Wiki

Arbetsgivare (privat) – var jobbar X

Anmäl

Anmäl artikel

Logga in

Arbetsgivare (privat) – var jobbar X

För att ta reda på en persons arbetsgivare i privat sektor kan Försäkringskassan vara behjälplig.

Myndighet
Försäkringskassan

Hemsida
www.fk.se

Begär
Vilken arbetsgivare har X?

Du måste veta
Personnummer eller ovanligt namn. Det går antagligen fortare att få ut uppgifter från det lokala kontoret men det går även att kontakta vilket kontor som helst, se www.fk.se/kontakt/regional_info/index.php

Sparas
Olika uppgifter sparas olika lång tid, det finns inga generella regler för gallring. Vissa uppgifter

Sekretess
SekrL 7:7 Uppgiften är harmlös och ska normalt lämnas ut

Register
Centralt

Åtkomliga uppgifter
Hos FK finns uppgifter om olika förmåner, ersättningar, bidrag och generell personinformation. Det finns ofta uppgifter om arbetsgivare men uppgifterna kan vara inaktuella. Identitetsuppgifter: generell personinformation, till exempel fullständigt personnummer, namn, adress, telefonnummer, medborgarskap, yrke samt civilstånd. Även uppgifter om sociala förhållanden: uppgifter om barn och boende.

Ekonomiska uppgifter: Uppgifter om förmån, ersättning, bidrag och pension. Typ förmån, nivå på förmån och utbetalda belopp. Olika typer av ersättningar, till exempel sjukersättning och värnpliktsersättning. Uppgifter om inkomst, taxerad och sjukpenninggrundande inkomst. Uppgifter om bidrag, till exempel bostadsbidrag, barnbidrag eller bidragsförskott. Uppgifter om pension, till exempel ATP – poäng, sjukersättning (för personer över 29 år) och aktivitetsersättning (för personer under 29 år) tidigare kallad förtidspension, samt uppgifter som hel – och delpension.

Övrigt
Försäkringskassan ska enligt lagen om allmän sjukersättning svara för ersättning vid sjukdom, olycksfall och sjukbidrag med mera. Försäkringskassan är uppdelad på länsorganisationer. Första nio sidorna är gratis, tio sidor kostar 50 kr och därefter utgår en avgift på 2 kr per sida.

Se fler artiklar

 • Bolag – i vilka styrelser sitter X

  02 November 2022 Personresearch
  Styrelseuppdrag är en viktig pusselbit i all personresearch med koppling till näringsverksamhet.
  Läs mer
 • Bodelning

  02 November 2022 Personresearch
  Så hittar du uppgifter om hur gemensam egendom fördelats efter en skilsmässa.
  Läs mer
 • Barn

  02 November 2022 Personresearch
  Så tar du reda på om en person har barn.
  Läs mer
 • Bankgironummer

  02 November 2022 Personresearch
  Ta reda på exempelvis vem som har ett visst bankgironummer, eller om en person står bakom bankgironummer.
  Läs mer