Guldspaden Nominerad 2019

Kinaresorna

Tillbaka
Nominerad till Guldspaden 2019 i kategorin Etermedia lokal Se bidrag: Bidrag (.zip, 25 MB) Kategori Etermedia lokal Deltagare Johan Lundahl Josephine Bergenmar Förutom ovanstående deltog följande personer Johannes Rosendahl / Agendachef Publiceringsdatum 2019-11-22 Var publicerades jobbet? P4 Dalarna/Sveriges Radio

BESKRIV KORTFATTAT VAD GRÄVET AVSLÖJAT

Kommunchef på lyxresor utomlands Femstjärniga lyxhotell, flygresor i businessclass och gåvor för tusentals kronor av skattebetalarnas pengar. En av Borlänge kommuns högsta chefer fick sparken efter P4 Dalarnas granskning. Under flera år hade sektorchefen tillika chefen för det internationella kontoret i Borlänge, Jörg Bassek, satt i system att uppgradera sina resor och bo på lyxhotell vid sina många utlandsresor. P4 Dalarna kunde också avslöja att den kommunala chefen låtit sig bjudas på resor organiserade av officiella politiker i Kina, en resa där Jörg Bassek hade med sig en nära anhörig. P4 Dalarnas granskning har också visat hur begreppet ”måttfullt” missbrukats gällande gåvor som Jörg Bassek givit bort under sina utlandsbesök. Max 600 kronor säger SIDA som finansierat delar av kommunens internationella verksamhet. Helst inga gåvor alls, säger kommunens egna styrdokument. Men granskningen har visat att nästan inga gåvor kostat under tusen kronor och att i flera fall rör det sig om kostnader närmare 5000 kronor.

PÅ VILKET SÄTT ANSER DU ATT GRÄVET UPPFYLLER KRITERIERNA FÖR EN GULDSPADE?

Granskningen avslöjade en person med en hög maktposition som tappat fotfästet och systematiskt brutit mot de gällande riktlinjer i sitt arbete som tjänsteman i en kommunal förvaltning. Skattebetalarnas pengar har används till boende på femstjärniga lyxhotell, uppgraderingar av flygresor till businessclass och dyra gåvor till internationella partners. Om granskningen inte genomförts skulle personen troligtvis fortsätta att använda skattebetalarnas pengar till dyra lyxresor.

HUR UPPSTOD URSPRUNGSIDÉN TILL PROJEKTET?

”Jag hörde att Johan jobbar på radion nu, han borde kolla upp min chef. Han är nästan aldrig på jobbet.” En bekant hade talat med sin vän och jag fick en väldigt vag uppmaning att granska någon form av chef vid Borlänge kommun. Så en sådan där dag när absolut inget händer på jobbet och jag bara satt där och var avundsjuk på min kollega mittemot som jobbade åt Kaliber, skickade jag ett mail till diariet vid kommunen för att göra en snabb koll på den där chefens resor. Dagen efter att jag hämtat dokumenten vid kommunens expedition, som var ovanligt många, fick jag ett anonymt telefonsamtal med en uppmaning. Jag skulle stå vid en viss parkeringsplats vid en viss tid och kliva in i en viss bil. Personen ville tala om Jörg Bassek och det internationella kontoret.

VILKA ARBETSMETODER TILLÄMPADES?

1. (En stickning vid sidan av) Första veckorna gjordes allt ”vid sidan av” ordinarie nyhetsarbete. När jag ansåg att jag hade material och uppgifter som var av högre relevans bokade jag ett möte med min agendachef, Johannes Rosendahl. Jag presenterade allt jag hade, några upplägg och tankar på hur jag ville gå vidare. Då materialet var väldigt omfattande kopplades vår researcher Josephine Bergenmar in i arbetet. 2. (Datajournalistik) Vi upprättade en gemensam sökbar databas och Exceldokument där vi samlade allt material, inskanningar, personresearch, dokument, mailkonversationer, kommunens styrdokument, anteckningar och hemsidor. Vi hade avstämningsmöte med vår agendachef, Johannes Rosendahl, en gång i veckan. 3. (Hårt arbete) Efter att ha avgränsat områden satte vi igång med kartläggningen av handlingarna för att få svar på våra frågor. Alla uppgifter sammanställdes i ett enda dokument (i kronologisk ordning) som bildade ett mönster som annars skulle varit svårt att se. Genom allt detta skapades en talande bild av problematiken. 4. (Ansvarsutkrävande intervjuer och publicering) Vi ringde kommunen och berättade en del om de uppgifter vi tagit fram och bad om att få intervjua de ansvariga. Vi fick en intervju med Jörg Bassek själv, två intervjuer, en innan första publiceringen och en efter med kommundirektören Åsa Granat. Samt två intervjuer med kommunstyrelsens ordförande Jan Bohman, gällande våra avslöjanden. När allt material, intervjuer samt publiceringsplan var sammanställt hade vi tillsammans med agendachefen ett möte med ansvarig utgivare Päivi Hjerp och presenterade arbetet i sin helhet.

VILKA KÄLLOR ANVÄNDES?

- Kontakt med anonyma källor. - Intervjuer/samtal med experter: Lisa Palm, ekonom för kartläggning av Jörg Basseks privata företag. Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt vid Juridiska institutionen i Uppsala Universitet. Jan Turvall, lektor vid Göteborg Universitet och expert på kommunal förvaltning och rätt. Henrik Häggström vid Centrum för asymmetriska hot och terrorismstudier på Försvarshögskolan gällande samarbete med Kina. Personal vid SIDA och ICLD angående riktlinjer gällande gåvor och resor. Vi hade kontakt med UD/ Svenska ambassaden i Peking. Vi tog även kontakt med Ekots asienkorrespondent, Björn Djurberg för hans expertkunskaper gällande Kina samt att hans researcher hjälpte till att ta fram uppgifter vi frågade om. Med hjälp av att spåra mail fick vi kontakt med Svenska simförbundet som kunde bekräfta att Jörg Bassek hade en nära anhörig med sig på en bjudresa till Kina. Vi hade även kontakt med hotellpersonal i Kina där Jörg Bassek bott (bokade exakt samma rum som Jörg bott på). Intervjuade personal på flygbolag och resebyråer. - Handlingar och dokument: Underlaget var i form av reseräkningar, utdrag ur huvudböcker, attestlistor, mejlkorrespondens, kvitton, lönespecifikationer. Kompletterande uppgifter från Borlänge kommun, skatteverket, bolagsverket, kronofogdemyndigheten, SÄPO, Sveriges Tingsrätter och folkbokföringen som begärdes ut under arbetets gång. Samt många av Borlänge kommuns, Sidas, ICLDS styrdokument gällande gåvor och resor.

VILKA PROBLEM UPPSTOD?

Vissa uppgifter var svåra att kontrollera utan att fråga de involverade själva, något vi har undvikit till in i det sista för att utlämningen av handlingar inte skulle påverkas. Till exempel vilket syfte en viss resa hade om det inte framgick något alls i bokföringen. Det resulterade i att vi fick fokusera på de påståenden som vi med säkerhet kunde belägga ändå. Något som i sig inte är konstigt, men frustrerande. En stor utmaning när man har ett omfattande material och talar med många experter är att hålla fokus på vad man söker. Det är lätt att hitta många andra ”intressanta” spår. Men det måste man lägga åt sidan (tills nästa granskning). Att skapa en översiktlig bild av det material vi samlat och som innefattade tusentals dokument och tusentals mail var ibland ett problem då man som journalist inte kan allt och ser allt. Men vi bad om hjälp från ekonomer, korrespondenter och experter. Så det mesta löste sig. En annorlunda svårighet under produktionsfasen var att ett av inslagen var tvunget att färdigställas på ett hotellrum i Madrid. Jag (Johan Lundahl) var sedan tidigare bokad att rapportera om FN:s klimatmöte COP 25 samma period. Att efter sju veckors arbete hitta essensen och klippa ett inslag på 2 minuter är på alla sätt och vis väldigt smärtsamt, problematiskt och lärorikt.

VAD ANSER DU VIKTIGAST?

Del 1-3 är viktigast.

HUR MYCKET TID SPENDERADE NI?

3 veckor förarbete under ordinarie arbetstid. Cirka 5 veckor avsatt arbete.

VILKA REAKTIONER HAR ARBETET FÅTT?

Efter P4 Dalarnas granskning av Jörg Bassek beslutade kommunen att avsluta hans anställning som sektorchef för verksamhetsstöd och chef över det Internationella kontoret i Borlänge. Han gavs ett avgångsvederlag motsvarande 16 månadslöner. Borlänge kommun ska uppdatera sina styrdokument gällande resor, gåvor och attesteringar. Efter kontakt med kommunen angående ansvarsutkrävande intervjuer påbörjar kommunen en extern utredning av Jörg Bassek. Dalarnas tidningar, Dalademokraten, SVT Dalarna och Ekot rapporterade om vårt avslöjande. Vi har fått många nya tips till vår Radioleaks-tjänst som är relaterat till denna granskning. Lite kuriöst fick vi ett julkort där granskningen hyllades och en uppmaning att göra fler granskningar.

HAR PROJEKTET ANMÄLTS TILL PO, GRANSKNINGSNÄMNDEN ELLER ANNAN INSTANS?

Nej.