Wiki

Arbetsdomstolen – är X part i

Anmäl

Anmäl artikel

Logga in

Arbetsdomstolen – är X part i

Arbetsrättsliga tvister som inte kunnat lösas i facklig förhandling eller i förlikning prövas i Arbetsdomstolen. Domstolens beslut kan inte överklagas, och blir vägledande för kommande tvister.

Myndighet
Arbetsdomstolen

Hemsida
www.arbetsdomstolen.se

Begär
Registrator eller målkansliet.

Du måste veta
Namn eller personnummer på någon av parterna. Organisationsnamn, organisationsnummer eller inkommet datum.

Sparas
Tio år, därefter hos Riksarkivet.

Sekretess
Vissa uppgifter skyddas, bl a läkarintyg

Register
Centralt

Åtkomliga uppgifter
Parter, kort målbeskrivning, stämningsansökan, svaromål, protokoll och dom. Beställningen kan göras hos domstolens kansli eller per e-post. Arbetsdomstolen publicerar de domar som anses ha ett allmänt intresse på hemsidan. Det går att söka från och med 1993.

Övrigt
Arbetsdomstolen är en specialdomstol med uppgift att pröva arbetsrättsliga tvister. Som arbetstvist räknas varje tvist som rör förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare. Arbetsdomstolen prövar som första och sista instans arbetstvister som väcks av arbetsgivar- eller arbetarorganisationer eller av arbetsgivare som själva slutit kollektivavtal samt överprövar arbetstvister som avgjorts av tingsrätt.

Arkiverade domar från 2011 och framåt finns på arbetsdomstolen.se.

Information om Arbetsdomstolens domar från år 1993 kan beställas hos domstolens kansli eller per e-post: kansliet@arbetsdomstolen.se.

Kopia av Arbetsdomstolens domar eller beslut kan i viss utsträckning även levereras i elektronisk form som e-post. Första nio sidorna är gratis, tio sidor kostar 50 kr och därefter utgår en avgift på 2 kr per sida.

Se fler artiklar

 • Bolag – i vilka styrelser sitter X

  02 November 2022 Personresearch
  Styrelseuppdrag är en viktig pusselbit i all personresearch med koppling till näringsverksamhet.
  Läs mer
 • Bodelning

  02 November 2022 Personresearch
  Så hittar du uppgifter om hur gemensam egendom fördelats efter en skilsmässa.
  Läs mer
 • Barn

  02 November 2022 Personresearch
  Så tar du reda på om en person har barn.
  Läs mer
 • Bankgironummer

  02 November 2022 Personresearch
  Ta reda på exempelvis vem som har ett visst bankgironummer, eller om en person står bakom bankgironummer.
  Läs mer