Stiftelsen

Grävfonden

Föreningen Grävande journalisters stipendiefond bygger upp kapital för att kunna dela ut stipendier till fortbildning i grävande journalistik och nya journalistiska arbetsmetoder.

Viktor till fonden

Grävfondens stora Journaliststipendium

(Publicerat 9 november 2023)

Grävfondens stora Journaliststipendium på 80.000 kronor för fortbildning i granskande journalistik genom utbildningspraktik på The Guardians grävredaktion går i år till:

Viktor Sunnermark reporter på Nya Wermlands tidningen

The Guardian är Storbritanniens ledande publikation för undersökande datajournalistik och ett av världens ledande mediehus. Guardians grävredaktion samarbetar med grävnätverket ICIJ och har deltagit i de uppmärksammande avslöjandena kring de så kallade Panama-, Paradise- och Pandora-dokumenten. Chefen för Guardians grävgrupp Pamela Duncan och Helena Bengtsson har deltagit i urvalet av sökande.

- Att få vässa sina datajournalistiska kunskaper på mäktiga the Guardian känns obeskrivligt bra och jag är oerhört tacksam för att jag får den här möjligheten. Vi behöver mer datajournalistik i lokaljournalistiken, säger Viktor Sunnermark

- Vi välkomnar Viktor, vår andra stipendiat från Grävfonden till Guardian. Datajournalistik bygger på samarbete och kunskapsdelning. Vi uppskattar verkligen att Viktor kan bidra i vårt j arbete under ett par månader. Grävfondens initiativ har målet att fördjupa en redan skicklig journalists datakunskaper som i sin tur också bidrar till än mer och än bättre grävjournalistik i Sverige, säger Pamela Duncan, chef för Guardians grävredaktion.

- Det är styrelsens goda kontakter med olika internationella grävnätverk som gör detta samarbete möjligt. Det är viktigt att skapa förutsättningar för svenska journalisters möjligheter att vara med i sådana, säger Erik Palm.

- Jag vill rikta ett tack till de donatorer som möjliggör det här stipendiet och andra stipendier, säger Grävfondens ordförande Kerstin Brunnberg. Nu fortsätter vi arbetet med att få än fler att bidra.

Grävfonden finansierar kompetensutveckling på området grävande journalistik genom att dela ut stipendier för utbildning och praktik. Detta genom att uppmuntra journalister till att fördjupa sina kunskaper, utveckla nya verktyg och metoder för den digitala journalistiken;

Stipendierna möjliggörs genom de större och mindre donationer som framsynta givare hittills bidragit med för att stärka den granskande journalistikens betydelse för demokratin.

Vidare kontakt Kerstin Brunnberg 070 598 50 17, Erik Palm 073 949 67 20, Cecilia Zadig 070 884 82 11.

FGJ19_E-S_liten_sv

OM STIFTELSEN GRÄVFONDEN

Stiftelsen Grävfonden bildades 2017 och har som ändamål att främja ”en djupgående och kritiskt granskande journalistik, att verka för en bättre utbildning inom den undersökande journalistiken och i övrigt verka för att höja den granskande journalistikens status och sprida insikt om dess betydelse för demokratin”.

Medborgarnas tillgång till journalistik som avslöjar maktmissbruk, korruption, rättsröta, desinformation och missbruk av skattemedel behöver värnas.

 Därför startades stiftelsen. Grävfondens avkastning ska användas till utbildningsstipendier. Fonden ska samla in kapital i syfte att dela ut journaliststipendier för fortbildning och utveckling av nya digitala arbetsmetoder och kunskap för att avslöja när lögn förvandlats till sanning.

På så sätt vill vi säkra svenska journalisters sakkunskap och kompetens i tider då redaktioner pressas hårt ekonomiskt och kan riskera att utarmas, antalet journalister blir färre och möjligheterna till kompetensutveckling minskar. Vi vill värna den professionella granskning av makten som är en förutsättning för medborgarnas tillgång till opartisk, relevant och sann information. Vi vill på detta sätt avvärja ett verkligt hot mot demokratin.

Till Grävfondens årsredovisning