Förtroendevalda

Guldspadejuryn och Grävfonden arbetar, liksom föreningens valberedning och revisorer, helt fristående från styrelsen.

Övriga förtroendevalda

Guldspadejuryn
Kicki Hultin, JMG sammankallande
Hector Barajas, Barometern
Peter Jonriksson, Mittuniversitetet Sundsvall
Lena Kvist, Borås tidning
Marcus Melinder, SVT
Sandra Foresti, JMG
Johan Åsard, TV4
Berit Önell, Frilans
Ulf Johansson, Frilans

Revisorer
Malin Crona, Sveriges Natur
Jill Eriksson, frilans
Suppleant: Johan Lindén

Valberedning
Nils Hanson, Sveriges Television
Carolina Jemsby, frilans
Jonas Alsgren, TV4
Suppleant: Emma Johansson, HD-Sydsvenskan

Grävfonden
Ordförande:
Kerstin Brunnberg

Ledamöter:
Cecilia Zadig
Erik Palm
Ingrid Carlberg
Torbjörn von Krogh

Suppleant: Ulla Sätereie
Suppleant: Fouad Youcefi
Suppleant: Kalle Jungkvist
Suppleant: Emanuel Sidea
Suppleant: Anna Lindmarker