Guldspaden Nominerad 2020

Fotbollsrasismen

Tillbaka
Nominerad till Guldspaden 2020 i kategorin Etermedia lokal Se bidrag: Bidrag (.zip, 26 MB) Kategori Etermedia lokal Nominerade Johan Lundahl Adib Azrafshan Förutom ovanstående deltog följande personer Johannes Rosendahl, Jakob Knabäck, Lars Svan, Jenny Waldemarsson Publiceringsdatum 07-08 december samt 14-15,18 december 2020 Var publicerades jobbet? P4 Dalarna/Sveriges Radio

BESKRIV KORTFATTAT VAD GRÄVET AVSLÖJAT

”Alla som älskar fotboll ska få spela fotboll ” säger Svenska fotbollsförbundet. Men stämmer det? Johan Lundahl och Adib Azrafshan har granskat hur inkluderande fotbollsföreningar och förbund i Dalarna är gentemot personer med utländsk bakgrund. När reportrarna ringer runt till ett 40-tal fotbollsklubbar och frågar om deras barn är välkomna att börja spela visar det sig att bemötandet skiljer sig åt. Vissa fotbollsklubbar välkomnar inte reporterns barn då han talar med utländsk brytning och har ett osvenskt namn. Granskningen visar att klubbar som får bidrag för integrations- och mångfaldsarbete inte använder pengarna till ändamålet och att de särbehandlar barn med utländsk bakgrund. En tolvårig flicka säger att hon inte fått vara med för att hon bär slöja. Flera ”invandrarklubbar” har startat för att fotbollsspelare med invandrarbakgrund inte känt sig välkomna och matcher har ställts in när ungdomar varit rädda för att mötas av rasism.

PÅ VILKET SÄTT ANSER DU ATT GRÄVET UPPFYLLER KRITERIERNA FÖR EN GULDSPADE?

Granskningen har genom flera olika metoder - även okonventionella sådana - belyst ett ämne, som även om det berör många människor djupt och i deras vardag, inte hörs eller syns i det dagliga nyhetsflödet. Breddfotbollen och föreningslivet bakom, med sina tusentals ideellt arbetande föräldrar och ungdomar uppfattas av många som en symbol och en motor för integration. Miljarder av skattebetalarnas pengar används årligen för att verksamheten ska bidra till samhällets folkhälsa och integration. Men P4 Dalarna kan avslöja att under ytan döljer sig en verklighet som inte stämmer överens med fotbollsförbundets reklamkampanjer och föreningarnas värdegrunder.

HUR UPPSTOD URSPRUNGSIDÉN TILL PROJEKTET?

Vi snackade fotboll under lunchen en dag. Reportern Adib spelar lite på sin fritid. Han berättar att dom lät en tolvårig grabb vara med på deras träning eftersom att han inte fick vara med i laget där hans jämnåriga spelar. Reportern Johan frågar varför: - Det vet du väl att alla inte får vara med i ”svenne”- klubbarna. - Nä. Det vet jag inte. - Jo, så är det. Det är skitmycket rasism inom fotbollen här i Dalarna. Dom vill ju inte ha ett nytt Dalkurd vet du. Efter samtalet kom vi överens om att vi måste undersöka hur omfattande rasism, diskriminering och kränkande särbehandling är inom fotbollen i Dalarna. Vi satte oss samma dag med nyhetschefen, Johannes Rosendahl som direkt frigjorde oss från våra ordinarie arbetsuppgifter.

VILKA ARBETSMETODER TILLÄMPADES?

(Ekonomi) Kartläggning av alla fotbollsklubbar i Dalarna och hur mycket bidrag till integration de erhållit från Riksidrottsförbundet i Dalarna och alla kommuner i länet. Vi skapade en databas där vi samlade fakta om ekonomi, bidrag och kontakter av 97 fotbollsklubbar i länet. (Vittnesmål) Insamling av berättelser där spelare, barn och ledare delgett sina erfarenheter om att bli diskriminerade och särbehandlade med rasistiska förtecken av Dalarnas fotbollsförbund, och enskilda fotbollsklubbar. (Dokument) Tagit del av ej offentliga handlingar och mail som bland annat bekräftar förekomst av missbruk av stöd ämnade att gå till integrationsarbete och mångfald. (Telefon-Wallraff) För att ta reda på hur omfattande diskriminering av personer med utländsk bakgrund är inom fotbollen i länet beslutade vi i samråd med nyhetschef och ansvarig utgivare att banda telefonsamtal med dolt syfte och med fingerad identitet. Vi ringde runt till över fyrtio fotbollsklubbar med en omgjord röst och ett namn som liknar en person med utländsk bakgrund och frågade om våra barn var välkomna till klubben. Alla intervjuer lyssnades igenom flera gånger och efter några veckor ringde vi igen till några utvalda klubbar där vi inte fått något välkomnande med samma förfrågan, denna gång med en röst utan utländsk brytning. Resultaten jämfördes och utvärderades.

VILKA KÄLLOR ANVÄNDES?

Samtal och intervjuer med flera anonyma källor. Ej offentliga dokument och e-mail. Intervjuer och samtal med riksidrottsförbundet i Dalarna. Intervjuer och samtal med Tomas Peterson professor i idrottsvetenskap med samhällsvetenskaplig inriktning. Intervjuer och samtal med Mats Trondman är professor i kultursociologi. Handlingar och dokument från kommuner och Riksidrottsförbund, fotbollsklubbars sociala medier, hemsidor samt tidigare publicerat material gällande diskriminering och kränkande särbehandling inom idrotten.

VILKA PROBLEM UPPSTOD?

På grund av coronapandemin var det många inställda matcher och träningar vilket gjorde att vi fick anpassa metoder och möten efter förutsättningarna. Under publiceringen var det en hätsk debatt och vi fick en hel del hat riktat speciellt mot reportern Adib Azrafshan.

VAD ANSER DU VIKTIGAST?

1_Pengar till integration inom fotbollen används fel 2_Sauda inte välkommen – fotbollsklubbar särbehandlar barn 3_Barn rädda för rasism – fotbollslag ställer in matcher

HUR MYCKET TID SPENDERADE NI?

Cirka 4 veckor planerad tid + 2 veckor publicering

VILKA REAKTIONER HAR ARBETET FÅTT?

Kulturministern och Jämnställdhetsminstern hörde av sig efter publicering och ville kommentera inslagen. Även Barnombudsmannen har reagerat på granskningen. Ekot har sänt inslagen och publicerat dem på toppnyheter. Dalarnas tidningars ledare har kommenterat granskningen som viktig. Riksidrottsförbundet i Dalarna, Dalarnas fotbollsförbund och Svenska Fotbollsförbundet har sagt att de ska gå till botten med flera av de avslöjandena som granskningen lyfter fram i offentlighetens ljus. Många privatpersoner har kontaktat oss via mail och sociala medier där de varit positiva till granskningen. Samt att vi fått en del kritik gällande arbetsmetoder, ämnesval och hat och rasism riktat mot oss. Våra kollegor har varit stöttande och backat upp fantastisk med att besvara frågor på sociala medier bland annat.

HAR PROJEKTET ANMÄLTS TILL MEDIEOMBUDSMANNEN, GRANSKNINGSNÄMNDEN ELLER ANNAN INSTANS?

Ja, till Granskningsnämnden.