Guldspaden Nominerad 2023

Tovefallet: Tingsrättens misstag i livstidsdomen

Tillbaka
Nominerad till Guldspaden 2023 i kategorin Etermedia lokal Se bidrag: Bidrag (.WAV, 21 MB) Bidrag (.WAV, 5 MB) Bidrag (.WAV, 4 MB) Bidrag (.WAV, 6 MB) Bidrag (.WAV, 5 MB) Bidrag (.WAV, 5 MB) Hämta alla filer Kategori Etermedia lokal Nominerade Petra Levinson Markus Engberg Förutom ovanstående deltog följande personer Therese Edin, nyhetschef. Publiceringsdatum 4-5 maj. Var publicerades jobbet? P4 Jönköping

BESKRIV KORTFATTAT VAD GRÄVET AVSLÖJAT

Varken åklagaren eller polisens utredare har kunnat slå fast exakt vid vilken tidpunkt som 21-åriga Tove mördades i Vetlanda, natten till den 16 oktober 2022. Men Eksjö tingsrätt slog i sin dom fast att mordet ägde rum klockan 02:43, baserat på grannens vittnesmål. Tingsrätten knöt den mordåtalade 18-åringen till mordet genom steg som registrerats i hennes hälsoapp i telefonen just då. Enligt rådmannen var det nödvändigt att slå fast en tidpunkt för mordet för att kunna döma henne. Polisen undersökte aldrig grannens hälsoapp, men vi bad att få titta i den och såg då att hans steg inte stämde överens med tingsrättens tidslinje. Vi kunde visa att livstidsdomen byggde på felaktiga grunder, och att det som tingsrätten såg som ett avgörande bevis mot 18-åringen inte höll.

PÅ VILKET SÄTT ANSER DU ATT GRÄVET UPPFYLLER KRITERIERNA FÖR EN GULDSPADE?

En 18-årig kvinna har dömts mot sitt nekande till livstids fängelse för mord. Vi har visat att den domen bygger på felaktiga premisser. Genom att titta i grannens telefon har vi fått fram uppgifter som inte varit kända tidigare. Vi har gått längre än polisen har gjort för att försöka ta reda på när mordet skedde. Vi har använt en ovanlig journalistisk metod, att undersöka en telefon, för att försöka rekonstruera en händelse med få vittnen.

HUR UPPSTOD URSPRUNGSIDÉN TILL PROJEKTET?

Redan när vi läste domen hade vi svårt att förstå hur tingsrätten, tvärt emot åklagaren, var så tvärsäker på att mordet på Tove skedde exakt 02.43. Eftersom steg i de morddömda kvinnornas telefoner varit så centrala i utredningen så undrade vi hur det kunde komma sig att polisen aldrig hade undersökt grannens telefon, som ju är ett nyckelvittne. Vi tänkte att en sån undersökning hade kunnat ge ytterligare pusselbitar för att slå fast när Tove dog. Vi började titta i våra egna hälsoappar och såg att man kan se i detalj hur telefonen rört sig ett visst datum, till och med flera månader bakåt i tiden. Vi bestämde oss för att åka till Vetlanda för att träffa grannen i hopp om att få den verkliga tidpunkten för Toves död.

VILKA ARBETSMETODER TILLÄMPADES?

Vi gjorde en egen tidslinje över händelseförloppet i lägenheten där Tove dog, baserat på vad de dömda kvinnornas telefoner visat, vad kvinnorna själva berättat, vad grannen berättat och vad rättsläkaren sagt om hur lång tid det tar att strypa någon till döds. Vi kom fram till att kvinnorna omöjligt kan ha påbörjat gärningen 02:43, som tingsrätten skriver i domen. Vi har tillsammans med grannen varit i trapphuset och rekonstruerat det han gjorde under mordnatten, från det att han hörde dunsar i från lägenheten ovanför till dess att han skjutsade den morddömda 20-åringen till McDonalds. Ända sedan Tove dog i oktober -22 har vi bevakat fallet och knutit kontakter i Vetlanda; vi har träffat grannen och hans familj flera gånger och när vi berättade hur viktiga telefonerna varit i utredningen och vad man kan se i telefonens hälsoapp lät han oss ta en bild på stegen i hans egen telefon natten då Tove dog. Vi har skaffat oss flera källor inom utredningen som kunnat berätta hur de resonerat kring tidpunkten för Toves död. Vi har gått igenom grannens hälsoapp i hans mobiltelefon.

VILKA KÄLLOR ANVÄNDES?

Nyckelvittnets egen hälsoapp i hans mobiltelefon. Intervju med nyckelvittnet. Eksjö tingsrätts dom i Tovefallet. Muntliga källor inom polisen. Polisens förundersökning. Rättsexperter och IT-experter.

VILKA PROBLEM UPPSTOD?

Rådmannen Erik Handmark vägrade, trots upprepade försök, att ställa upp på intervju med oss när vi höll på med granskningen. Först när vi publicerat ställde han upp på en intervju med Studio Ett i P1. Men inte ens efter det har han låtit oss som gjort granskningen intervjua honom. Vi hade hoppats att kunna ta reda på när Tove blev strypt, eftersom grannen stod utanför och ringde på dörren när han hörde tumultet i badrummet i lägenheten. Men grannen hade inte telefonen på sig när han var uppe och ringde på. Däremot hade han telefonen på sig när han gick ut till bilen för att skjutsa 20-åringen till McDonalds strax efter mordet. Det tog tid att försöka bygga en egen tidslinje, att värdera alla olika uppgifter och komma fram till minst hur lång tid varje moment kan ha tagit. Det har också varit en utmaning att beskriva tidslinjen i radio och att få med viktiga klockslag utan att göra det för snårigt för lyssnaren.

VAD ANSER DU VIKTIGAST?

4 maj: Tiden för mordet på Tove kan vara fel – här är tingsrättens misstag (nyhetsinslag) 5 maj: GRANSKNING: Så kan ett av bevisen mot morddömda 18-åringen falla (längre reportage med hela granskningen) 18 juni: Kravet från advokaten i Tovefallet: Beslagta nyckelvittnets telefon (Advokat Clea Sangborn reagerar och agerar utifrån vår granskning) 23 juni: Åklagaren: Vi kommer undersöka grannens telefon (Åklagaren beslutar att grannens telefon ska undersökas)

HUR MYCKET TID SPENDERADE NI?

Drygt två veckor från dom till att granskningen publicerades. Sen har vi fortsatt att bevaka effekterna av vårt avslöjande.

VILKA REAKTIONER HAR ARBETET FÅTT?

Avslöjandet ledde till att 20-åringens försvarare begärde att grannens telefon skulle undersökas. Det blev mycket diskussion internt bland polisutredare om varför de inte själva undersökt grannens telefon. Åklagaren kompletterade sen förundersökningen med ett nytt förhör med grannen och genomgång av hans hälsoapp. Under förhandlingen i hovrätten så byggde 19-åringens advokat en stor del av sitt försvar på att tingsrätten slagit fast en felaktig tidpunkt för mordet. Därmed försvann, enligt honom, den viktigaste stödbevisningen som tingsrätten använde för att argumentera för att 19-åringen varit delaktig i själva mordet. Även åklagaren konstaterade att tingsrätten slagit fast fel tidpunkt för mordet. Göta hovrätt rev upp tingsrättens livstidsdom mot 19-åringen och friade henne från mord.

HAR AVSLÖJANDET FÅTT MEDIALT GENOMSLAG, I SÅ FALL VILKET?

Avslöjandet fick stort genomslag hos bland annat Expressen, TV4, Omni, Vetlanda-Posten, Ekot, Studio Ett i P1 Expressen gjorde en egen stor artikel kring avslöjandet och uppföljning med flera experter om vad det kan få för betydelse. I TV4 Nyhetsmorgon höll Leif GW Persson en lång utläggning om granskningen: "Det är bara att gratulera P4 Jönköping, för det visar att det finns en fungerande medarbetare på landets samtliga kriminalredaktioner och det är ju aktningsvärt." Jens Lapiudius kommenterade avslöjandet i Efter fem i TV4. Studio Ett gjorde en längre intervju med rådmannen Erik Handmark.

HAR PROJEKTET ANMÄLTS TILL MEDIEOMBUDSMANNEN, GRANSKNINGSNÄMNDEN ELLER ANNAN INSTANS?

Nej.