Juryns särskilda pris 2015

Sveriges största muta? TeliaSonera och Azerbajdzjans diktator

”För att genom smart och givande samarbete över nationsgränser ha fullföljt en fängslad kollegas granskning”