Stipendier

Stipendier

Stiftelsen Grävfonden utlyser två stipendier till Riga Summer School on Investigative Reporting.

Stiftelsen Grävfonden utlyser stipendium till två platser på sommarens grävutbildning på SSE Riga 15–17 augusti 2024. Få en unik chans att vässa dina kunskaper i undersökande journalistik.

summer school

Den 20 juni 2024 öppnas ansökningsperioden för Grävfondens två utbildningsstipendier på 10 000 kronor vardera.

Ansökningsperioden pågår den 20 juni–17  juli 2024.

Stipendiet vänder sig till medlemmar i Föreningen Grävande Journalister. Det täcker anmälningsavgiften samt bidrag till resa till och från Sverige samt boende/uppehälle i Riga. 

Seminariet arrangeras av Centre for Media Studies vid Stockholm School of Economics i Riga.

Den sökande ska ha varit medlem i FGJ i minst två år och ska kort motivera sitt behov av vidareutbildning. 

Grävfondens stipendium tilldelas två sökande. Ansökningsperioden pågår till den 17 juli.

Tillkännagivande och utdelning sker i personliga utskick samt på gravfonden.se, under vecka 29.

Efter utbildningen förväntas du presentera en rapport till Grävfonden som beskriver vad du lärt dig.

Ansökningen är nu stängd.