Grävfonden, stipendier

Sök Grävfondens stipendier för 2022

18 October 2021

Idag, 27 september 2021, inleds ansökningsperioden för den fjärde omgången av stipendier från Stiftelsen Grävfonden.

Tillbaka

Coronapandemin har inte ebbat ut helt. Därför utlyser fonden även denna gång flera stipendier för onlinekurser i avancerade digitala söktekniker och verktyg som krävs för den grävande journalistiken. Alltifrån dataanalys och visualisering till personresearch, granskning av organiserad brottslighet, korruption, kartläggningar samt verifiering av användargenererat innehåll.

Stipendier kan till exempel sökas till följande onlinekurser:

• The 2021 Global Investigative Journalism Conference (1-5 november 2021), som arrangeras online.
• Investigative Reporters & Editors, IRE (online).
• Bellingcat: Workshop Online Beginning+advanced verification, beginning+ advanced social media.
• Eller andra onlinekurser inom kvalificerad datajournalistik.

Du är själv ansvarig för kursval och att garantera din plats på kursen.

Krav: För att kunna söka Grävfondens stipendier krävs betald medlemsavgift i FGJ de senaste två åren och att du motiverar ditt behov av vidareutbildning.

Du ska också bifoga en kostnadsberäkning: alltså avgiften för online-kursen, och stipendiet ska användas före 2022 års utgång. En kort rapport ska lämnas in efteråt enligt den mall som översänds i samband med tilldelning av stipendiet.

Ansökningsperioden pågår från 27 september till 9 oktober 2021. 2022 års stipendiater offentliggörs på bland annat Grävfondens webbsida den 15 oktober 2021.

Vid frågor, kontakta:
Grävfondens ordförande Kerstin Brunnberg (epost), tel 070-598 50 17
Erik Palm (epost), tel 073-949 67 20
Cecilia Zadig (epost), tel 070-884 82 11