Guldspaden Nominerad 2016

Guds fifflare skandalerna inom utlandskyrkan

Tillbaka
Nominerad till Guldspaden 2016 i kategorin Storstadstidning Kategori Storstadstidning Deltagare Mattias Sandberg Richard Aschberg Förutom ovanstående deltog följande personer Maria Trägårdh (projektledare) Johan Stambro (tv-producent/redigering) Peter Wixtröm (fotograf) Carolina Byrmo (fotograf) Marcus Ericsson (fotograf) Jonas Gratzer (fotograf) Stefan Jerrevång (fotograf) Linn Ogelid (digital redigering) Publiceringsdatum 30/5-2/6, 18/6, 11/8 2016 Var publicerades jobbet? Aftonbladet

BESKRIV KORTFATTAT VAD GRÄVET AVSLÖJAT

Efter flera månaders systematisk granskning kunde Aftonbladet avslöja flera systemfel inom en av Svenska kyrkans allra mest prestigefyllda avdelningar – Svenska kyrkan i utlandet. Höga andliga ledare och chefer hade i flera fall kunnat utnyttja kyrkans resurser för egen vinning utan att det fått några konsekvenser. Det handlar om allt från privatresor med familjemedlemmar till omfattande representation med alkohol, där cheferna i många fall inte ens redovisat restaurangnotorna. Trots hårda interna riktlinjer om måttfullhet har chefer bott på femstjärniga hotell för upp till 4 000 kronor per natt och festat jorden runt med gåslever och dyra viner. Allt för medlemmarnas pengar. Totalt har Svenska kyrkan i utlandet spenderat 21,8 miljoner kronor bara på resor och representation under de senaste fem åren. Vi har också kunnat avslöja hur utlandsförsamlingar utnyttjat svart arbetskraft, och hur flera anställda och volontärer utsatts för mobbning och sexuella trakasserier. Samtidigt har vi kunnat visa hur den högsta ledningen under flera år ignorerat larmrapporter från en rad olika personer. I samband med våra publiceringar fick flera av de högsta cheferna – däribland biskop Sven-Bernard Fast – betala tillbaka stora summor pengar till kyrkan. Aftonbladets gräv om Svenska kyrkan i utlandet fick ett enormt genomslag och efter avslöjandena drabbades Svenska kyrkan av ett historiskt stort medlemsras. Under juni och juli begärde 18 400 personer utträde ur kyrkan, vilket är drygt 13 000 fler än normalt, och aldrig tidigare har så många svenskar valt att lämna kyrkan en julimånad. Enligt Svenska kyrkan var det en direkt konsekvens av Aftonbladets gräv kring Svenska kyrkan i utlandet, och Ekots gräv om hur ett fyrtiotal svenska församlingar hade rest. Från maj, när Aftonbladets granskning publicerades och fram till den 17 december, har 63 696 medlemmar begärt utträde. Det är mer än dubbelt så många jämfört med samma period förra året. Aftonbladets avslöjanden tvingade även Svenska kyrkans ledning till att vidta drastiska åtgärder. Som ett direkt resultat av vår granskning tog generalsekreteraren Helen Ottosson Lovén omedelbart utlandskyrkans högste chef Anders Bergkvist och regionchefen Stefan Bergmark ur tjänst. Generalsekreteraren valde även att anlita en advokatbyrå för att inleda en oberoende genomlysning av hela Svenska kyrkan i utlandet. Efter nya avslöjanden från Aftonbladet utökades granskningen till att även omfatta arbetsmiljön i England, där kyrkoherden och biskopskandidaten Michael Persson anklagades för att under flera år ha utnyttjat kyrkans resurser och trakasserat personal utan att det hade fått några konsekvenser. Även Visby domkapitel, som har tillsynsansvar för utlandsförsamlingarna, valde att starta en egen utredning av församlingen i London efter Aftonbladets gräv. I samband med att kyrkans egen utredning offentliggjordes i september fick Anders Bergkvist sparken. I oktober kom också beskedet att Stefan Bergmark tvingas lämna sin tjänst.

PÅ VILKET SÄTT ANSER DU ATT GRÄVET UPPFYLLER KRITERIERNA FÖR EN GULDSPADE?

Svenska kyrkan är en av de mäktigaste institutionerna i landet, med sina 6,2 miljoner medlemmar, 40 000 förtroendevalda och 20 000 anställda. Trots det har kyrkan historiskt sett inte alls blivit granskad på samma sätt som det offentliga Sverige. Genom vårt systematiska och långvariga grävarbete och nya källuppgifter har vi nu kunnat avslöja flera systemfel inom organisationen. Grävet har även fått stora konsekvenser. Svenska kyrkan har drabbats av ett historiskt stort medlemsras, generalsekreteraren har valt att inleda en oberoende genomlysning av hela utlandskyrkan samt arbetsmiljon i London, Visby domkapitel har inlett en egen utredning av församlingen i London och två av utlandskyrkans högsta chefer har tagits ur tjänst.

HUR UPPSTOD URSPRUNGSIDÉN TILL PROJEKTET?

Ett tips.

VILKA ARBETSMETODER TILLÄMPADES?

Nyckeln till avslöjandena har varit intervjuer med ett hundratal personer som på olika sätt har haft insyn i Svenska kyrkans organisation. Utan dem hade vi inte vetat vad vi skulle leta efter. Vi har även begärt ut ett stort antal offentliga handlingar från Svenska kyrkan. Totalt rör det sig om tusentals dokument med allt från reseräkningar, hotellfakturor, restaurangnotor, årsredovisningar och församlingsinstruktioner. Parallellt med det lyckades vi samla in ett stort antal icke-offentliga dokument från olika källor. Allting katalogiserades så att vi sedan systematiskt kunde gå igenom materialet för att identifiera missförhållanden. Vi har dessutom varit på plats i Italien, Sydostasien, Nordamerika och London för att kartlägga hur representanter för Svenska kyrkan i utlandet använder medlemmarnas pengar.

VILKA KÄLLOR ANVÄNDES?

Icke-offentliga handlingar från ett stort antal källor, offentliga handlingar från Svenska kyrkan, offentliga uppgifter från ett flertal olika myndighetsregister och journalistiskt fältarbete i flera olika europeiska länder, Nordamerika och Sydostasien samt bakgrundsintervjuer med ett hundratal olika personer.

VILKA PROBLEM UPPSTOD?

Ett problem var att den högste chefen för utlandskyrkan, Anders Bergkvist, vägrade att ställa upp på en intervju. I stället fick generalsekreteraren träda in och svara på alla frågor som rörde Bergkvists resor och representation. Ett ännu större problem var att många anställda, eller före detta anställda, inom Svenska kyrkan inte vågade prata av rädsla för att det skulle påverka deras framtida möjligheter inom organisationen. I flera fall lyckades vi bygga upp ett förtroende över tid som gjorde att de ställde upp. Men i andra fall vägde rädslan för repressalier över. Ett annat stort problem var att Svenska kyrkans församling i London vägrade lämna ut uppgifter som rörde dess ekonomi, trots att Svenska kyrkan betonar öppenhet. Kyrkoherden Michael Persson lovade vid upprepade tillfällen att vi skulle få ta del av bokföringen, men så blev dessvärre aldrig fallet.

VAD ANSER DU VIKTIGAST?

1. http://www.aftonbladet.se/nyheter/article22913744.ab 2. http://www.aftonbladet.se/nyheter/article22921670.ab 3. http://www.aftonbladet.se/nyheter/article22927578.ab

HUR MYCKET TID SPENDERADE NI?

Vi inledde arbetet i januari och publicerade den första artikeln i slutet av maj. Arbetet pågår fortfarande.

VILKA REAKTIONER HAR ARBETET FÅTT?

Responsen från kollegor har i princip bara varit positiv. Flera andra medier i Sverige, däribland SVT, SR, DN, Expressen, UNT, SvD och GP, har uppmärksammat grävet. Granskningen har även väckt uppmärksamhet utomlands av till exempel YLE. Inom den kyrkliga världen har vårt gräv väckt stor uppmärksamhet och omskrivits av till exempel Dagen och Kyrkans tidning vid flera tillfällen. Opinionsbildare som Jonas Gardell, Ann Heberlein, Annika Borg och Mattias Irving har kommenterat avslöjandena och gräver har tagits upp på ledarsidor, till exempel av Eric Erfors på Expressen.

HAR PROJEKTET ANMÄLTS TILL PO, GRANSKNINGSNÄMNDEN ELLER ANNAN INSTANS?

Nej.