Guldspaden Vinnare 2023

Bemanningskrisen

Tillbaka
Vinnare av Guldspaden 2023 i kategorin Mindre dagstidning Se bidrag: Bidrag (.zip, 58 MB) Kategori Mindre dagstidning Vinnare Felicia Lénárd Kenneth Westerlund Linda Eriksson Storbacka Förutom ovanstående deltog följande personer Maia Hörstadius och Gabriel Ehrling Perers, ledarskribenter Södra Dalarnes Tidning. Publiceringsdatum 18/9, 19/9, 22/9, 26/9, 27/9, 28/9, 17/10, 20/10, 1/11, 4/11, 8/11, 10/11 Var publicerades jobbet? Södra Dalarnes Tidning

BESKRIV KORTFATTAT VAD GRÄVET AVSLÖJAT

Lagbrott och försök till mörkläggning. ”Jag vill vara anonym. Konsekvenserna blir för stora annars”. Så många gånger hade vi mötts av det svaret, när vi försökt intervjua personal i omsorgen. I vår granskning av Hedemora kommuns affär med bemanningsbolaget Personalexpressen kunde vi inte bara avslöja att ett skandalkontrakt tecknats, att chefen inte ens läste det innan det signerades (på 31 sekunder!) och att det därefter läckte ut en miljon i veckan ur kommunens kassa – för personal som inte kunde utföra jobbet. Vi kunde också publicera bevis på att de som var rädda för att prata hade anledning att vara det. Högsta chefen inom omsorgen bröt mot efterforskningsförbudet – och delade med sig av namn till bemanningsbolagets vd. Vår granskning har också visat ett sällan skådat försök till mörkläggning av Hedemora kommun. Vi har nekats ta del av allmänna handlingar, utlämning har dröjt i veckor, mejlkorgar har rensats – och ingen ansvarig har låtit sig intervjuas.

PÅ VILKET SÄTT ANSER DU ATT GRÄVET UPPFYLLER KRITERIERNA FÖR EN GULDSPADE?

”Bemanningskrisen” är en historia som har allt. Hemligheter, relationer, lögner, lagbrott och stora pengar. Men det här är mer än bara en enskild skandal. I Hedemora kommun har det skapats toppstyre och tystnadskultur. Det har vi kunnat visa genom att parallellt jobba med olika berättartekniker. Vi har publicerat artiklar i en serie (avslöjandena) och dels har vi jobbat i en grävdagbok som varit tillgänglig för alla – även andra medier. I dagboken har vi noga dokumenterat alla steg vi tagit, vilka vi talat med, vilka svar vi fått (och inte fått) och hur vi gått vidare när kommunen konsekvent sagt nej till att lämna ut handlingar vi önskat ta del av. På det här sättet har vi gett kommuninvånarna kännedom om att de äldres säkerhet satts på spel i sommar, att det kostat mångmiljonbelopp – och att personal som försökt säga ifrån straffats. Vi har samtidigt gett full insyn i hur kommunen agerar när det här blir känt och kommunens stora mörkläggning inleds. Och hur vi i takt med att en dörr stängs målmedvetet hittar en annan att öppna. Vi är Dalarnas minsta tidning. Vår granskning har skakat om Hedemora och fått omfattande konsekvenser. Det är en guldspade.

HUR UPPSTOD URSPRUNGSIDÉN TILL PROJEKTET?

I mitten av augusti ringer telefonen på redaktionen. Det är personal i ett bemanningsbolag som vill slå larm. De är intagna för att jobba i hemtjänsten under sommaren – men nu vill de varna. För sig själva. ”Någon kommer dö i våra armar”, säger de. Konsulterna berättar att de flesta av deras konsultkollegor saknar utbildning, de får egentligen inte ge mediciner och flera kan inte svenska alls. Men de tjänar bra. Bäst i Sverige, står det på bemanningsbolagets hemsida. Är det så? Och är det sant, det som hyrpersonalen säger? När ingen ansvarig vill svara på det förstår vi att vi själva måste hitta svaren. Så börjar tidningens granskning av Hedemora kommuns affär med Personalexpressen.

VILKA ARBETSMETODER TILLÄMPADES?

1. Intervjuer (anonyma och med personer som har trätt fram med namn) 2. Vittjat chefernas e-postlådor och e-postloggar – dubbelkontrollerat utlämnade loggar mot kommunens it-avdelning 3. Letat i kommunala protokoll och begärt ut handlingar som svarar på de frågor som de kommunala cheferna vägrat bemöta. 4. Faktakoll – line by line-metoden (allt vi publicerat) 5. Överklagat de beslut om att sekretessbelägga offentliga handlingar som kommunen fattat 6. Grävdagboken – grundplattan i vårt arbete, där vi jobbat med full transparens och noterat vad som har hänt, dag för dag 7. JO-anmälan när utlämning av handlingar dröjt orimligt länge och/eller i fall där utlämning uppenbart förhalats 8. Sökt brett – sekretess på ett ställe har inte betytt att handlingar, loggar och avtal inte funnits att hitta utanför kommunledningskontoret

VILKA KÄLLOR ANVÄNDES?

1. Bemanningsbolagets egna konsulter. 2. Kommunal omsorgspersonal. 3. Berörda fackföreningar som vittnat om sommarens händelser. 4. Kommunens egna protokoll och tjänsteskrivelser. 5. Kommunala e-postloggar. 6. E-postkorrespondens mellan kommunala chefer och bemanningsbolaget. 7. Bemanningsbolagets egna hemsida. 8. Vårdtagares familj. 9. Anonyma källor med tillgång till kommunala dokument.

VILKA PROBLEM UPPSTOD?

Mörkläggningen var det mest prominenta och konstanta problemet i granskningen. Ingen ansvarig ville ge svar, kommunen lämnade inte ut vissa handlingar och gav sällan konkreta svar till varför och ingen ansvarig bemötte den kritik eller de frågor som tidningen tagit fram. Det löstes bland annat genom att vara öppna, genom grävdagboken, med vilka svar som kommunen gav till tidningen. Det skapade frustration hos läsarna och press på kommunen. Men även genom att hitta svar på andra vis. Exempelvis hade reportrarna kontakt med insatta, anonyma personer. Begäran om att ta del av ansvarigas e-postloggar, och sedan mejl, gav många svar som kommunen själva inte gett.

VAD ANSER DU VIKTIGAST?

Basen i hela publiceringen är grävdagboken: ”Avtalet, mörkläggningen och mejlen – här är skandalen dag för dag”. I den finns länkar till alla publiceringar, ta del av i vart fall följande: 1. Inhyrda sköterskorna larmar 2. Här är miljonavtalet 4. Skrev under på 31 sekunder 5. Fakturerade en miljon i veckan – nu går omsorgen 25 miljoner back 6. Omsorgschefen får sparken 7. Här bryter cheferna mot lagen 8. Cheferna polisanmäls 9. "Ni är idioter" 10. Vd:ns erbjudande till omsorgschefen - köp under bordet 11. Förundersökning inledd 12. Städade mejlkorgen - bevisen är borta 13. ”Jag blev lurad”

HUR MYCKET TID SPENDERADE NI?

Den 25 augusti inleddes granskningen på riktigt genom intervjun med konsulterna. I skrivande stund (12/12) pågår fortfarande granskningen.

VILKA REAKTIONER HAR ARBETET FÅTT?

Omsorgschefen har fått sparken. Kommunen har polisanmält omsorgschefen och vd för bemanningsbolaget. Politiker har lämnat omsorgsnämnden efter att ha förlorat förtroende för kommunledningen. Kommunrevisor har aviserat att nämnden sannolikt inte får ansvarsfrihet, JK har inlett förundersökning mot toppcheferna (pågår). JO utreder kommunens hantering av utlämnande av mejl (pågår). Kommunen inför utbildning för tjänstemän och politiker i offentlighet och sekretess. Övrigt: Läsarna har ringt, mejlat, kommit med bullar till redaktionen – tackat.

HAR AVSLÖJANDET FÅTT MEDIALT GENOMSLAG, I SÅ FALL VILKET?

Andra medier har publicerat grävdagboken (SVT) och refererat (SR Dalarna) till vår granskning. Veckotidningen Lokalt i har även publicerat referenslänk till grävdagboken. Vår granskning togs också upp i Journalistens premiäravsnitt av deras nya podd.

HAR PROJEKTET ANMÄLTS TILL MEDIEOMBUDSMANNEN, GRANSKNINGSNÄMNDEN ELLER ANNAN INSTANS?

Nej.