Juryns särskilda pris 2008

Thomas Quick och Varför erkände dom?

För att metodiskt ha blottlagt allvarliga brister i det svenska rättsväsendet,där dåligt underbyggda erkännanden riskerar att undergräva tilltron till systemet

Tillbaka
Juryns särskilda pris 2008 Kategori Ej nominerad Deltagare Hannes Råstam Var publicerades jobbet? SVT Dokument inifrån

JURYNS MOTIVERING

För att metodiskt ha blottlagt allvarliga brister i det svenska rättsväsendet,där dåligt underbyggda erkännanden riskerar att undergräva tilltron till systemet