Nyheter

Han får Grävfondens Journaliststipendium

30 March 2022

Nu är det avgjort vem som får Grävfondens stora Journaliststipendium för fortbildning i undersökande journalistik genom utbildningspraktik på The Guardians grävredaktion.

Tillbaka

Karl Martinsson får göra praktik hos The Guardian i London.

Stipendiet på 80 000 svenska kronor tilldelas Karl Martinsson, reporter på tidningen Arbetet.

The Guardian är Storbritanniens ledande publikation för undersökande datajournalistik och ett av världens ledande mediehus. De samarbetar med grävnätverket ICIJ och har deltagit ibland annat i de uppmärksammande avslöjandena kring de så kallade Panama- Paradise- och Pandora-dokumenten. Chefen för Guardians grävgrupp Pamela Duncan har deltagit i urvalet av de sökande.

– Jag ser verkligen fram emot att inspireras och få nya idéer, men också att få en större insikt i hur en världsledande datajournalistikgrupp organiserar och kvalitetssäkrar sitt arbete, säger Karl Martinsson

– The Guardian Data Project's team ser fram emot att Karl Martinsson ska jobba med oss i två månader. Vi är övertygade att han blir en stor tillgång för vår grupp. Vi vill också tacka Grävfonden och Helena Bengtsson för att ha initierat denna intressanta samarbetsmöjlighet, säger Pamela Duncan.

– Styrelsens goda kontakter med olika internationella grävnätverk har gjort detta samarbete möjligt. Det är viktigt att skapa förutsättningar för svenska journalister att delta i sådana, säger Erik Palm.

– Jag vill rikta ett tack till de donatorer som möjliggjort det här stipendiet, säger Grävfondens ordförande Kerstin Brunnberg. Nu fortsätter vi arbetet med att få fler att bidra.

Grävfonden finansierar kompetensutveckling på området grävande journalistik genom att dela ut stipendier för utbildning och praktik.

Detta genom att uppmuntra journalister till att fördjupa sina kunskaper, utveckla nya verktyg och metoder inte minst för den digitala journalistiken; 

Grävfondens syfte är också att bidra till ökad kunskap och förmåga att gräva med källkritik och god etik.

Stipendierna möjliggörs genom de större och mindre donationer som framsynta donatorer hittills bidragit med för att stärka den grävande journalistikens omistliga betydelse för demokratin.

För vidare information:  www.gravfonden.se och ta del av Grävfondens enkät om tillståndet för den grävande journalistiken Läs hela undersökningen här.

Kontakter:

Grävfondens ordförande Kerstin Brunnberg, tel. 070-598 50 17, Erik Palm, tel. 073-949 67 20, Cecilia Zadig, tel. 070-884 82 11.

Foto: Daniel Wiklander