Wiki

Bodelning

Anmäl

Anmäl artikel

Logga in

Bodelning

Så hittar du uppgifter om hur gemensam egendom fördelats efter en skilsmässa.

Myndighet
Skatteverket

Hemsida
www.skatteverket.se

Begär
Äktenskapsregistret

Du måste veta
För personnummer kontakta folkbokföringen, se www.statenspersonadressregister.se/Startsida.html

Sparas
För alltid.

Sekretess
Ingen

Register
Centralt

Åtkomliga uppgifter
SCB: uppgifter om äktenskapsskillnad, äktenskapsförord, gåvan mellan makar, bodelningshandling, anmälan om bodelning, avskrivning av äktenskapsskillnadsmål (då parterna gjort en anmälan om äktenskapsskillnad) och avskrivning (då parterna under betänketiden har ångrat sig och alltså fortfarande är gifta) med mera.

Tingsrätten har anmälan om bodelning, uppgifter om den förordnade bodelningsförättaren och vilka som gjort anmälan. Tingsrätterna söker på personnummer, namn, datum då ärendet kom in och ärende- eller målnummer. Tingsrätterna är regionalt uppdelade. Äktenskapsregistret hos SCB har andra uppgifter som tingsrätten inte har. För kontaktuppgifter till tingsrätt se www.domstol.se

Övrigt
Om personen inte är folkbokförd kan det även gå att söka på personnummer utan de fyra sista siffrorna. För att göra en bodelning krävs en anmälan om bodelning av de berörda parterna till tingsrätten. Uppgifterna skickas sedan till Skatteverket. En anmälan om bodelning innehåller inte så mycket information, en registrering av bodelning är mer omfattande. Det går att göra sin förfrågan via e-post. För att få kopia på handlingar tas en grundavgift ut på 100 kr, därefter tillkommer en avgift på 2 kr per kopia.

Tingsrätterna delar inte samma register därför måste man söka efter uppgifter hos den tingsrätt där de berörda parterna är folkbokförda.

För personnummer kontakta folkbokföringen, se rubriken Personnummer

Nio sidor är gratis, tio sidor kostar 50 kr och därefter utgår en avgift på 2 kr per sida.

Se fler artiklar

 • Bolag – i vilka styrelser sitter X

  02 November 2022 Personresearch
  Styrelseuppdrag är en viktig pusselbit i all personresearch med koppling till näringsverksamhet.
  Läs mer
 • Bodelning

  02 November 2022 Personresearch
  Så hittar du uppgifter om hur gemensam egendom fördelats efter en skilsmässa.
  Läs mer
 • Barn

  02 November 2022 Personresearch
  Så tar du reda på om en person har barn.
  Läs mer
 • Bankgironummer

  02 November 2022 Personresearch
  Ta reda på exempelvis vem som har ett visst bankgironummer, eller om en person står bakom bankgironummer.
  Läs mer