Wiki

Allmänna reklamationsnämnden – är X anmäld eller anmälare

Anmäl

Anmäl artikel

Logga in

Allmänna reklamationsnämnden – är X anmäld eller anmälare

Till Allmänna reklamationsnämnden kan konsumenter som är missnöjda med en vara vända sig för att klaga.

Begär
Registrator

Du måste veta
Namn på anmälaren, den som blivit anmäld, ärendenummer eller vad ärendet gäller.

Sparas
Underlaget för beslutet gallras efter två år men själva beslutet finns alltid kvar.

Sekretess
Ingen

Register
Centralt

Åtkomliga uppgifter
Namn på anmälaren, den som blivit anmäld, vad ärendet gäller, och om ärendet bifallits eller avslagits. Även nämndens rekommendation och om näringsidkaren följt denna.

Övrigt
ARN:s främsta uppgift är att pröva konsumenttvister. För ändamålet finns tretton olika nämndeavdelningar. Myndighetens kansli, som bland annat bereder nämndeavdelningarnas ärenden, har också till uppgift att stödja med medling i konsumenttvister som kommunerna bedriver.

Presentationsterminal finns där man själv kan söka. Första nio sidorna är gratis, tio sidor kostar 50 kr, därefter utgår en avgift på 2 kr per kopia.

Se fler artiklar

 • Bolag – i vilka styrelser sitter X

  02 November 2022 Personresearch
  Styrelseuppdrag är en viktig pusselbit i all personresearch med koppling till näringsverksamhet.
  Läs mer
 • Bodelning

  02 November 2022 Personresearch
  Så hittar du uppgifter om hur gemensam egendom fördelats efter en skilsmässa.
  Läs mer
 • Barn

  02 November 2022 Personresearch
  Så tar du reda på om en person har barn.
  Läs mer
 • Bankgironummer

  02 November 2022 Personresearch
  Ta reda på exempelvis vem som har ett visst bankgironummer, eller om en person står bakom bankgironummer.
  Läs mer