Guldspaden Nominerad 2022

Maktens bostäder 1 och 2

Tillbaka
Nominerad till Guldspaden 2022 i kategorin Etermedia riks dokumentär Se bidrag: Bidrag (.mp4, 1043 MB) Bidrag (.mp4, 1366 MB) Hämta alla filer Kategori Etermedia riks dokumentär Nominerade Nils Hanson Richard Aschberg Zara Nasenius Förutom ovanstående deltog följande personer Redigerare Tell Aulin och Zsolt Czinkóczky Fotografer Henrik Hjort, Johan Palmgren, Peter Fredlund, Magnus Tingman, Kristjan Sigurjonsson, Martin Brundin, Kalle Segerbäck och Bengt Löfgren Publiceringsdatum 22-06-08 och 22-11-02 Var publicerades jobbet? SVT Uppdrag granskning

BESKRIV KORTFATTAT VAD GRÄVET AVSLÖJAT

Hur riksdagsledamöter kvitterar ut hundratusentals kronor i ersättningar från skattebetalarna för övernattningsbostäder och traktamenten – genom att folkbokföra sig hos syskon och på ställen där de inte bor. Skatteutskottets ordförande Jörgen Hellman (S) påstod att han bodde i en stuga utan godkänt avlopp  och toalett – att han aldrig slängde sopor och att han gick till en granngård för att gå på toaletten. Skatteutskottets ledamot Helena Bouveng (M) har haft både hus och bostadsrättshus på Värmdö, men har ända haft både övernattningsbostad genom riksdagen och fått traktamenten när hon är i Stockholm. I del 2 kunde vi avslöja hur ledamöter systematiskt folkbokför sig på adresser där de inte bor för att få politiska uppdrag som har gett miljonarvoden. Trots den skärpta lagen om ersättningar som trädde i kraft mellan de två programmen kunde vi visa hur ledamöter fortsätter folkbokföra sig på ställen dör de inte har sin familj.

PÅ VILKET SÄTT ANSER DU ATT GRÄVET UPPFYLLER KRITERIERNA FÖR EN GULDSPADE?

Vi har kunnat visa hur riksdagen betalar ut ersättningar utan att kontrollera hur ledamöterna faktiskt bor. Genom ett omfattande grävarbete med spaningsarbete och avancerad research har vi tagit reda på var ledamöter bor – och inte bor. På så sätt har vi kunnat visa hur Sveriges makthavare utnyttjar de generösa bidragen från riksdagen. I vårt arbete med bevisföring har vi använt sällsynta metoder som visade sig vara mycket effektiva. Exempelvis fick en promenad i stövlar över lerig åker en avgörande betydelse i vår granskning av skatteutskottets ordförande. Samma sak gäller fotografering av den toalett som han påstod sig använda. Vi har också kunnat avslöja i del 2 hur det varit väl känt inom Sveriges största parti, socialdemokraterna, att ledamöter fuskar med folkbokföringen och lurar väljarna. Genom att granska boenden flera decennier bak i tiden och uppsöka gamla grannar och partikollegor har vi lyckats blottlägga ledamöters mångåriga fusk. Våra gräv fick stora konsekvenser vilket redovisas längre ner i nomineringen.

HUR UPPSTOD URSPRUNGSIDÉN TILL PROJEKTET?

Vi har tidigare granskat riksdagsledamöter under flera decennier men tänkte att vi nu bara skulle fokusera på bostäderna och boendet. Det har ju under åren dykt upp den ena efter andra skandalen kring politikers boende – men nu bestämde vi oss för att granska alla ledamöter i riksdagen.

VILKA ARBETSMETODER TILLÄMPADES?

Vi har granskat tusentals dokument. Exempelvis har vi med hjälp av handlingar och uppgifter från Skatteverket och Lantmäteriet kunnat kartlägga politikernas fastighetsaffärer långt tillbaka i tiden. Vi har även fått viktiga pusselbitar genom att begära ut kommunala beslut om bygglov, avlopp och sophämtning. Vi har bedrivit spaning utanför bostäder runt om i Sverige – både med och utan fotograf. Vi har talat med grannar, lokalpolitiker, myndighetspersoner. Vi har kartlagt ledamöternas familjeförhållanden och var de närmaste släktingarna bor. Allt material har vi sedan sammanfört i en databas med olika mappar för olika ledamöter. Vi har fört in sammanfattade uppgifter i ett mycket stort Excel-dokument för att få det hela mer överskådligt.

VILKA KÄLLOR ANVÄNDES?

Vi har inhämtat material från en rad olika myndigheter – bland Skatteverket, Lantmäteriet, Transportstyrelsen, kommuner, domstolar och riksdagen. Sökningar på bostadssajter som Hemnet, utländska uthyrningssajter och andra söksajter har också gett viktig information. Vi har också genomfört hundratals intervjuer eller samtal med personer och gjort research gällande boenden flera decennier tillbaka i tiden.

VILKA PROBLEM UPPSTOD?

Vissa av politikerna har inte velat kommentera eller svara på alla våra frågor. Vi har utnyttjat de möjligheter som riksdagen ger att oanmält konfrontera ledamöter. Några ledamöter har avbrutit intervjuer när de har fått frågor som de haft problem att svara på.

VAD ANSER DU VIKTIGAST?

Avslöjandet att Jörgen Hellman var skriven utan att bo i en helt omodern stuga och att han kvitterade ut bidrag från riksdagen utan att vara ärlig med sitt boende. Avslöjandet att Helena Bouveng fick traktamenten och övernattningsbostad i Stockholm av riksdagen - trots att hon först hade en stor bostadsrätt och senare en fastighet i Stockholmsområdet där hennes pojkvän var folkbokförd. Avslöjande att ledamöter under decennier fuskat med folkbokföringen och lurat sina väljare och det demokratiska systemet.

HUR MYCKET TID SPENDERADE NI?

Ett år

VILKA REAKTIONER HAR ARBETET FÅTT?

Skatteutskottets ordförande Jörgen Hellman (S) avgick samma dag som den första granskningen publicerades. Avslöjandena var stora riksnyheter under hela veckan efter publiceringen och togs upp av samtliga stora nyhetsmedier. Efter första sändningen inleddes två förundersökningar mot ledamöterna Jörgen Hellman och Helena Bouveng, folkbokföringsbrott respektive bedrägeri. Båda ändrade sin folkbokföringsadress efter programmet. Riksdagen tillsatte en intern utredning och efter andra programmet deklarerade Skatteverket att ett möte skulle hållas med riksdagen för att utreda hur ledamöternas boenden ska kontrolleras. I samband med det andra programmet ändrade också en ledamot folbokföringsadress. Han hade under flera år hyrt huset där han var skriven under till tyska turister

HAR AVSLÖJANDET FÅTT MEDIALT GENOMSLAG, I SÅ FALL VILKET?

Avslöjandena var stora riksnyheter och har tagits upp upp av de flesta stora nyhetsmedier,

HAR PROJEKTET ANMÄLTS TILL MEDIEOMBUDSMANNEN, GRANSKNINGSNÄMNDEN ELLER ANNAN INSTANS?

Inte del ett, men del 2. Ärendet avskrevs dock omedelbart av Granskningsnämndens ordförande