Guldspaden Vinnare 2022

Baskethärvan i Trelleborg

Tillbaka
Vinnare av Guldspaden 2022 i kategorin Mindre dagstidning Se bidrag: Bidrag (.pdf, 62 MB) Kategori Mindre dagstidning Vinnare André Spång Jenny Isaksson Förutom ovanstående deltog följande personer Andreas Westergren, arbetsledare och nyhetschef (bidragit med en kortare intervju med Riksidrottsförbundets jurist) Helena Bengtsson, datajournalist och stort stöd i arbetet på grund av vana vid gräv Julia Ericsson, bildlösningar, presentationer Publiceringsdatum 19 oktober 2022, andra delen publicerades 9 november 2022. Var publicerades jobbet? Trelleborgs Allehanda

BESKRIV KORTFATTAT VAD GRÄVET AVSLÖJAT

Vårt gräv har avslöjat att idrottsföreningen Trelleborg basket, som bedriver både ungdomsverksamhet och har ett elitlag i näst högsta serien i svensk basket, har fuskat med årsmöten, revision och ekonomisk redovisning under flera år. Protokoll och revisionsberättelser har undertecknats med falska namnteckningar tillhörande personer som tidigare varit mer eller mindre aktiva i föreningen, utan deras vetskap. Föreningen har även bedrivit storskalig loppisverksamhet som dragit in miljoner utan att detta har redovisats på ett korrekt sätt. Stora summor har swishats till föreningens starke man och tidigare ordförandes konto. Han satt som ordförande i kultur- och fritidsnämnden men avgick när vårt avslöjande publicerades. I en andra del av granskningen kunde vi visa att föreningen betalat svarta löner och andra förmåner till utländska spelare som värvats till klubbens A-lag. Klubbens elitlag, Trelleborg Pirates, blev uteslutna ur Sveriges näst högsta basketserie som en följd av grävet.

PÅ VILKET SÄTT ANSER DU ATT GRÄVET UPPFYLLER KRITERIERNA FÖR EN GULDSPADE?

Vi kunde avslöja att det fanns tydliga missförhållanden i en förening som har ett lag som spelar på näst högsta nivån inom svensk basket. Den som främst har drivit föreningen satt dessutom som ordförande för kultur- och fritidsnämnden i Trelleborgs kommun under den senaste mandatperioden. Pengar som betalats för skänkta loppisgrejer på föreningens loppisar har inte redovisats som de ska och vi har även kunnat visa att föreningen betalat ut svarta löner till spelare. Att föreningen fuskade med sina årsmötesprotokoll, med revision och med den ekonomiska redovisningen var endast ett ytterst fåtal personer kopplade till föreningen som kände till. Att det nu kommit fram är tack vare vår ingående granskning av föreningen.

HUR UPPSTOD URSPRUNGSIDÉN TILL PROJEKTET?

Vi fick ett tips om att pengar som swishades i föreningens loppisbutiker gick till den person som tidigare var ordförande i föreningen men som uppgavs ha lämnat den posten i samband med att han tillträdde som ordförande i kultur- och fritidsnämnden. Och det var när vi försökte se hur dessa pengar redovisades i föreningen som vi upptäckte att det fanns omfattande brister i hur föreningen sköttes.

VILKA ARBETSMETODER TILLÄMPADES?

Vi inledde granskningen genom att kontakta Skatteverket för att få klarhet i regelverket för inkomster hos föreningen. Vi kontaktade även källor med insyn i föreningens loppisverksamhet. För att granska föreningens ekonomi begärde vi ut föreningens stadgar, årsmötesprotokoll, resultaträkningar och balansräkningar från Trelleborgs kommun. Vi upptäckte att resultat- och balansräkningarna från 2017 och 2018 innehöll i stort sett identiska siffror för intäkter och utgifter. Vi kontaktade därför den revisor som såg ut att ha signerat och godkänt revisionsberättelserna för de åren. Det visade sig att hon inte haft något som helst samröre med föreningen sedan 2014 då hon skötte föreningens bokföring. 2021 blev hon, enligt årsmötesprotokollet, dessutom vald på nytt vilket hon var helt ovetandes om. Hon blev såklart otroligt förvånad när vi hörde av oss. Vi mötte därefter upp föreningens starke man, Thomas Nilsson, för en ansvarsutkrävande intervju. Det är han som har grundat föreningen för flera decennier sedan. Han är föreningens tidigare ordförande men uppgavs ha lämnat posten då han klev in som ordförande i kultur- och fritidsnämnden efter förra valet. Under intervjun förklarade han att den som stod som sekreterare på årsmötena hade “gått upp i rök” och att de inte fick tag i honom. Men när vi efter intervjun ringde upp vederbörande så fick vi svar direkt, och även han var helt ovetandes om sin påstådda roll i föreningen. Fler intervjuer följde. Vi kartlade spelare för att få fram vilka som kunde finnas bland de som fått betalt. Vi försökte även få tag på spelare som tidigare varit en del av klubbens elitlag för att ta reda på om dessa fått svart betalning. Över 20 tidigare spelare kontaktades via sociala medier, facebook och instagram. Men vi lyckades inte få till intervjuer med mer än ett par tre stycken. Vi kontaktade Migrationsverket för att få uppgifter om vilken typ av uppehållstillstånd utländska spelare har och Skatteverket för att se om de fått ett samordningsnummer och att klubben därmed betalat in skatt och sociala avgifter för spelare som kommer från länder utanför EU.

VILKA KÄLLOR ANVÄNDES?

Våra källor har dels varit personer med insyn i föreningens loppisverksamhet och dels handlingar som vi begärde ut från kommunen. Det rörde sig om de protokoll, kassaberättelser, revisionsrapporter och annat som föreningen skickat in till kommunen i samband med att de ansökt om verksamhetsbidrag. När det gäller den andra delen av granskningen så hade vi dels tidigare basketspelare som källor och dels uppgifter om utländska spelares arbets- och uppehållstillstånd från Migrationsverket. Vi fick även uppgifter om samordningsnummer och inkomster från Skatteverket samt uppgifter från Riksidrottsförbundet om vilka utländska spelare som varit knutna till klubben.

VILKA PROBLEM UPPSTOD?

Det mest avgörande problemet vi stötte på under granskningen handlade om hur vi skulle bevisa att klubben betalade ut svarta löner till sina elitspelare. Vi upplevde att det rådde en tystnadskultur i klubben och vi hade hade stora problem med att få tidigare spelare att överhuvudtaget vilja prata med oss. Ett annat problem var att komma runt Migrationsverket och Skatteverkets hårda sekretessregler. Men genom att få fram vilka av klubbens tidigare och nuvarande spelare som hade det särskilda arbets- och uppehållstillståndet som är avsett för elitidrottare och som är knutet till klubben så kunde vi se vilka som borde ha fått en lön som syntes hos Skatteverket. Enligt reglerna skulle dessa få en månadslön på 14300 kronor från klubben. Men när vi kontaktade Skatteverket hade de aldrig tilldelats något samordningsnummer och därmed hade klubben uppenbarligen varken betalat in skatter eller sociala avgifter för dem. Vi fick till slut även bekräftat av ett par spelare att det förekom svarta löner samt löneförmåner i form av bland annat mat, bostad och tillgång till bil.

VAD ANSER DU VIKTIGAST?

Trelleborg basket fuskade med revisionen – fejkade underskrifter (https://www.trelleborgsallehanda.se/trelleborg/basketforeningen-fuskade-med-revisionen-fejkade-underskrifter-07b0097e/) samt Föreningen hittade på årsmöten och förfalskade protokoll (https://www.trelleborgsallehanda.se/trelleborg/foreningen-hittade-pa-arsmoten-och-forfalskade-protokoll-224606ac/) Basketföreningen betalade ut svarta löner och lurade spelare (https://www.trelleborgsallehanda.se/trelleborg/basketforeningen-betalade-svarta-loner-och-lurade-spelare-8772987b/)

HUR MYCKET TID SPENDERADE NI?

Arbetet gjordes först på deltid, vid sidan om annat arbete, av en person under cirka 2-3 veckor. Därefter arbetade den personen i stort sett heltid med detta i 5-6 veckor samt ytterligare en person under cirka 4-5 veckor.

VILKA REAKTIONER HAR ARBETET FÅTT?

*Basketföreningens starke man portades ur föreningen och fick lämna sin post som ordförande i kultur- och fritidsnämnden samt ledamot i kommunfullmäktige. *Trelleborgs kommun polisanmälde föreningen och påbörjade även en egen utredning gällande det verksamhetsstöd som betalats ut till föreningen. Kommunen har även börjat se över sina egna rutiner för granskning av föreningar som får bidrag. *Föreningens superettanlag, Trelleborg Pirates, blev uteslutna ut Sveriges näst högsta basketserie på grund av det som framkom i vår granskning.

HAR AVSLÖJANDET FÅTT MEDIALT GENOMSLAG, I SÅ FALL VILKET?

Sveriges Radio Malmöhus rapporterade när kultur- och fritidsnämndens ordförande Thomas Nilsson lämnade sin post och Sydsvenskan skrev artikel efter beslutet om att superettanlaget blivit uteslutet.

HAR PROJEKTET ANMÄLTS TILL MEDIEOMBUDSMANNEN, GRANSKNINGSNÄMNDEN ELLER ANNAN INSTANS?

Nej inte vad vi känner till.