bo-Göran Bodin Linnea Lindholm Jakob Larsson Johan Bjerkner Bodil Markendahl Sven Lindahl Förutom ovanstående deltog följande personer Kompl foto : Lars Granstrand Kalle Segerbäck  Sven-Åke Visén  Ivàn Blanco, Daniel Hols   Peter Fredlund . Kompl klipp : Sandra Isacsson  Gustav Wachtmeister . Kompl research: Carolina Jemsby  Julia Behm  Sofia Hedberg  Jill Eriksson  Publiceringsdatum Del 1 sändes 31/5, del 2 sändes 7/6, del 3 sändes 14/6. Alla delar är viktiga för att få helheten. Var publicerades jobbet? SVT Dokument inifrån

BESKRIV KORTFATTAT VAD GRÄVET AVSLÖJAT

*Bedragaren Richard Olssons faktiska involvering i Rive & Arbetsrättsexperten. Något som Polisen, trots flertalet bedrägerianmälningar, ej gjort *Att högt uppsatta på byråerna, i intervjuer o inspelade telefonsamtal, vittnar om bedrägliga förfaranden, närmast bedrägerifabriker. Detta har Polisen ej heller belagt *Att hundratals klienter, som befunnit sig i en mkt utsatt situation, känner sig lurade på stora summor pengar *Att en hög tjänsteman på stora fackförbundet Akavia läckte känslig medlemsinformation till RO:s byrå *Att RO hade anställda m uppgift att fabricera recensioner på omdömessajter, för att lura in kunder *Att RO ville förgöra en SVT-journalists ekonomi efter granskning av hans byrå *RO:s skräckvälde; där anställda känner sig närmast livegna o riskerar betala stora summor om de säger upp sig, där det bedrägliga i verksamheten triggar självmordstankar, o hur det går så långt av exploatering av de anställda att de till slut sextrakasseras och våldtas *RO:s egen bild av allt

PÅ VILKET SÄTT ANSER DU ATT GRÄVET UPPFYLLER KRITERIERNA FÖR EN GULDSPADE?

För första gången berättas hela historien om hur två juristbyråer drevs av en av Norges mest kända bedragare. Vi har avslöjat ett infernaliskt bygge som på ytan bara såg ut som hårt drivna bolag, men som drabbat tusentals. Vi visar hur anställda farit illa o hur hundratals klienter, i konflikt m arbetsgivare, ibland nära att förlora sin inkomst, känner sig lurade på pengar. Genom varsamt, tidskrävande arbete har vi lyckats få rädda anställda att träda fram, samt tillgång till tiotusentals hemliga inspelningar o dokument – ett sällsynt stort källmaterial som avslöjar maktmissbruk, manipulation o bedrägliga metoder. Till skillnad fr många andra svindlarhistorier, har vi lyckats få ”skurken” (som sen länge har hållit sig dold) i synk; en unik access som ger en exklusiv inblick i en bedragares hjärna o livsverk. Ingen har kunnat avslöja hans verksamhet, förrän nu. Vi bevisar det Polisen misslyckats med, däribland RO:s inblandning, o skildrar hur en känd bedragare, trots domar, mediebevakning o hundratals anmälningar, lyckats runda myndigheternas tillsyn. SKAMLÖS visar vad som händer när en helt amoralisk person utnyttjar ett samhälle byggt på tillit, o hur mycket skada det kan göra.

HUR UPPSTOD URSPRUNGSIDÉN TILL PROJEKTET?

2019 fick SVT Plus tips: personer kände sig lurade av juristbyrån Rive. I början av 2021 likviderades Rive; Plus rapporterade då igen och Dokument inifrån tipsades. I samma veva kom tips även inifrån företaget, vilket gav en chans att förstå vad som faktiskt hänt på Rive. Efter att ha sett en 20 år gammal film om grundaren Richard Olssons bedragarhistoria, började en av Dok ins producenter söka kontakt m honom (parallellt m andra ansvariga och anställda i bolaget); vi förstod att det kunde finnas mkt mer bakom Rives fasad. Ganska snabbt etablerades en kontakt med RO, liksom med flera viktiga källor samt flera anställda m viktiga roller i Rive. Sammantaget var det tillräckligt för att satsa (dock ovetandes om HUR stor historien skulle bli).

VILKA ARBETSMETODER TILLÄMPADES?

Några viktiga delar: *Stort arbete för att identifiera möjliga källor o metodiskt få tag i materialet. Svårt m detaljer (källskydd) men: flera mkt olika källor har gett oss en materialbank med tiotusentals inspelade samtal/dokument, däribland styrdokument, avtal, anteckningar, mejlkonversationer. Med ett så omfattande material har metoden varit: fokus på viktiga tidpunkter, sålla, men även bara läsa o lyssna på väldigt stora mängder. Stora delar har katalogiserats i Excel. Ihop m vittnesmål fr anställda/RO var materialet avgörande för att belägga hur bedrägligt verksamheten har bedrivits o hur illa anställda farit. *Omfattande kontakt/stöd med många källor/klienter/anställda i nära två års tid. Genomgående en rädsla för RO som hanterats före/under/efter sändning, bla pga anställdas långtgående sekretessavtal. *Arbetade hårt för att få anställda att prata, än mer låta sig intervjuas. Iom en väldig personalomsättning var det tidskrävande även att hitta dem. Vi letade i myndighets- och domstolshandlingar, hos klienter/andra anställda, i tips, i hemsidor/grupper/forum online. Sorterade i Excel, betade metodiskt av de vi fann. Arbetet gav en både bred o djup bild av byråerna vid olika tidpunkter, o för olika roller i byrån. *Initialt fanns RO knappt i offentliga register pga skyddade uppgifter; ingen hade dittills kunnat belägga hans roll i byråerna. Flera ggr begärde vi samtliga domstolshandlingar rörande RO/Rive: kartlade så hans verksamhet både innan/under Rive, hur han var som ombud, hur byråerna arbetade o hanterade klienter/anställda, fick info om konkurser o våldtäktsmålet. *För att på djupet förstå verksamheten behövde vi dock RO, som länge tackat nej till media. Strategin: producent m fotograf överrumplade på Rives edgångssammanträde, därefter mejlkontakt o många långa telefonsamtal. Total öppenhet om granskningens intention men samtidigt försöka skapa incitament/intresse för medverkan. Under sommaren radioskugga – besvarade inte RO:s mejl. Sen kom ett ja. *Genom metodiskt arbete m SVT Plus stora tipsbank (inspirerad av holländska DeMonitor/ finländska Spotlight/forskning om crowdsource-journalistisk) kunde vi visa hundratals lurade klienter, hitta case, förstå hur olika personer som drabbats. Vi sorterade i Excel: summor, förlopp, stämde utsagorna?, vilken jurist, bostadsort, dokumentation osv. *Vi letade även klienter i nätforum (juridik/arbetsrätt) o via nätverk av konsumentrådgivare/arbetsrättsjurister runtom i landet. *Skapade en stor databas för sortera allt material; researchpuckar/källmaterial/kontakter kategoriserades i mappar o katalogiserades i dokument. (Källskyddat låg på låsta diskar) *Stort LBL-excel; varje påstående katalogiserat o med tillhörande faktastöd, ju fler kolumner m stöd, desto starkare påstående. *Inspelningar/intervjuer har kunnat rikta fortsatt arbete och använts som del av researchprocessen, där vi gradvis byggt förståelsen för RO/hans verksamhet; särskilt eftersom händelseförloppet pågick under vår process.

VILKA KÄLLOR ANVÄNDES?

Vårt viktigaste material är källskyddat. Vi har lagt extremt stor möda/tid på att arbeta upp källor den här gången, vilket gett oss en helt unik insyn i bolagen, samt hela våldtäkts-FUP:en omaskad. Mer om det ovan! I övrigt, kortfattat för att rymmas, bla dessa: *Kontakt m många fd anställda/hundratals klienter (+omfattande klientmaterial): Vittnesmål inifrån/utifrån *Polisen, Konsumentverket, ARN, kommunala konsumentvägledare i hela landet: Bla anmälningar/klagomål, ljudfiler, klientunderlag *Kronofogden: Bolagens ärenden *Bolagsverket: Bolagshistorik/verkliga huvudmän mm *Skatteverket: Personbild, folkbokföringshistorik, beskattningsuppgifter etc *Internetstiftelsen: Registreringsuppgifter/ägare av bolagens olika domännamn *Domstolarna: Hundratals rättsprocesser mot/av RO o hans byråer

VILKA PROBLEM UPPSTOD?

1500t kort för två års jobb, men de mest tidskrävande: *BELÄGGA TIPSEN/FÖRSTÅ HUR RO VERKADE. Stämde tipsen om missförhållanden el gav de bara uttryck för ett hårt profit-styrt bolag? Hur bevisa bedrägeri när inte Polisen kunde? Hur belägga att Richard Olsson styrde i praktiken? Bolagsupplägget var gjort så han kunde gömmas/undgå ansvar. Samma gällde andra byrån, som RO nekade inblandning i. *BEHÖVDE KÄLLOR för att belägga/förstå ovan. Stort arbete för det stora material vi till slut hade över båda bolagen/dess företrädare. Finlir, balansgångar, strategiska argumentationer och tid. *BEARBETA TIOTUSENTALS DOKUMENT/SAMTALSINSPELNINGAR: metodiskt sortera, beta igenom, sålla. *ÖVERTYGA MEDVERKANDE. Mkt tidskrävande. Anställda extremt obenägna att intervjuas – även RO initialt. Omfattande sekretessavtal gjorde anställda väldigt rädda för att bli stämda. RO var tydlig: hade inget att vinna på en intervju, sa ja först efter långa argumenterande telefonsamtal. Då uppstod nytt problem: *INTERVJUA RO. Vi visste: han kunde dra sig ur när som helst, han måste konfronteras med en rad saker, men vi ville få fler intervjuer. Taktiken: en slags semikonfrontation. Hårda frågor om det media redan uppdagat, öppet lyssna men med ständigt mothåll i allt annat. Efter tre dagars filmning hölls kontakten; nästa intervju blev tre dagar i fängelset. *DRAMATURGI – att inte berätta rakt/kronologiskt, utan ge tittaren resan vi gjort: bit för bit förstå vidden av RO:s karaktär och skräckväldet han byggt

VAD ANSER DU VIKTIGAST?

Alla tre är viktiga för att få helheten av granskningen. Del 1 beskriver Richard Olsson och hans första bolag, Rive. RO vecklas ut från skrupelfri företagare till en person som hotar, ljuger och hämnas utan betänkligheter, anställda beskriver byrån som bedräglig, klienter känner sig blåsta. Del 2 visar hans bedragarhistoria i Norge och avslöjar bla hans inblandning i en ny byrå med samma metod. Del 3 avslöjar bla en läcka på fackförbundet Akavia och går in på hur svårt de anställda hade det på byråerna. Bilden av RO svartnar/djupnar allt mer och man får träffa honom igen, i fängelset.

HUR MYCKET TID SPENDERADE NI?

Teamet arbetade i över två år, men inte hela teamet och alla har inte jobbat fulltid hela tiden. De sju nominerade har haft olika roller och därför arbetat på olika sätt; fotograf vid filmningar, researchern deltid, klipparna i slutskede etc

VILKA REAKTIONER HAR ARBETET FÅTT?

Den person som arbetat som biträdande förhandlingschef på fackförbundet Akavia fick gå efter att vi avslöjat läckan. Många tittare har fått förståelse för hur det kan vara att hamna nära en person som Richard Olsson. Paralleller till personer som Trump. Vi märker att serien har satt igång mycket tankar/diskussioner o att många lärt sig något större av serien; vilka mekanismer som får en bedragare att fungera, oavsett sammanhang. Vi tror – men vet ej – att Polisen kan vara intresserad av fallet på nytt, nu när väldigt mycket uppgifter/information har framkommit som de inte själva har kunnat belägga. I övrigt: serien fått mkt bra tittning. Mycket surr hos influerare, i poddar, i sociala medier, bla många kommentarer om att ”det är sån här journalistik jag vill betala för i public service”.

HAR AVSLÖJANDET FÅTT MEDIALT GENOMSLAG, I SÅ FALL VILKET?

Ja, mycket surr i media, både traditionell o poddar, nått en bred målgrupp. Traditionell bla SVT Rapport, Morgonstudion flera ggr, många nyhetsartiklar på SVT Nyheters sajt, men också kvällstidn som Expressen, dagstidn som Norrtelje Tidning, branschtidn (som Dagens Juridik, Journalisten) och radio, Mix Megapol. Flera poddar har följt upp/analyserat både i anslutning till sändning o efteråt, bla SVD:s filmpodd, Expressens Krimpodden, Loungepodden, mm. Stor diskussion/delning på sociala medier även av influerare. Har avspeglats i höga jämna tittarsiffror (ofta dippar serie-tittning efter del 1).

HAR PROJEKTET ANMÄLTS TILL MEDIEOMBUDSMANNEN, GRANSKNINGSNÄMNDEN ELLER ANNAN INSTANS?

Anmält av privatperson till GRN, ej beslut om att granska serien.