Guldspaden Nominerad 2021

Vanvård på Berggården

Tillbaka
Nominerad till Guldspaden 2021 i kategorin Mindre dagstidning Se bidrag: Bidrag (.zip, 7 MB) Kategori Mindre dagstidning Nominerade Anna Levin Eva Ejdeholt Robban Andersson Göran Wärnelid Publiceringsdatum 2021-08-09-2021-11-24 Var publicerades jobbet? NA, Nerikes Allehanda, na.se

BESKRIV KORTFATTAT VAD GRÄVET AVSLÖJAT

Grov vanvård på äldreboendet Berggården I augusti 2021 avslöjade NA grov vanvård av de boende på det privata äldreboendet Berggården i Örebro. De boende fick inte äta sig mätta eftersom det rådde matbrist. De låg upp till 16 timmar om dagen i sängen, många fick trycksår och NA kunde berätta att flera äldre fått sina underliv fotograferade av personalen. Bilderna skickades sedan till ansvarig sjuksköterska: ett etikbrott inom vården. NA kunde också avslöja att boende dog ensamma, att det förekom stölder och att boendet slarvade med medicinhanteringen. NA letade upp boende, anställda och anhöriga. Ett 40-tal olika källor vittnade om bristerna och berättade personliga historier om hur den bristande omsorgen drabbat dem och deras anhöriga. Ju mer NA skrev, desto mer tips kom det. Därför har NA också kunnat följa vad som hänt på boendet även efter vårt första avslöjande.

PÅ VILKET SÄTT ANSER DU ATT GRÄVET UPPFYLLER KRITERIERNA FÖR EN GULDSPADE?

Avslöjandet var omfattande med berättelser från anhöriga, personal och boende om allvarliga brister. Tre dagar efter första publiceringen beslutade Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, att göra en blixtinspektion på Berggården. Även kommunen startade en utredning efter NA:s publiceringar. Både Ivo:s granskning och kommunens utredning visade på grov vanvård och stora brister – missförhållanden som kanske aldrig upptäckts utan NA:s journalistik. NA ställde också politikerna till svars för detta misslyckande. I dag drivs inte Berggården av Norlandia längre. På Berggården bor svårt sjuka äldre människor. En del befinner sig i livets slutskede. Två avdelningar vårdar gamla människor med demenssjukdomar. Det här är några av de mest utsatta i samhället som har svårt att göra sina röster hörda. Privatiseringen i äldrevården och de höga vinsterna hos bolagen som driver privat vård är också en av de mest brännande samhällsfrågorna i dag, hos såväl politiker som allmänhet. Därför var NA:s avslöjande om grov vanvård så viktigt.

HUR UPPSTOD URSPRUNGSIDÉN TILL PROJEKTET?

Det började med ett tips till redaktionen. När NA började undersöka om uppgifterna stämde visade det sig att det var mycket värre än vad som först kommit fram. Vi fick också snabbt bevis för några av de – som vi bedömde – grövsta övertrampen: bilderna på de äldres underliv.

VILKA ARBETSMETODER TILLÄMPADES?

NA letade upp och gjorde ett stort antal intervjuer med olika källor, både personal och anhöriga och förstås boende. NA sökte även upp tidigare anställda och anhöriga till tidigare boende, för att kunna belägga att det handlade om ett mönster och en kultur som ledde fram till den grova vanvården. Källornas vittnesmål visade en tydlig bild av ett äldreboende som inte gav den vård och omsorg de gamla är helt beroende av. NA hittade också handlingar hos både Ivo och kommunen som tillsammans bekräftade källornas uppgifter och berättelser. NA intervjuade även motvilliga representanter för vårdbolaget Norlandia, som då drev boendet.

VILKA KÄLLOR ANVÄNDES?

Muntliga källor i form av anonyma intervjupersoner och intervjuer med namngivna chefer, representanter för fackförbund, tillsynsmyndighet och andra myndighetspersoner. Även kommunala chefer och politiker intervjuades trots att boendet drevs i privat regi. Skriftliga källor i form av offentliga handlingar, samt handlingar som inte varit offentliga. Totalt hade vi kontakt med ett 40-tal olika källor.

VILKA PROBLEM UPPSTOD?

Till en början var det svårt att hitta tillräckligt många källor som vågade prata. NA ville vara säker på att den förmedlade bilden var rätt och inte ett uttryck för ett tillfälligt missnöje. Det var också svårt att få svar från Norlandia, eftersom ansvariga var på semester.

VAD ANSER DU VIKTIGAST?

1. Avslöjandet dag 1 att grov vanvård förekommer på Berggården 2. Larmet från de gamla inifrån Berggården: ”Matbristen är värst” Dag 5 3. “Jag fick ta pulsen på min döda mamma” Dag 2

HUR MYCKET TID SPENDERADE NI?

En månad före den första publiceringen. Därpå löpande arbetsinsatser.

VILKA REAKTIONER HAR ARBETET FÅTT?

Publiceringarna resulterade i att Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, gjorde en blixtinspektion. Senare gjorde även Ivo en inspektion där anhöriga fick vara med. Även kommunen gjorde en inspektion på grund av NA:s avslöjande. Både Ivo och kommunen listade mängder med brister i sina rapporter. Även krav ställdes på Norlandia att skyndsamt rätta till bristerna. Politiker och tjänstemän riktade skarp kritik mot Norlandia. Många läsare hörde av sig och kritiserade Norlandia. Norlandia driver inte Berggården längre. Örebro kommun startade en undersökning av två andra äldreboenden Norlandia driver i Örebro. Avslöjandet i augusti har lett till nya avslöjanden under 2022 om fler äldreboende. Nya missförhållanden på Berggården har avslöjats. Boendet drivs nu av det privata vårdbolaget Humana som fortfarande inte kommit tillrätta med bristerna.

HAR PROJEKTET ANMÄLTS TILL MEDIEOMBUDSMANNEN, GRANSKNINGSNÄMNDEN ELLER ANNAN INSTANS?

Nej.