Nyheter

Migrationsverket stoppar fristad för exilryska journalister

24 November 2022
Tillbaka

Den allt mer auktoritära regimen och förföljelsen av oberoende medier gjorde att de tre ryska journalisterna kunde inte längre arbeta i hemlandet. I Sverige skulle de under två år få en fristad.

Allt var klart. Föreningen Grävande journalister med stöd av bland andra Västra Götalandsregionen, Göteborgs-Posten, Svenska institutet och Sätila Foundation, hade ordnat med finansiering, boende och övriga praktiska arrangemang.

Då sade Migrationsverket nej. De tre journalisterna och deras familjer beviljas inte fristadsvisum.

– Det är absurt att staten med ena handen finansierar den här typen av demokratistärkande projekt och med andra handen omöjliggör dem, säger Ulla Sätereie, ordförande i Föreningen Grävande journalister.

Det är i nuläget inte känt varför journalisterna nekas uppehållstillstånd. Till Svenska Dagbladet säger en representant för Migrationsverkets presstjänst att den som söker uppehållstillstånd inom ramen för ett fristadsprojekt måste vara inbjuden av en region eller en kommun.

– De tre ryska journalisterna är inbjudna av Västra Götalandsregionen, den av kulturchef Katti Hoflin undertecknade fristadsinbjudan finns bifogad i ansökningshandlingarna, säger Ulla Sätereie.