Nyheter

Projekt som skulle ge ryska journalister en fristad läggs ned

02 February 2023

Projektet som skulle ha gett ryska journalister en fristad i Sverige avslutas nu. Efter Migrationsverkets avslag före jul ser projektledningen ingen väg framåt.

Tillbaka

FJGs styrelse nya

Föreningen Grävande journalister med stöd av bland andra Västra Götalandsregionen, Göteborgs-Posten, Svenska institutet och Sätila Foundation, hade ordnat med finansiering, boende och övriga praktiska arrangemang. 

Men strax före jul sade Migrationsverket överraskande nej till de ryska journalisterna och deras familjer. 

Den allt mer pressade situationen för oberoende ryska journalister både i Ryssland och även utomlands gjorde att de inte kunde invänta ett eventuellt nytt beslut, utan var tvungna att söka sig vidare till andra länder. 

 I det läget finner vi i projektledningen det inte möjligt att driva projektet med att etablera en rysk redaktion i Göteborg vidare, säger Ulla Sätereie, ordförande i Föreningen Grävande journalister. Inte heller vi vågar tro på att nya ansökningar, för andra ryska journalister, skulle leda till att Migrationsverket fattar andra beslut.