Stiftelsen

Grävfonden

Föreningen Grävande journalisters stipendiefond bygger upp kapital för att kunna dela ut stipendier till fortbildning i grävande journalistik och nya journalistiska arbetsmetoder.

FGJ36_E-S_liten

Om stiftelsen Grävfonden

Stiftelsen Grävfonden bildades 2017 och har som ändamål att främja ”en djupgående och kritiskt granskande journalistik, att verka för en bättre utbildning inom den undersökande journalistiken och i övrigt verka för att höja den granskande journalistikens status och sprida insikt om dess betydelse för demokratin”.

Medborgarnas tillgång till journalistik som avslöjar maktmissbruk, korruption, rättsröta, desinformation och missbruk av skattemedel behöver värnas.

 Därför startades stiftelsen. Grävfondens avkastning ska användas till utbildningsstipendier. Fonden ska samla in kapital i syfte att dela ut journaliststipendier för fortbildning och utveckling av nya digitala arbetsmetoder och kunskap för att avslöja när lögn förvandlats till sanning.

På så sätt vill vi säkra svenska journalisters sakkunskap och kompetens i tider då redaktioner pressas hårt ekonomiskt och kan riskera att utarmas, antalet journalister blir färre och möjligheterna till kompetensutveckling minskar. Vi vill värna den professionella granskning av makten som är en förutsättning för medborgarnas tillgång till opartisk, relevant och sann information. Vi vill på detta sätt avvärja ett verkligt hot mot demokratin.

Till Grävfondens årsredovisning