Förtroendevalda

Guldspadejuryn och Grävfonden arbetar, liksom föreningens valberedning och revisorer, helt fristående från styrelsen.

Övriga förtroendevalda

Guldspadejuryn
Kicki Hultin, JMG sammankallande
Hector Barajas, Barometern
Lena Kvist, Borås tidning
Marcus Melinder, SVT
Sandra Foresti, JMG
Johan Åsard, TV4
Berit Önell, Frilans
Ulf Johansson, Frilans
Åsa Nicander Frilans Malmö

Revisorer
Malin Crona, Sveriges Natur
Jill Eriksson, frilans
Suppleant: Johan Lindén

Valberedning
Nils Hanson, Sveriges Television
Carolina Jemsby, frilans
Jonas Alsgren, TV4
Suppleant: Emma Johansson, HD-Sydsvenskan

Grävfonden
Ordförande:
Kerstin Brunnberg

Ledamöter:
Cecilia Zadig
Erik Palm
Torbjörn von Krogh
Robert Olsson Medier&Demokrati Göteborg

Suppleant: Ulla Sätereie
Suppleant: Kalle Jungkvist
Suppleant: Emanuel Sidea
Suppleant: Anna Lindmarker
Suppleant: Martin Schori Aftonbladet Stockholm