Guldspaden Nominerad 2019

Miljonerna som försvann

Tillbaka
Nominerad till Guldspaden 2019 i kategorin Etermedia lokal Se bidrag: Bidrag (.zip, 61 MB) Kategori Etermedia lokal Deltagare Lena Pettersson Jonatan Bergman Per Jodenius Förutom ovanstående deltog följande personer Per Jodenius, Agendachef P4 Kronoberg Jerry Sandberg, Producent P4 Kronoberg Publiceringsdatum 2019-06-12 -2019-06-20 Var publicerades jobbet? P4 Kronoberg

BESKRIV KORTFATTAT VAD GRÄVET AVSLÖJAT

Omfattande och systematiskt fusk med lönebidrag som Arbetsförmedlingen inte förmått avslöja eller sätta stopp för. Vi har granskat ett tiotal bolag som en och samma person stått bakom. Bolagen har fått stora summor i bidrag från Arbetsförmedlingen, trots att de haft liten eller ingen verksamhet. De har senare gått i konkurs. Vid konkurstillfället har det inte funnits vare sig årsredovisningar eller bokföring. Vad som funnits har varit stora skulder, framför allt skatteskulder. Men trots upprepade konkurser har AF fortsatt att betala ut bidrag till de nya bolagen som drivits av en liten krets runt en och samma huvudperson.

PÅ VILKET SÄTT ANSER DU ATT GRÄVET UPPFYLLER KRITERIERNA FÖR EN GULDSPADE?

En liten klick av personer har systematiskt kunnat driva företag vars syfte har varit att få bidrag av olika slag, framför allt från Arbetsförmedlingen. Trots flera konkurser inklusive personliga konkurser och näringsförbud har de kunnat gå runt Arbetsförmedlingens kontrollsystem och fortsätta med en verksamhet som inte gynnat någon annan de själva. Arbetsförmedlingen har i efterhand, för vissa av bolagen, krävt tillbaka en del av bidragen i samband med konkurserna men har sedan fortsatt betala ut pengar till nästa bolag som startats av personerna bakom den här härvan. Det är ett omfattande fusk med bidrag, bidrag som skulle ha använts till integrationsåtgärder och att göra personer som är långt ifrån att kunna försörja sig själva bättre rustade för få ett jobb. Vi har kunnat avslöja bristande rutiner och kontroller hos AF och brist på samarbete mellan myndigheter.

HUR UPPSTOD URSPRUNGSIDÉN TILL PROJEKTET?

En av oss, Jonatan, har tidigare gjort en omfattande granskning om fotbollslaget Växjö United och dess frontperson Abdi Elmi. Laget, som under flera år lovprisades för sin integrationsverksamhet, visade sig har en baksida med misstänkt matchfixning och spelare som lockats till Sverige under falska premisser. Flera tidningar bland annat DN och Expressen har skrivit om detta. Det har också varit känt i media att Somaliska ungdomsföreningen, som från början stod bakom laget, gått i konkurs trots stora bidrag inte minst från Arbetsförmedlingen. Vi misstänkte att det fanns en större affärsverksamhet bakom och när vi började gräva i det hittade vi en omfattande verksamhet med en rad olika bolag knutna till personerna runt laget. Bolag som alla haft ett och samma syfte att få ut så mycket bidrag som möjligt.

VILKA ARBETSMETODER TILLÄMPADES?

En systematisk genomgång av allmänna handlingar och uppgifter ur offentliga källor: konkurshandlingar från tingsrätten, personbilder från folkbokföringsregister, utdrag från skatteregister samt skatterevisioner. Kontakter med personer (som ofta ville vara anonyma) som på olika sätt haft insyn i de här bolagen. Vi lade pussel för att knyta de här personerna till varandra och till bolagen. Vi hittade ett antal adresser som återkom, via dem kunde vi också söka fram fler handlingar hos myndigheter. Vi tog fram personbilder och kartlade släktförhållanden. Vi ritade tidslinjer för att få en bild av hur bolagen förhållit sig till varandra och hur huvudpersonen utnyttjat släkt och vänner för att ha fortsatt kontroll på bolagen trots personlig konkurs och näringsförbud.

VILKA KÄLLOR ANVÄNDES?

Skattemyndigheten, bolagsverket, konkursförvaltare och tingsrätt, samt ett antal personer som på olika sätt haft insyn i bolagen eller kunskap om personerna bakom och som talat med oss med löfte om källskydd.

VILKA PROBLEM UPPSTOD?

Arbetsförmedlingen, som hävdat sekretess för i stort sett allting. Vi ville framför allt veta hur mycket pengar som hade betalats ut. Det vägrade AF att svara på. Vi kunde till viss del gå runt genom att använda oss av uppgifter i samband med konkurserna. Vi överklagade AF:s beslut och fick till en del rätt och kunde i efterhand redogöra för mer exakta summor. För sex av åtta bolag handlade det om 21 miljoner kronor. (Detta publicerade vi i augusti och vi kommer att nominera dessa inslag vid nästa nomineringstillfälle). Vi fick också ut en del uppgifter från källor som vi har lovat anonymitet. Men att hitta sådana källor har inte varit helt lätt. Få har haft egentlig insyn. Huvudpersonen bakom bolagen har haft en liten, lojal krets runt om sig. Huvudpersonen vägrade att träffa oss. Vi ägnade mycket tid åt att söka upp honom personligen för garantera att han hade fått möjlighet att ge sin syn på saken. Men han valde att inte kommentera.

VAD ANSER DU VIKTIGAST?

Grävet är egentligen ett större inslag, men för att det ska passa i P4-formatet har det delats upp i flera kortare nyhetsinslag. Inget är egentligen viktigare än det andra.

HUR MYCKET TID SPENDERADE NI?

Cirka en månad heltid för två personer.

VILKA REAKTIONER HAR ARBETET FÅTT?

Vi har fått ett begränsat genomslag i andra medier. Men vi har fått mycket uppskattning från kollegor. Vi har också fått uppskattning från andra myndigheter, inte minst kommunen, att vi har grävt i detta.

HAR PROJEKTET ANMÄLTS TILL PO, GRANSKNINGSNÄMNDEN ELLER ANNAN INSTANS?

Nej.